DOMOV Terorizmus je prepojený so všetkými náboženstvami –aj s kresťanstvom
Kresťanskí teroristi v Severnom Írsku

Bosniansky konflikt

Bývalá Juhoslávia

Rumunsko

Grécko

USA

Kanada

Libanon

India

Indonézia

Iné oblasti

Latinská Amerika

POUČENIE


 

V našej verejnosti prevláda názor, že náboženský terorizmus je motivovaný zväčša – ak nie výhradne – moslimskou vierou. Je to sčasti zapríčinené aj jednostrannými informáciami masmédií a tento chybný názor umele udržujú aj fundamentalistické kruhy „kresťanského“ Slovenska, ktoré čo raz viac prenikajú do všetkých sfér nášho verejného života.

Pravda je celkom iná: Všetky náboženstva môžu motivovať k terorizmu a pokiaľ budú na svete náboženstvá – bude sa vyskytovať aj náboženský terorizmus.

Nie je možné vyčerpávajúcim spôsobom vymenovať všetky terorizmom prerastené náboženstvá. Preto sa obmedzím na náčrt tých najznámejších prejavov terorizmu prepojených iba s kresťanstvom. Náčrt však zďaleka nie je vyčerpávajúci.

Treba však začať s definíciou týchto pojmov: Podľa Encyclopedia Britannica (1999) je terorizmus systematické používanie teroru alebo nepredvídaného násilia proti vládam, verejnosti a jednotlivcom so zámerom docieliť politické ciele.

Únosy a vraždenie prevádzkované štátnymi orgánmi na zastrašovanie občanov – ako v prípade nacistov v Nemecku alebo argentínskou vojenskou juntou (1976-1983) – treba nazývať „štátny terorizmus“.

Kresťanský terorizmus je náboženský terorizmus, ktorý je motivovaný interpretáciou kresťanstva; teroristi svoje skutky opierajú o „Sväté Písma“ alebo hľadajú opodstatnenie svojich násilníckych aktivít v teológii príslušného náboženstva.

Náboženské občianske vojny sa prelínajú s náboženským terorizmom a preto je niekedy ťažké viesť medzi nimi ostrú čiaru.

Spomenieme aj prednostne ORGANIZÁCIE, ktoré združujú týchto teroristov – čím chceme zdôrazniť, že tu neide vždy iba o prejav šialenstva u jednotlivca, ale často aj činnosť riadenú vo vnútri istej skupiny.

Kresťanskí teroristi v Severnom Írsku

Severné Írsko je nábožensky rozdelená krajina s katolíckym a protestantským náboženstvom, kde už dávno súperili medzi sebou skupiny organizovaného zločinu ako obchodovanie s drogami, organizované vydieranie, falšovanie peňazí, umývanie špinavých peňazí, krádeže aut, obchodovanie so zbraňami, pašeráctvo. Na týchto aktivitách sa podieľali rovnako gangy katolícke ako protestantské. Tieto gangy boli podporované a protežované náboženskými predstaviteľmi, ktorí vyhlasovali neraz za svoj konečný ciel nacionalistickú politiku a potrebu obhajovať svoje záujmy zbraňou. (Prameň: Wikipedia) Vidno teda, že „hlboko kresťanské“ stránky sa pobili nad mastným hrncom výnosných zločineckých podvodov, ktoré sú sotva v súlade s kresťanskými princípmi.

Katolícke hlavné zoskupenia boli tieto:Dočasná írska republikánska armáda–PIRA (Provisional Irish Republican Army)Oficiálna írska republikánska armáda(Official IRA )Írska národne oslobodzovacia armáda (Irish National Liberation Army)Írska ľudová oslobodzovacia organizácia (Irish People's Liberation Organisation) Pokračovacia IRA (Continuity IRA)Skutočná IRA (Real IRA)

Protestantské hlavné zoskupenia boli tieto

Dobrovoľnícka jednotka Ulsteru (Ulster Volunteer Force ) ( Poznámka: Ulster je alternatívne pomenovanie Severného Írska) Obranné združenie Ulsteru (Ulster Defence Association)Loyalistické dobrovoľnícke jednotky (Loyalist Volunteer Force)Partizáni Červená ruka (Red Hand Commandos)Ulsterský odboj (Ulster Resistance)

