Domov
 
Vzťahy medzi Írskom a Vatikánom neboli nikdy tak napäté ako teraz
 
(Prevzaté z: The Irish Times -  štvrtok, 21.júl. 2011)
Autor: Paul Cullen, politický redaktor
 
Vzťahy medzi Írskom a Vatikánom sa dostali na dno v histórii -- po útočnom prejave  ministerského predsedu na Svätú Stolicu, ktorá zatajovala prípady sexuálneho zneužívania detí katolíckymi kňazmi
Vo formuláciách aké nikdy pred ním nepoužil žiaden írsky predseda vlády, včera p. Enda Kenny  obvinil Vatikán z  bagatelizovania a "prispôsobovania" prípadov znásilňovania a týrania detí, v záujme udržania svojej moci a reputácie.
Pri svojom prejave v snemovni pri príležitosti debaty o správe z Cloyne (správa o zneužívaní detí v meste Cloyne) vyhlásil, že to odhalilo "nefunkčnosť, porušenie vzťahov, elitárstvo, narcizmus", ktoré panujú v kultúre Vatikánu až dodnes.
Do včerajška neboli náznaky oficiálnej odpovedi Vatikánu -- tak ako očakával minister spravodlivosti Írska p. Alan Shatter, ktorý odmietal vyhováračné pripomienky hovorcu Vatikánu p. Fr Federico Lombardi-ho, ako nešťastné a falošné.
P. Fr Lombardi vravel, že inštrukcia daná pápežskému nunciovi v r.1997 neobsahuje nič čo by navádzalo biskupov k nedodržaniu írskych zákonov.
Hovorca pre ministerstvo zahraničia Írska povedal včera večer, že Vatikán nemá ilúzie o vážnosti situácie a že sa očakáva odpoveď v primeranom čase. Povedal, že minister zahraničia Írska p. Eamon Gilmore vytvoril horúcu linku pre komunikácie s Vatikánom a nebude reagovať na pripomienky jednotlivých kňazov v úrade Svätej Stolice.
Hovorca pre írsku vládu povedal, že nebude brať ohľad na voľné dni pri preberaní očakávanej odpovedi.
Vo svojom prejave adresovanom parlamentu  p.Kenny sa dvakrát odvolával na nepríjemné pocity, ktoré pociťuje ako praktizujúci a veriaci katolík a odhováral pred predkladaním ďalších takých správ ako je Správa z Cloyne, pokiaľ štát nezareaguje na  bezočivú a zrejmú nevšímavosť cirkvi k ochrane detí.
" Súc ďaleko od toho, aby počúvali dôkazy ponižovania a klamstiev v zmysle výroku Sv. Benedikta "mať nastavené ucho so srdcom", reakcia Vatikánu  bola iná:  rozoberať veci a analyzovať ich okom prispôsobeným kanonickému právu. Takýto vypočítavý a prehnilý postoj je úplne opačný než radikalizmus, pokora a súcit, na základe ktorých bola rímskokatolícka cirkev vybudovaná"
"Odhalenie správy z  Cloyne posunuli vládu, írskych katolíkov a Vatikán do situácie aká tu ešte nebola" - povedal. "Treba povedať, že po správe z Ryanu a po Murphy-ho  správach už sa v Írsku nikto nečuduje ak počuje niečo o zneužívaní detí. Ale správa z Cloyne  sa zdá byť na inej úrovni."
"Pretože po prvý krát v Írsku správa o znásilňovaní detí odhaľuje pokus Vatikánu zmariť vyšetrovanie -- v našom suverennom demokratickom štáte-- a to za posledné tri roky -- nie pred tridsiatimi rokmi. Týmto správa z Cloyne odhaľuje nefunkčnosť, rozporuplnosť, elitárstvo, narcizmus, ktoré ovládajú dnes Vatikán"
Hovorca vlády povedal, že pripomienka p. Kenny-ho " posledné tri roky" nemala zámer upriamiť sa na žiadnu príhodu, ale skôr naznačiť kumulatívny efekt akcií Vatikánu.
P. Kenny pokračoval: "Znásilňovanie a trápenie detí boli namiesto toho bagatelizované a zmanipulované, s cieľom udržať prvenstvo inštitúcie (=katolíckej cirkvi), jej moc, postavenie a reputáciu."
Dublinský arcibiskup Dr Diarmuid Martin navrhoval, aby Vatikán odpovedal na opakované tvrdenie vlády, keďže Vatikán podporoval írskych biskupov, ktorí podporovali ochranu detí tak, že nabádali na hlásenie prípadov zneužívania úradom a že nemali námietky proti ďalším vyšetrovaniam  v jednotlivých diecézach. Pripomenul, že boli aj "spiklenci" v cirkvi a to v Írsku i vo Vatikáne, ktorí nechceli uznávať pravidlá cirkvi o ochrane detí.
" Čo možno robiť ak je schválený istý systém, ale niekto ho ignoruje? Čo možno robiť ak existujú skupiny -- či už vo Vatikáne alebo v Írsku --, ktoré sa pokúšajú podrývať čo bolo, čo sa práve robí a ktoré nechcú pochopiť čo sa robí?"
V televíznom prejave predošlý večer, vyjadril svoje rozčarovanie, že predseda vlády sa neospravedlnil za nedostatky štátnych inštitúcií spomenuté v správe z Cloyne, ktorá kritizovala reakciu "Gardy" v niektorých prípadoch zneužívania detí. Poznamenal, že občania boli "hodení cez palubu". V skutočnosti však aj predseda vlády konštatoval, že štátne orgány potrebujú tiež "urobiť si doma poriadok" rovnako ako Vatikán, hoci vytýkal predošlej vláde, že strpela, aby v Írsku "pretrvávalo nesprávne postavenie" jednej inštitúcie (rozumie sa: cirkvi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WebZdarma.cz