Domov

 

Druhé božie prikázanie

znie takto:

2) Neučiníš si rytiny nijakej podoby vecí, ktoré sú na nebi hore ani tých, ktoré sú na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh revnivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch ešte i na treťom i na štvrtom pokolení tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim, tým, ktorí ma milujú a ktorí ostríhajú moje prikázania.

Zdá sa teda, že tí čo veria a zároveň vystavujú krucifix v školách celkom určite veria, že Ježiš Kristus JE V NEBI. Tak teda potom PREČO títo veriaci tak odhodlane porušujú Druhé božie prikázanie ?

Pri čítaní biblie teda kresťania si vyberajú to čo sa im hodí a nechávajú bez povšimnutia čo sa im nehodí.. Ale desatoro božích prikázaní je niečo čo sa pokladá za základy celého kresťanského učenia! Porušovanie týchto zásad je ABSURDNÉ !!

Je to ba smiech !!

Hans Christian