Namiesto podrobného popisu prakticky každodenných teroristických aktivít sa obmedzíme na jeden z týchto, ktorý možno pokladať za reprezentačný a ktorý dostal pomenovanie :

Krvavý piatok

Takto pomenovali bombový útok 1972 , ktorý mala na svedomí Dočasná írska republikánska armáda – brigáda v Belfaste (Provisional Irish Republican Army). Tento bombový útok predstavoval iba jeden zo zosúladených útokov proti hospodárskym a vojenským objektom. Táto skupina je zodpovedná spolu za 1,300 bombových útokov iba v r. 1972 (!!) Rozmiestených bolo spolu 22 bômb , deväť ľudí bolo zabitých a 130 zranených. Počet obetí bol preto tak malý, lebo pred útokom bola polícia varovaná. Dočasná IRA uverejnila aj dve ďalšie varovania, ktoré boli však nepravdivé, čím sa ľudia mali pomýliť – týmto trikom docielili, že nebol celý ohrozený priestor evakuovaný. Stávalo sa aj, že ľudí evakuovali do tých častí, kde čakala ďalšia bombová nástraha.

Psychológiu týchto kresťanských teroristov odzrkadľujú aj niektoré spravodajské správy:Martin Dillon mal interview s predstaviteľmi oboch strán konfliktu. Medzi jeho hovorcami bol aj Kenny McClinton, ktorý bol už raz odsúdený pre vraždu a ktorý vyhlasoval, že katolíkom treba sťať hlavy a napichnúť ich na zábradlia. Druhý bol Billy Wright – kazateľ patriaci medzi najobávanejšie postavy ulsterského konfliktu. Poslanec parlamentu rvd. Ian Paisley niekoľkokrát vyhlasoval, že pápež je antikrist, medzi iným aj v Európskom parlamente, kde týmto výrokom prerušil prejav pápeža Jána Pavla II. Kňaz Alen Campbell opisuje IRA ako „rímskokatolíckych teroristov.“ John Hickey charakterizuje situáciu v Severnom Írsku ako náboženstvá infiltrujúce politiku, namiesto toho aby to bolo naopak. Prirovnáva to k Anglicku 17 storočia.

Bosniansky konflikt

Táto téma bola sčasti opísaná v čísle 3/2008, strana 32 časopisu Prometheus – preto vyberám z konfliktu Srebrenickú genocídu– ako ukážku čo dokáže (aj kresťanská) náboženská nenávisť.

V júli 1995 bolo v meste Srebrenica armádou Srbskej republiky a paramilitárnou jednotkou Srbska nazývanou Škorpión popravených asi 8000 Bosniakov – hoci OSN vyhlásilo toto mesto za „bezpečnú zónu“. Tých 400 holandských vojakov pôsobiacich ako mierové jednotky OSN tomu nevedeli (?) zabrániť. Súd v Hágoch (ICTY= Medzinárodný tribunál pre bývalú Juhosláviu) uznal túto masovú vraždu v r. 2004 ako genocídu. Bosnianske srbské vojnové jednotky (pravoslávni) sa zamerali na vykynoženie 40000 Bosnianskych moslimov v Srebrenici a metodicky zabíjali svojich (moslimských) zajatcov. V r 2007 Medzinárodný súdny dvor – International Court of Justice (ICJ) prišiel k rovnakému záveru, konštatujúc, že „Srbsko neurobilo všetko v ich silách, aby zabránilo tejto genocíde.“ Predbežný zoznam zavraždených vyhotovený Bosnianskou federálnou komisiou pre nezvestných obsahuje 8373 mien – z nich asi 500 bolo vo veku menej než 18 rokov.. Pri tejto príležitosti nemožno obísť

KRESŤANSKÉ TERORISTICKÉ SKUPINY V BÝVALEJ JUHOSLÁVII

Kristoslávizmus je presvedčenie, že Slovania sú kresťanmi „od prírody“ – preto prijatie inej viery je zrada Slovanstva. Tieto tézy sa často opakovali aj v prejavoch počas bosnianskeho konfliktu. V koncentračných táboroch nútili zajatcov spievať srbské národné náboženské piesne.(Michael Sells (1998). The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia. University of California Press. ISBN 0520216628)

Vidno, že podľa tejto ideológie moslimských občanov Bosny pokladali za „Judášov“, išlo teda o etnicko-náboženskú „čistku“.

