DOMOV

 

Rezolúcia Parlamentárneho zhromaždenia Rady Európy 

Prezident EHF David Pollock nám dňa 21. apríla 2008  poslal túto správu cez Ehffhe diskusnú skupinu:

 Parlamentárne zhromaždenie (PACE) prijalo 102 hlasmi proti 69 hlasom rezolúciu vyzývajúcu za legalizáciu ukončenia tehotenstva vo všetkých členských štátoch. Nasleduje tlačová správa Komisie Európy- 

            Členské štáty Rady Európy by mali zabezpečiť  „právo na prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva“ vraví PACE (Parlamentárne zhromaždenie RE)

             16. apríl, 2008. – Parlamentárne zhromaždenie rady Európy (PACE) dnes vyzvalo  členské štáty tejto organizácie, aby nekriminalizovali ukončenie tehotenstva  v rozumných  medziach  tehotnosti.– pokiaľ tak už neurobili a aby zabezpečil „právo žien na prístup k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva.“

            Zhromaždenie – ktoré pozostáva z národných poslancov 47 európskych krajín, predstavujúcich 800 miliónov Európanov –  prijalo rezolúciu 120-timi hlasmi proti 69 hlasom po štvorhodinovej debate a rozhodlo o 72 pozmeňovacích návrhoch.

            Poslanci parlamentu sa vyjadrili, že ukončeniu tehotenstva by sa malo pokiaľ to je možné vyhnúť a za „ žiadnych okolností by sa nemalo pokladať za metódu plánovaného rodičovstva“ ale  úplný zákaz neviedol k menšiemu počtu ukončení tehotenstva, namiesto čoho spôsobil traumatizujúce utajované ukončenie tehotnosti a „turizmus“ s cieľom prerušenia tehotnosti.

            Zákon dovoľuje ukončenie tehotenstva so zámerom zachrániť život matky  prakticky vo všetkých členských štátoch Rady Európy – ako konštatovalo Zhromaždenie. Vo väčšine európskych krajín je tiež dovolené ukončenie  pre iné dôvody alebo v rámci istého časového limitu s výnimkou Andorry, Írska, Malty, Monaka a Poľska – podľa správy p. Gisely Wurm-ovej (Rakúsko, SOC).

            V rezolúcii sa poslanci vyjadrili, že by sa mala ponúknuť lekárska a psychologická starostlivosť – rovnako ako primerané finančné pokrytie ženám, ktoré vyhľadávajú ukončenie tehotenstva, a podmienky obmedzujúce prístup k bezpečnému ukončeniu by sa mali zrušiť.

            Vyzývali aj k tomu, aby žiaci v školách dostávali „ povinné veku primerané a na pohlavnosť zamerané vychovanie o pohlavnosti a vzťahoch oboch pohlaví,“ aby sa tak predchádzalo nežiaducim otehotneniam, a tým aj ukončeniam tehotnosti. 

            Nasledujúce komentáre sú od Európskej siete IPPF (International Planned Parenthood

Federation = Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva)

            V stredu 16 apríla, Parlamentárne zhromaždenie rady Európy prijalo 102 hlasmi proti 69 hlasom a pri zdržovaní sa 14 poslancov správu o „Prístupu k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva v Európe.“ 

             Je to prvý krát keď medzinárodná inštitúcia takéhoto významu prijíma správu otvorene a explicitne v záujme odstránenia trestného postihu za ukončenie tehotenstva.. Dokonca keď taká rezolúcia nemá priamu právnu povinnosť dodržiavania praktickej politiky pri ukončovaní tehotnosti v príslušných 47 krajinách Rady Európy, bude mať vplyv napriek tomu na  budúce rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj pre kolegov ktorí vedú zápas za prístup k ukončeniu tehotenstva v krajinách kde je toto buď obmedzené alebo legálne, avšak nie bezpečné. 

            Viac podrobností i debate  možno nájsť v Doslovnom zázname Plenárneho zasadania zo stredy (Bod č.4– Prístup k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva plus dodatky)

Diskusia bola vzrušujúca !!! Debata sa odohrávala doobeda a hlasovanie o návrhoch na dodatky a prijímanie odporúčaní bolo poobede o 15:00

Text je prístupný na webovom  mieste CoE  http://assembly.coe.int/ASP/Doc/CRListingSession_E.asp?IDSession=317 

            Humanisti a sekularisti môžu použiť toto stanovisko na presvedčovanie svojich vlastných vlád – tam kde to je potrebné. 

David Pollock --Predseda EHF