DOMOV Ako sa vytvárala biblia
Legenda o Mojžišovi

"Esther"

12 patriarchov

Koncepcia "SLOVO"

Proroctvá

Pramene

 

 


(Spracované volne podla: http://orcinus.iwarp.com/Against2.htm#_Toc59431971)

Pri študovaní otázky ako sa vytvárali mýty coskoro objavíme istú vzorku, ktorá sa v mýtoch opakuje. Ked novo nastupujúca kultúra nahradzuje tú predchádzajúcu, bud znevažuje predošlé božstvá, alebo z nich vytvára "menšie" božstvá ako "patriarchov" alebo v prípade krestanstva "svätcov."

Legenda o Mojžišovi

Toto nie je hebrejská historická osobnost, ale možno ju nájst v rôznych obmenách

v starých historických materiáloch Stredného a Dalekého východu. Pravda, tie osobnosti sa odlišne nazývajú podla miestnych podmienok: "Manou" je indický zákonodarca; podobne babylonský "Nemo", zákonodarca, ktorý priniesol hlinené tabulky z Božej hory; "Mises" je v Sýrii a Egypte, kde sa okrem neho vyskytuje aj "Manes"-zákonodarca; "Minos" je na Kréte reformátorom. Desatero prikázaní sú opakovaním babylonského Hammurabiho kodexu a hinduistického kodexu ako je zachytený vo Védach. Krišna podobne ako Mojžiš bol odložený svojou matkou do košíka a pustený po prúde rieky, aby boli potom nájdení inou ženou. Pred sto rokmi Massey a neskôr Graham prehlásili, že Exodus nie je historická udalost -- chýbajú potvrdzujúce archeologické dôkazy :(Je to potvrdené aj v Biblical Archaeology Review , vydanie september/ október , 1994).

"Esther" zo Starého zákona je reprodukciou bohyne "Ischtar", Astarte, Astoreth alebo Isis. O jej dlhom panovaní sa málo hovorí v "Božom neomylnom slove". Podla Hardwooda (Mythology's Last Gods, 230), najlepší preklad mena "Esther" je "Ischtar" a "Mordachai" je "Mardukay". Motív o božej matke možno nájst všade po svete.dávno pred krestanskou érou. Tak napríklad Isis sa nazýva "Mata-Meri" ("Matka Maria") Walker píše, že Maria bola prvotné meno bohyne Chaldejcov -- pod menom "Marratu," židia ju poznajú ako "Marah", Peršania ako "Mariham", krestania ako "Mária". Židia uctievali aj obojpohlavného boha-bohyú nazývaného "Mari-El",zodpovedajúceho egyptskému "Meri-Ra" -- teda kombinácia ženského princípu vody s mužským princípom slnka.

Nie je náhoda, že bolo 12 patriarchov a 12 Kristových uceníkov, pretože 12 je pocet astrologických znamien, alebo mesiacov. Podobne sa stretávame s 12 Herkulových úloh, 12 pomocníkov Horusa. Kristovi uceníci predstavovali urcitú konšteláciu hviezd, Judáš napríklad predstavoval "škorpióna" -- útocníka, cas ked slnecné lúce slabnú a slnko akoby zacalo odumierat. Jakub - "Ježišov brat" je ekvivalent Amseta, Osirisovho brata a "brata Pána". Dokonca aj apoštol Pavel je kompilát viacerých osobností: Saula zo Starého zákona,Apollonia z Tyrany a gréckeho poloboha Orfea.

V r.1829, rev Taylor vyhlásil správne, že celá história evanjelia existovala už dávno pred zaciatkom novoveku a pravdepodobne bola napísaná mníchmi z Alexandrie, nazývanými "Terapeuti" po grécky: a po egyptsky "Esséni" .-- co znamená v slovenskom preklade "Liecitelia". Túto teóriu vyjadril aj vcasný otec cirkvi Eusebius, ktorý pripustil. že... Kanonické krestanské evanjeliá a epištoly boli staré spisy Essenov a Therapeutov, znovu zverejnené so zámenou mena na Ježiša.

Taylor bol tiež toho názoru, že putujúci egyptskí Terapeuti priniesli celú tú historku z Indie do svojich kláštorov v Egypte, kde sa to všetko niekedy pri vzniku Rímskej monarchie premenilo na základný spis krestanstva. Navyše osvedcuje, že legendu o Ježišovi Kristovi bola v Knihe Enocha, ktorá predchádzala príchod tohto židovského reformátora o stovky rokov.

Podla Massey-a to boli "pohanskí" gnostici, ku ktorým patrili aj clenovia Essenov/Therapeutov a Nazaréni -- priniesli do Ríma tie cudné texty obsahujúce mýtus, na ktorom sa zakladajú štyri kanonické evanjelia. Wheless vraví: "Celkom iste evanjelium a knihy Nového zákona napísané v gréctine a citujúce 300 krát grécky Septuagin ta mnoho iných gréckych pohanských autorov, ako Aratus a Cleantes, neboli napísané negramotnými židovskými sedliakmi, ale grécky hovoriacimi bývalými pohanami a knazmi vzdialenými od Svätej zeme židov". Spisovatel Mead vyhlásil: " Teda robíme záver, že spisy našich štyroch evanjelií boli pravdepodobne napísané v Egypte za vlády Hadriána."