Garda cára Lazara. Toto je paramilitárne krídlo Hnutia veteránov Srbska, zorganizovaná z radov veteránov – počtom asi 5,000 členov. Táto jednotka ohrozovala mierové jednotky OSN a NATO v Kosove, vyhrážala sa odpálením jadrovej bomby v Kosove a bola vyhlásená za teroristickú organizáciu

Biele orle. Aj toto je paramilitárna skupina, ktorá vykonávala teroristické aktivity proti populácii Juhoslávie, ktorí sa nehlásia k Srbom. Boli silne antisemitsky zameraní a vyhlasovali dokonca, že židia vyrobili vírus AIDS

Rumunskí kresťanskí teroristi

Železná garda a Lancieri 1927 –1945. Železná garda známa aj pod svätúškarkým názvom „Légia archanjela Michala“ bola pravoslávne – fašistická organizácia so zreteľným a otvoreným náboženským sfarbením. Bola to teroristická organizácia zameraná na politické vraždy , majú aj na svedomí pogrom v Bukurešti . Lancieri bola paramilitárna organizácia Národnej kresťanskej strany .

Ruskí kresťanskí teroristi

V týchto skupinách sa často stretávajú rasizmus, nacionalizmus a pravoslávny náboženský fanatizmus. Na súde vypovedal napríklad ruský pravoslávny kňaz Vladimír Gusev o židoch, že „zabíjajú deti , ich krv potom používajú na prípravu macesov“ (macesy sú oblátkovitá cestovina)

Ruská národná jednota je nezákonná pravicová strana zodpovedná za viaceré teroristické skutky ako vraždy motivované náboženstvom, bombový útok na Konzulát USA v Jekaterinburgu.

Ruskí nacionálni socialisti, títo zastavajú princíp pravoslávneho kresťanstva zrastený s ruským nacionalizmom, a nemarxistickým socializmom. Vychvaľujú aj Hitlerove myšlienky o rasovej biológii a broja proti “židovskej diktatúre“. Na Internete ukázali ako ich skupina popravila dvoch moslimov.

Grécki teroristi. Tieto teroristické organizácie nie sú síce striktne náboženské – majú prevažujúce protiimperialistické zameranie, ale ich základňa Grécko je „hlboko náboženská – kresťanská krajina“

Revolučné jadrá a revolučné bunky (Revolutionary Nuclei – Revolutionary Cells)

V novembri 2000 bombový útok na úradovne Citigroup v Aténach a na štúdio sochára amerického pôvodu, bombový útok na budovu Texaco blízko Atén

Revolučná organizácia 17 november. Zameraní sú na cudzie firmy v Grécku, v Júni 2000 zavraždili britského atašé pre obranu Stephen Saunders-a

Revolučný ľudový boj (Revolutionary People’s Struggle). Podľa vlastného vyjadrenia sú zameraní na odpor proti „imperialistickému panstvu, vykorisťovaniu a útlaku“

