DOMOV Turínsky rubáš bol druhý krát vyrobený

Na dôkaz, že ide o falzifikát profesor Luigi Garlaschelli vyrobil kópiu Turínskeho (údajne Ježišovho) rubáša.

Treba na to iba kus plátna, profesora chémie a trochu technológie známej už v stredoveku. Tento -- v poradí už druhý rubáš bol vyfabrikovaný v tomto roku 2009 a obsahuje všetky detaily pôvodného stredovekého falzifikátu. Prvý krát ho predstaví jeho tvorca profesor Luigi
Garlaschelli (Výskumník v odbore organickej chémie na Univerzite v Pavii) dňa 10 októbra v Divadle "Pietro d'Abano" , v miestnosti pre tlačové konferencie o 9:30 doobeda v meste Abano Terme.

K realizácii tohto projektu prispela aj UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ( Talianska únia racionalistov ateistov a agnostikov)

Raffaele Carcano, tajomník UAAR vysvetľuje: "Chceli sme podporiť tento projekt aj finančne, keďže išlo o experiment, ktorý ukáže ako sa dá obdržať obraz (odtlačku) na plátne celkom podobný ako je na Turínskom rubáši za použitia technológií známych už pred 800 rokmi "

Nové vystavenie "toho prvého" rubáša je plánované na r. 2010 v Turíne a má ho financovať Komúna provincie Turín takmer 2 miliónmi Euro. Carcano dodáva: "neprijateľné v sekulárnom štáte financovať nejaké vierovyznanie z verejných prostriedkov -- o to menej opodstatnené je ak ten predmet obdivu nemá vedecké podklady spoľahlivosti ". Henri de Poitiers, biskup diecézy v Troyes pokladal ten prvý rubáš za falzifikát už v čase keď bol prvý krát predstavený na verejnosti. Určenie dáta vzniku rubáša rádiokarbónovou metódou ukázalo, že bol vyrobený v XIV storočí. Ale väčšina katolíckeho sveta odmietla dôkaz rádiokarbónovou metódou a tvrdia, že rubáš nemohol vzniknúť ľudským pričinením.

V nasledujúcich mesiacoch UAAR zorganizuje výstavu "toho druhého rubáša" v rôznych talianskych mestách, aby každý -- či už veriaci alebo neveriaci -- mohol to vidieť a sám posúdiť.

( preklad tlačovej správy UAAR)

Raffaele Carcano -- tajomník UAAR

 

 Pripomienka prekaldateľa: Dôkazom je aj to, že podoba Ježiša je identická so stredovekým stereotypom ako ho zobrazovali, zatiaľ čo je takmer celkom isté, že Ježiš vyzeral celkom inak.