Koncepcia "SLOVO", ktoré vraj slúžilo na "stvorenie " všetkého co je okolo nás tiež nepochádza z krestanstva. Samotný výraz "Logos" je grécky, Krestanskí opisovatelia si osvojili koncept stvorenia hmatatelných predmetov slovami od Grékov, ci to bol Plato, alebo vzor Prometheus a Hermes. Gréci si osvojili túto myšlienku z ešte starších tradícií, ako indická a egyptská. Autor Graves konštatuje? " ... cínska biblia -- ovela staršia než krestanský Nový zákon, podobne deklaruje: "Boh vyslovil pôvodné "slovo" a jeho vecné a slávne bydlisko zacalo existovat.. P. Quizot v poznámke k Gibbon-ovune dielo vraví: "Podla Zend.-Avesty (perská biblia viac než tritisíc rokov stará) slovo je staršie než náš svet, --- Ormuzd stvoril vesmír... A starý grécky spisovatel Amelias, hovoriac o bohovi Merkúrovi (Hermes) vraví: "Bolo to Logos (slovo), ktorým boli všetky veci stvorené..

Walker vraví takto: " Úsilia ucencov vykorenit pohanstvo z evanjelia a nájst historického Ježiša sa ukázali tak beznádejnými ako hladanie kôstky v cibulke".. Historka o Ježišovi ako sa opisuje v evanjeliách nie je skutocným portrétom historickej osobnosti, ktorá krácala po tejto zemi pre 2000 rokmi. Je to mýtus vybudovaný na iných mýtoch a rozpravách o božích mužoch , ktoré boli personifikáciou všade prítomného boha slnka. Kristus je osobnost, ktorá nikdy nežila, je to postava majúca svoje korene v pohanstve, postava, ktorá mala v sebe vlastnosti tucta rôznych bohov."

Sibillina veštiaren, a knihy proroctiev napísaných mnohými pohanskými prorokynami nazývanými Sybilly boli v staroveku vysoko uznávané ešte pred krestanskou érou. Sybilly casto citujú aj skorí cirkevní otcovia a krestanskí spisovatelia, Justin, Athenagoras, Theophilus, Clement z Alexandrie,atd " (Pozri v Catholic Encycloedia) Knihy proroctiev sa casto citovali krestanmi ako dôkaz pravosti ich náboženstva. Napríklad nasledujúce sa pokladá za Sybillino proroctvo: S piatimi bochníkami chleba a s dvomi rybami .On uspokojí pät tisíc ludí v pustatine. A potom zozbierajúc všetky omrvinky , On s nimi zaplní 12 košov.... Utíši vietor svojím slovom a ukludní zúriace more , krácajúc po nom na svojich nohách. Bude krácat po vlnách, oslobodí ludí od ic chorôb, vzkriesi k životu mrtvých a odoženie mnohé bolesti..." (Wheless [3]). Krestania toto vysvetlovali ako proroctvo, ktoré splní Kristus, hoci to je aspekt vyskytujúci sa v starších mytológiách a už raz ho pripisovali napríklad Horusovi -- stovky rokov predtým. To proroctvo sa nikdy nevztahovalo na skutocného cloveka, ale má korene astroteologické. To že proroctvo existovalo pred krestanskou érou dokazuje iba , že krestania použili proroctvo na vytvorenie osobnosti Krista, nemá však nic spolocného s proroctvom, ktoré Kristus naplní.Podobne ako to urobili s inými textami, krestania aj tu interpolovali a sfalšovali mnohé pasáže a vclenili ich do Zjavení, aby tak zabetónovali svoju vymyslenú tvorbu..Je to zároven smiešne, že krestania boli odkázaní na nenávidené pohanské dokumenty, hoci po celý cas dokazovali, že všetko pred krestanstvom pochádza "od diabla." Ak by to bola pravda, potom aj krestanstvo vyfabrikované na základe pohanských dokumentov by muselo byt dielom diabla.

Použité a odporúcané pramene: 

Ancient History of the God Jesus -autor: Edouard Dujardin

Antiquities Unveiled -autor: JM Roberts, Esq.

Apollonius the Nazarene -autor: Raymond Bernard, PhD

A Short History of the Bible -autor: Bronson C. Keeler

Christianity Before Christ -autor: John G. Jackson

Christianity: The Last Great Creation of the Pagan World -autor: Vernal Holley

Deceptions and Myths of the Bible -autor:Lloyd Graham

Did Jesus Exist? -autor: GA Wells

Forgery in Christianity -autor: Joseph Wheless, Esq.

Gnostic and Historic Christianity -autor: Gerald Massey

Isis Unveiled -autor: Helena Blavatsky

Pagan and Christian Creeds -autor: Edward Carpenter

Pagan Christs -autor: JM Roberts

The Bible in India -autor: Louis Jacolliot

The Book Your Church Doesn't Want You to Read

The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth -autor: John Allegro

The Diegesis -autor: Rev. Robert Taylor

The Egyptian Book of the Dead -autor: Gerald Massey

"The Great Myth of the Sun-Gods" -autor: Alvin Boyd Kuhn, PhD

The Gospels and the Gospel -autor: G.R.S. Mead

The Historical Jesus and the Mythical Christ -autor: Gerald Massey

The Historical Evidence for Jesus -autor: GA Wells

"The Naked Truth" video series

The Origin and Evolution of Religion -autor:Albert Churchward

"The Truth about Jesus," lecture -autor: M. Mangasarian

The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects -autor: Barbara Walker

The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets -autor: Barbara Walker

The World's Sixteen Crucified Saviors -autor: Kersey Graves