Kresťanskí teroristi v USA

 • KRESŤANSKÁ IDENTITA. Jednou zo základných čŕt tejto je rasistické sfarbenie – pokladajúce európsku „bielu rasu“ za následníkov „Vyvoleného národa“. Patria k nim mnohé skupiny vystupujúce pod vlastným samostatným menom, ako: [Božia] Dohoda, Meč, Rameno Pána, Oklahomská konštitučná milícia (The Covenant ,The Sword, Arm of the Lord, Oklahoma Constitutional Militia) . Kresťanská identita má aj úzke vzťahy so skupinami: Árijské národy, Árijská republikánska armáda a Rada vlastencov. (Aryan Nations, Aryan Republican Army, Patriots Council) . Ich fixná idea je oponovanie prerušeniu tehotenstva a homosexualite. Často vyhlasujú, že židia ovládajú svet. Majú na svedomí napríklad teroristické činy ako rad vykoľajených vlakov, vraždy, bombové útoky a celú reťaz prepadov bánk. V Južnej Afrike sa pripisuje Kresťanskej identite teroristický útok na Soweto v r. 2002. Kresťanská identita má aj svoju doktrínu, podľa ktorej „ľudské krysy“ šíria medzi nami choroby, narkomániu, rakovinu a pohlavné choroby. Opierajú to o Enochovu prvú knihu (apokryfické evanjelium). Ich ideológovia sa odvolávajú aj na bibliu, podľa ktorej za miešanie rasy, homosexuality a úžerníctvo je trest smrti. Právo vraždiť homosexuálov odvodzujú z Leviticu 20:13, úžerníkov zabíjajú na základe Exodu 22:21-22, Leviticu 25:35-37 a Deuteronomie. Ezekiela 18-13 citujú na obhajobu vraždenia židov, ktorí sa tradične obohacovali úžerníctvom. Pôvod židov odvodzujú od Kaina, ktorý bol (údajne) počatý Satanom a po vyhnaní do zeme „Nod“ sa oženil a splodil Satanove pokolenie, z ktorého vznikli židia. Americké bankovníctvo – prepojené s európskym (Rotschildovskýn) predstavujú ako svetové židovské sprisahanie Takýmito a podobnými tvrdeniami sa hemží ich „svetonázor“.
 • BOŽIA ARMÁDA je teroristická organizácia zameraná proti prerušovaniu tehotenstva fungujúca v USA už asi 20 rokov. Jej členovia majú na rováši celý rad zločinov vrátane bombových útokov, streľby a vrážd. V r.1985 ich člen rev. Mike Bray bol odsúdený za zničenie siedmych zariadení na prerušenie tehotenstva v Delaware, Marylande, Virgínii a v oblasti Columbia . Rev. Paul Hill zastrelil Dr. John Brittona v Pentacole v r. 1994. James Kopp zavraždil Dr. Barnett Slepiana v r. 1998. V r. 2001 rozoslali na viac než 170 zariadení na prerušenie tehotenstva obálky obsahujúce smrtiace baktérie antraxu s hrozbou „Zabijeme vás všetkých“ (Páchateľ: Clayton Waagner bol z týchto činov usvedčený – pri súdnom procese sa vychvaľoval tým, že je terorista), Magazín Salon upozornil, že média síce označili Waagnera ako teroristu, ale úzkostlivo sa vyhýbali konštatovaniu, že to je KRESŤANSKÝ terorista. Príručka Božej armády obsahuje podrobné inštrukcie na všetky situácie teroristických aktivít. Majú na rováši 123 prípadov podpaľačstva, 37 bombových útokov, 1,500 prípadov lúpežných prepadnutí, sabotáží a vlámaní – medzi ktorými obeťami bolo množstvo nevinných subjektov, ktorí nemali nič spoločného s prerušením tehotenstva.
 • ÁRIJSKÉ NÁRODY. Je to belošská skupina povyšujúca sa nad iné rasy a obdivujúca Hitlerov rasizmus. Vychádzajú z (dogmatických) predstav, že židia sú pokolenie Satana, černosi sú menejcenní ľudia a že federálna vláda je nelegálna. Medzi ich teroristické činy patrí ostreľovanie centra židovskej komunity v r.1999 v Los Angeles (páchateľ: Buford O. Furrow, Jr), predtým ten istý páchateľ zastrelil poštára Filipínca Josepha Ileto, okrem toho zhromažďoval zásoby zbraní a streliva .Tento páchateľ to „mal v rodine“ – mal za manželku Debbie Mathews – vdovu po inom teroristovi Robert J. Mathews-ovi. Robert J. Mathews bol zakladateľ neonacistickej skupiny v USA, (nazývanú Order)- po likvidácii tejto sa jednotlivci stále ešte združujú pod krycím menom Kňažstvo Phineasove (Phineas Priesthood) s cieľom teroristických útokov proti židom, černochom, homosexuálom, a lekárom pre prerušenie tehotenstva. V r.2007 člen tejto skupiny Jason Hamilton zavraždil svoju manželku, jedného policajta, a kostolného zamestnanca, zranil troch ďalších a potom sa zastrelil v presbyteriánskom kostole.
 • KRESŤANSKÍ VLASTENCI. Extrémisti s buričskými názormi proti vláde opierajúci svoje výčiny o bibliu, Patrili k nim Timothy McVeigh, ktorý so svojím spojencom Terry Nichols-om vyhodili do vzduchu federálnu budovu v Oklahama City 19 apríla, 1995. Timothy McVeigh vykonal tento teroristický čin pri výročí obliehania Davida Koresha vo Waco, pro ktorom sa členovia sekty upálili
 • KU KLUX KLAN. Táto organizácia presadzuje fundamentalistickú kresťanskú teológiu (ovplyvnenú Kresťanským rekonštrukcionizmom“)zameranú na prebudovanie USA v línii biblického Starého zákona a ustanoviť teokraciu ovládanú bielymi. Ich výčiny v minulosti vrátane lynčovania amerických černochov (a aj iných etnických skupín) sa nedajú vyčísliť. Člení sa na podskupiny ako napríklad Kresťanskí rytieri, ktorí vypálili v r.1998 sto rokov starý kostol černošských baptistov. S Ku Klux Klanom súvisia aj provokácie nazývané „ Slučka a pálenie kríža“ (The noose and burning cross). Slučka je symbolom čias kedy amerických černochov lynčovali. Pálením kríža sa nazývajú tajné akcie na vidieku. Ide o symbolické vyvesovanie týchto znakov v situáciách spoločenského napätia, ktorými zvyšujú nenávisť voči istej občianskej skupine s cieľom zastrašovania.
 • KRISTOVE OVEČKY– sú teroristi zameraní proti prerušovaniu tehotenstva. Medi ich teroristické výčiny patrí zastrelenie lekára Dr.Barnett Slepiana teroristom James Kopp-om v r. 1998.. Medzi najznámejšie mená teroristov vraždiacich lekárov zariadení poskytujúcich prerušenie patria: Clayton Waagner, Mike Bray, James Kopp, Paul Jennings Hill and Eric Robert Rudolph

