DOMOV

Bohovia v ľudskej histórii

Podľa: http://www.godisimaginary.com/i3.htm

Viera v boha, bohyne alebo bohov sprevádza celú históriu ľudstva. Vieme napríklad, že starí Egypťania tak vrúcne verili vo svojich bohov, že im postavili mohutné stavby -- ako Veľké pyramídy, ktoré až dodnes predstavujú najväčšiu stavbu ľudí. Napriek ich vrúcnej viere dnes vieme, že egyptskí bohovia boli vymyslení. Dnes už nestavíme pyramídy a nemumifikujeme našich mŕtvych vodcov.

V neskorších dejinách sa ukázalo, že desiatky miliónov Rimanov uctievali Jupitera a jeho sprievod ďalších bohov. Aj oni stavali na ich počesť veľkolepé chrámy, ktorých zrúcaniny sú dodnes atrakciou pre turistov. Dnes vieme s istotou, že tí bohovia boli vymyslení a dnes nik neuctieva Jupitera (Zeusa)

Aztekovia verili tiež vo viacerých svojich bohov. Oni im dokonca obetovali stovky ľudských bytostí až do 16. storočia n.l. Vieme , že tí bohovia boli všetci vymyslení a že to bolo šialenstvo vraždiť ľudí ako obete bohom. Tieto obete nemajú vonkoncom žiaden vplyv na dážď alebo iné želateľné prírodné javy. Ak by to malo vplyv, obetovali by sme ľudí bohom až dodnes.

Dnešní bohovia sú rovnako vymyslení ako všetci historickí bohovia. Na tom nič nemení skutočnosť, že ich uctievajú milióny nábožensky veriacich

"Boh" a "Ježíš", ktorých dnes uctievajú kresťania vznikli pozliepaním starých pohanských bohov. Predstava "panenského pôrodu", "pochovanie v hrobe vytesanom v skale", "vzkriesenie za tri dni" a "jedenie tela a pitie krvi" nemajú nič spoločného s Ježišom. Všetky kresťanské rituály sú vyprodukované ľuďmi. Kresťanstvo si možno predstaviť ako snehovú guľu. Ktorá sa prevalila cez pohanské náboženstvá. Táto snehová guľa si prisvojila pohanské rituály, aby bola pre bývalých pohanov prijateľná.

Stopy týchto pohanských náboženstiev ostali dodnes v kresťanskej symbolike. Egyptský slnečný kotúč sa zmenil vo svätožiaru okolo hlavy katolíckych svätých. Obrázky Isis držiacej jej zázračne počatého syna Horusa sa zmenili na Pannu Máriu držiacu jej syna Ježiša. Prvky katolíckeho rituálu ako mitra, oltár, doxológia (= hymny velebiace boha), spoveď a akt "jedenia božieho tela" - boli všetky prevzaté zo starších pohanských rituálov.

Nič z kresťanstva nie je originálne. Najtesnejšie prevzaté črty možno nájsť v porovnaní s bohom MITROM - Nazývaným "Syn boží", ktorý sa narodil 35 decembra, po smrti ho pochovali v skale a potom vstal z mŕtvych na tretí deň. Mimochodom 25 december je dňom označujúcim narodenie aj iných mýtických postáv ako: Osiris, Adonis, a Dionýzus. Novonarodeného Krišnu obdarili zlatom, kadidlom, a myrhou. Dokonca aj kresťanská sviatočná nedeľa bola prevzatá od pohanov.

Len čo pochopíme tieto základné pravdy o pôvode kresťanstva, vyjaví sa ako je celá tá ideológia pochabá. Je celkom jasné, že pohania od ktorých prevzali kresťania tieto náboženské prvky uctievali vymyslených bohov. A preto aj dnešní bohovia sú iba pokračovaním tých predchádzajúcich vymyslených bohov.

Toto možno dokázať CHÝBAJÚCIMI dôkazmi o tom, že

Ak by jestvoval vedecký dôkaz existencie boha, hovorili by sme "VEDE O BOHOVI" -- nie o "VIERE V BOHA"

Ak by jestvoval vedecký dôkaz existencie boha, bolo by štúdium vlastností boha vedeckou disciplínou - teda nie teológiou .

Ak by jestvoval vedecký dôkaz existencie boha, všetci ľudia tohto sveta by tohto boha uznávali a vyznávali, pretože bol dokázaný. Namiesto toho dnes existujú tisícky náboženstiev a každé z nich má inú predstavu o svojom božstve.