Kresťanskí teroristi v Kanade

 • SYNOVIA SLOBODY. Sú to náboženskí anarchisti „importovaní“ do Kanady „duchoborcami“ z Ruska. Majú na rováši terorizmus, podpaľačstvo, odpaľovanie náloží výbušnín – ako poškodzovanie elektrického vedenia, mostov na vlakových tratiach, obytných domov . V r 1924 vražda Peter Lordy-ho.

Kresťanskí teroristi v Libanone

 • Strážcovia cédrov. Je to paramilitárna skupina strany Libanonská strana obnovy. Hrali prvoradú rolu počas občianskej vojny v Libanone. Pripisujú sa im vraždy palestínskych civilov v oblasti Sidonu.
 • LIBANONSKÉ Jednotky ( KRESŤANSKÁ Falangistická Milícia) Táto organizácia bola veľmi aktívna počas občianskej vojny v Libanone, Má na svedomí masakre Palestíncov v Sabre a Shatile s počtami odhadovaných obetí asi 700-3500 utečencov. Asaad Shafari .– druhý veliteľ organizácie verejne priznal, že vykonávali teroristické akcie, jedna zo zákerných bola vyhlásenie falošného poplachu v kine a potom ostreľovanie utekajúcich občanov delostrelectvom., ako aj únosy a popravy civilných osôb.

Kresťanskí teroristi v Indii

 • NÁRODNÝ OSLOBODZOVACÍ FRONT v Tripure ( poznámka: Tripura je štát v severovýchodnej Indii). Je to jedna z najaktívnejších teroristických skupín Indie. Chcú zaviesť kráľovstvo Božie a Kristove v Tripure. Nútia násilím domorodé kmene, aby sa vzdali hinduizmu a prestúpili na kresťanstvo. Organizácia má podporu Baptistickej cirkvi, ktorej tajomník bol zatknutý a našli sa u neho veľké množstvá explozív. Operujú aj zo susedného Bangladéšu odkiaľ riadia teroristické aktivity v Indii. Majú široké kontakty s teroristami v zahraničí-
 • POVSTALCI NAGALANDU (poznámka: Nagaland je hornatý štát v severovýchodnej Indii hraničiaci s Burmou a veľkým podielom obyvateľov kresťanov) Bojujú „za Kristov Nagaland“. Ich teroristické akcie sú zamerané proti indickej armáde, ostatným etnickým skupinám a do vlastných radov disidentov. Majú na svedomí desiatky tisíce mŕtvych. Vo svojich úkrytoch v džungli veľkú časť dňa trávia spievaním hymien a modlitbami. Do Európy sa správy o týchto incidentoch dostávajú zriedka. Medzi indickými správami sa možno dočítať o 44 mŕtvych a 118 ranených v dôsledku výbuchu troch bômb v Dimapure (Nagaland) 2. októbra, 2004 – 7 ďalších zabitých sa hlási z okolia. Teroristi sa hlásia k etnickej čistke domorodcov pokiaľ nie sú kresťania . V posledných dvoch desaťročiach sa odhaduje počet obetí na 50,000 a ešte viac utečencov.

Kresťanskí teroristi v Indonézii

Dňa 26. júla 2007 17 kresťanov v Poso (Indonézia) boli odsúdení pre kresťanský terorizmus. Rozvášnený dav kresťanov v septembri 2006 uťal hlavy dvom moslimským rybárom. Bola to údajne odveta za odsúdených troch kresťanov vodcov militantnej skupiny, ktorým súd dokázal vraždu tisíce moslimov V Poso v r. 2000. Udalosti boli epizódou v sedem rokov trvajúcej konfrontácii medzi kresťanmi a moslimmi

Kresťanské teroristi v niektorých iných oblastiach

BOŽIA ARMÁDA V BURME je kresťanská paramilitárna organizácia. informácie o ich aktivitách však nemáme.

PÁNOVA ARMÁDA ODPORU V UGANDE. Pripisuje sa jej rad teroristických činov ako mrzačenie ľudí, mučenie, znásilňovanie, únosy, používanie detí ako vojakov a celý rad masakrov. Vedúci skupiny Joseph Kony sa vyhlasuje byť hovorcom Boha. Chcú vytvoriť kresťanský štát v Ugande. Ich povstanie donútilo až dva milióny občanov opustiť domovy, asi 10,000 ľudí bolo zabitých a počty nútených detských vojakov sa nedajú zistiť. Vyznačujú sa ťažkým a krutým mrzačením svojich obetí, odvolávajúc sa na bibliu: „Ak vaša ruka, oko alebo ústa sa dopustia chyby, treba ich odrezať.“(Ezekiel 23:25-34, Matúš 5:29-30, Matúš 18:8-9 a Marek 9:43-47)

RADIKÁLNI KRESŤANSKÍ AKTIVISTI predstavujú náboženskú skupinu zameranú proti ORGANIZOVANÉMU náboženstvu a vláde v Texasu (USA). Majú na svedomí početné podpaľačstva, polícia našla u nich množstvo výbušnín.

EVANJELICKÁ ALIANCIA v UK. Odhadovaný počet členov je 1,2 miliónov kresťanov. V novembri 2006 vydali rezolúciu, v ktorej vyzývajú k neposlúchaniu zákonov, nenásilnému odporu alebo napokon aj k násilnej revolúcii.


Doteraz citované teroristické organizácie sa nachádzajú na ZOZNAMOCH uznávaných teroristických subjektov. Nenachádzajú sa tam organizácie pôsobiace v rámci oficiálnych vlád – hoci tieto spĺňajú všetky kritériá . Preto náš výpočet treba doplniť aspoň niektorými z tejto kategórie teroristických formácií.

KRESŤANSKÝ TEROR V JUŽNOM VIETNAME. Kresťanské lobby vo Washingtone a Vatikán cestou svojho hovorcu kardinála Spellmana sa pričinili za zvolenie kresťanského fanatika Ngo Dinh Diem-a za prezidenta Južného Vietnamu. Ten sa postaral o to, aby zahraničnú pomoc pozostávajúcu hlavne z potravín dostávali zdarma iba katolíci. Budhisti boli z pomoci buď vylúčení, alebo museli za ňu platiť. Nasledovalo prenasledovanie budhistov, v ktorom budhistickí mnísi boli internovaní v koncentračných táboroch. Niektoré z týchto táborov prerástli do vyvražďovacích táborov. Konečná bilancia bola takáto: 24,000 ranených v pouličných bitkách, 80,000 popravených, 375,000 zadržaných a mučených.

MASAKRY V RWANDE. Konflikt medzi etnickými skupinami Hutu a Tutsi v Rwande v r. 1994 si vyžiadal vysoké počty obetí (niekoľko stotisíc).Ako prvé sa vynorili správy vyvracajúce účasť katolíckej cirkvi na masakroch v katolíckych denníkoch, v Nemecku to bolo v spravodajskom vysielaní „S2 Aktuel“ 18./10./ 1996. bolo zverejnené toto:

. Išlo o kňaza Cirkvi Svätej Rodiny, ktorý vraždil Tutziov najbrutálnejším spôsobom. Bolo o ňom hlásené, že sprevádzal milíciu Hutuov, čo plienili všetko a mal pod kapucňou strelnú zbraň. Nie je v Rwande azda ani jediný kostol, v ktorom by neboli brutálne vyvražďované ženy, utečenci a deti kľačiaci pred krucifixom.

Podľa očitých svedkov kňazi vydávali ukrývajúcich sa Tutziov do rúk milície Hutu, ktorí ich potom mačetami vraždili rad radom. V súvislosti s týmito udalosťami opätovne sa spomínajú mená dvoch benediktínskych mníšok. Podľa tých čo prežili, jedna z nich zavolal vraždiacich Hutuov, a zaviedla ich k mnohým tisícom ukrývajúcich sa civilných bezbranných utečencov, čo hľadali úkryt v kláštore. Vrahovia týchto potom vyviedli pred bránu a tam ich v prítomnosti mníšky popravovali. Tá druhá mníška tiež priamo spolupracovala s vrahmi milície Hutu. Očití svedkovia vypovedali, že chladnokrvne sa prizerala na vraždenie ľudí a dokonca potom priniesla benzín, ktorým vrahovia polievali telá a pálili ich často aj za živa.

Vojenské oddiely smrti v Strednej a Južnej Amerike

Tieto aktivity sa zatiaľ opisujú dosť kontroverzným spôsobom, navyše je ťažko orientovať sa vo veľkom množstve správ – no ostáva skutočnosťou, že spadajú do oblasti štátneho kresťanského terorizmu plánovaného a uskutočňovaného v rámci oficiálnych vlád .

Ich dejiskom boli najmä Argentína, Nikaragua, Guatemala, Honduras a El Salvador.

(Spracované podľa referátu S.R. Shearer: Vojenské oddiely smrti prinášajú kráľovstvo božie terorom, mučením a smrťou – prístupné na Internete: http://www.antipasministries.com/html/file0000105.htm)

Vyčíňanie Oddielov smrti

V decembri v hraničnej oblasti medzi Honduras a Nikaragua uniesli „kontrarevolucionári“ Dr.Myrnu Cunningham, nemilosrdne ju bili a opakovane znásilnili. Pri týchto beštialitách dedinčania spievali náboženské hymny a odriekali modlitby.

V júli 1982 „ kontrarevolucionári“ prepadli v Nikarague dedinu San Francisko del Norte, zavraždili 15 občanov – niektorým za živa vyrezali srdce.

Vojenské oddiely smrti vyhlasovali o sebe, že sa účastnia vo „svätej vojne“ – v záujme božieho kráľovstva, sekularizmus pokladajú za satanské dielo, Členov oddielov smrti označovali ako „oddaných kresťanov“.

Tieto oddiely boli organizované podľa vzoru protišpionážneho programu „Phoenix“, uplatňovaného Američanmi vo Vietnamskej vojne. Spočiatku to bol plán účinného vypočúvania a získavania informácií ale zmenil sa napokon v starostlivo plánovanú a riadenú stratégiu systematických mučení a vrážd. Argentínski dôstojníci boli s týmito metódami podrobne oboznámení a vycvičení v USA na rôznych vojenských základniach.

Argentína uplatnila tieto beštiálne metódy najmä na potlačenie vzmáhajúceho sa hnutia „Teológie oslobodenia“, ktorá videla konečný ciel cirkvi v oslobodení ľudí od biedy a utláčania. Hnutie bolo podporované aj časťou radikálneho katolíckeho kléru v Latinskej Amerike a malo šancu získať masovú podporu chudobných sedliakov. Vláda Argentína so svojou pravičiarskou vojenskou diktatúrou sa cítila ohrozená socialistickým a revolučným sfarbením hnutia. Preto sa odhodlali uplatniť proti nemu v celej oblasti Latinskej Ameriky metódy kopírované z programu „Phoenix“. Podrobnosti boli koordinované na konferencii v r. 1980 v Bogote (Kolumbia). Argentínski mučitelia sa stali inštruktormi aj pre katanov ďalších štátov ako El Salvador, Guatemala, Honduras. V krajine operovalo asi 15 koncentračných táborov mučenia a smrti – z nich najznámejší Escuela. Zadržaní boli mučení a napokon vyhadzovaní z helikoptér do mora žralokom – sú správy, že im pred vyhodením rozrezali bruchá, aby krvou prilákali žraloky. V poslednom čase sa vynára čo raz viac dôkazov, že orgány USA spolupracovali (Batalión 316 – jednotka mučiteľov podliehal priamemu veleniu ozbrojených síl Hondurasu bola vycvičená americkými „odborníkmi“ – podľa správy komisie USA senátu v júni 1988)

Korešpondent New York Times, Raymond Bonner, popísal metódy výsluchu takto: Hneď na začiatku vrazia nôž pod nechty a odtrhávajú nechty . Potom zlomia obe predlaktia. Nasleduje vypichnutie očí. Nasleduje rozrezávanie kože na rôznych miesta tela. Napokon skalpujú t. j. odrezávajú kožu vlasatej časti hlavy. Posledný „zákrok“ je poliatie benzínom a pálenie za živa. U žien bolo opisované aj odrezanie nôh a vrazenie železnej tyče do maternice. (Stredovekí inkvizítori by bledli od závisti, keby im to niekto porozprával!)

Prepojenie s náboženskými subjektami

Niekto by mohol namietať, že tieto teroristické skutky mali politický ciel – potláčať ľavičiarske marxistické hnutia. Proti tomu hovoria najmä dôkazy o náboženskej motivácii samotných vykonávateľov- vrahov a aj prepojenia s náboženskými organizovanými fanatikmi ako Svetová protikomunistická liga (World Anti-Communist League --WACL) založená reverendom Sun Myung Moonom, vedúcim Unifikačnej cirkvi. Reporter Russ Bellant predložil dôkazy, že Oddiely smrti v Latinskej Amerike boli afiliované subjekty WACL (Russ Bellant, The Coors Connection / Boston: South End Press, 1991, str. 76, 223). Dôkazy existujú aj o prepojení s Náboženskou pravicou v USA. Svedčí o tom stretnutie Pat Robertsona v El Salvadore v r. 1984 s Roberto D'Aubuisson-om— najznámejším vodcom Oddielov smrti v Strednej Amerike, ktorý má na svedomí vraždy desať tisícok obetí počas občianskej vojny v El Salvadore (poznámka: Pat Robertson bol popredný proponent kresťanských aktivít zameraných na „vrátenie Ameriky ku Kristovi a k cirkvi“)

Poučenie

Predchádzajúci – hoci aj neúplný náčrt je poučný. Možno z neho vyvodzovať, že náboženský terorizmus môže vyvierať z každého náboženstva – nie len z islamu. Poukazuje aj na to, že teoretické nabádanie náboženstiev ku konaniu dobra sa v praxi môže zvrhávať v pravý opak. Dokazuje to aj, že činy motivované takýmto náboženským fanatizmom patria medzi najbeštiálnejšie aké sa doteraz vyskytli v stáročia až tisícročia trvajúcej histórii náboženstiev

Mysliacim občanom musí byť jasné, že náprava sa nedá uskutočniť z vonka, že je to vecou samotných organizovaných náboženstiev odstrániť nadobro túto škvrnu civilizácie v záujme budúcnosti ľudstva. Dá sa to naozaj dosiahnuť po storočiach až tisícročiach nezdaru? Dúfajme, že raz ľudstvo príde k rozumu aj v tomto smere.

 

Začiatok

DOMOV