DOMOV

Komplex prenasledovania kresťanov v Amerike

(Spracované podľa: http://atheism.about.com/od/atheistsantichristian/Atheists_vs_Christians_Atheism_vs_Christianity.htm)

Základný prvok kresťanstva, ktorý možno sledovať až ku vzniku kresťanstva, je názor kresťanov, že sú vždy prenasledovaní pre ich vieru. To platilo azda v období ranného kresťanstva, ale aj dodnes mnohí si myslia, že ide o permanentný stav a že to platí pre všetkých pravých kresťanov aj dnes. Preto hľadajú prípady prenasledovania aj tam, kde žiadne neexistujú. V Amerike je populárne vyhlásenie, že ateisti sa usilujú vytlačiť na okraj spoločnosti kresťanov. Kolujú teda takéto

MÝTY

Mýtus 1: Ateisti chcú vnútiť ich sekulárne náboženstvo celej Amerike -- vrátane kresťanov. Tento populárny názor je rozšírený najmä v radoch Americkej kresťanskej pravice, ktorí často tvrdia, že sekularizmus je v podstate ateistické sprisahanie .a pokus ateistov vnútiť sekulárne náboženstvo celej Amerike. To by podkopalo slobodu náboženstva a prinútilo ich identifikovať sa s ateistickými sekularistami, snáď aj s komunistami v ich predstavách o Amerike.

Odpoveď: Ani jedno z týchto tvrdení nie je správne: väčšina ateistov sú äplne nenábožensky orientovaní a samotný sekularizmus nie je žiadne náboženstvo

Mýtus 2: Všetci ateisti sú proti kresťanom, nenávidia kresťanov , oponujú kresťanom

Odpoveď: Hoci to neplatí pre všetkých ateistov alebo pre ateizmus vo všeobecnosti, je za tým názorom niečo, čo treba brať vážne. Nemožno ignorovať skutočnosť, že mnohé ateistické webové stránky a ateistické knihy venujú veľa miesta doktrínam a presvedčeniu špecifickým pre kresťanstvo alebo aspoň tradičným západným formám monoteizmu, zatiaľ čo ignorujú iné náboženstvá a všeobecnejšie teistické presvedčenia. Prečo tomu tak je nemožno preukázať a môže to vzbudzovať dojem zaujatosti.

Mýtus 3: Všetci ateisti sú bigoti zaujatí proti kresťanstvu a nenávidia kresťanstvo.

Odpoveď: Tento mýtus je podobný predchádzajúcemu a berie asi do úvahy priestor venovaný kritike kresťanstva v ateistických médiách; je to však veľmi všeobecné tvrdenie a malo by sa perskúmať bližšie až po špecifikácii konkrétnych dôkazov. Je to naozaj opodstatnené tvrdenie, že sú ateisti bigotní a naladení proti kresťanom? Inými slovami: sú ateisti skutočne netolerantní voči kresťanstvu, kresťanskému presvedčeniu, kresťanským inštitúciam, atď.? Keby to bola pravda, aký to má dopad? (Ateizmus je stále v pozadí, zatiaľ čo kresťanstvo sa natíska na prvé miesta)

Mýtus 4: Militantní ateisti démonizujú kresťanov ako ľudí zaujatých proti vede a proti intelektuálu.

Odpoveď: Ateisti sú dnes rovnako výbojní a ostrí pri svojej kritike ako teisti a náboženstvá vo všeobecnosti -- nech je to teraz, alebo pred desiatimi rokmi; Avšak objavilo sa mnoho pozoruhodných kníh s kritikou kresťanstva, ktoré poburujú teistov, pretože doteraz neboli zvyklí na tak ostrú kritiku, na priame pokusy vyvracať alebo spochybňovať ich vieru. Preto sa potom cítia démonizovaní bezbožnými ateistami. Nesúhlasiť s niekým iným a vravieť že nemá pravdu nie je však zďaleka démonizovanie

Mýtus 5: Militantní ateisti sa pokúšajú vraj marginalizovať kresťanstvo a kresťanov.

Odpoveď: Ateisti nie len že sú porovnateľne malou menšinou s relatívne malým vplyvom, ale súčasne sú v Amerike najviac nenávidenou menšinovou skupinou, ktorá nemá veľkú dôveru. Už toto samotné silne spochybňuje, že by boli potláčali kresťanstvo, ktoré je na pozícii silnej väčšiny v spoločnosti -- napriek tomu mnohí kresťania tejto báji veria. Trvale opakujú a trvajú na svojom tvrdení, že v Amerike je klika bezbožných ateistov a sekularistov. ktorí sa pokúšajú marginalizovať kresťanov a kresťanstvo. Tieto pocity krivdy sú nefalšované, ale predmet ich obviňovania je mlhavý

Zhodnotenie:

Ak uvážime tézy popisujúce Komplex prenasledovania kresťanov v Amerike, prídeme k záveru, že podobná situácia -- ak nie celkom identická -- je aj vo všetkých iných zemiach tohto sveta.Azda je to aj súčasť taktiky, ktorú si kresťanstvo osvojilo za tisícročia svojej existencie a pomocou ktorej obvykle úspešne získava neobvyklé finančné i mocenské privilégia od štátnej správy.

Teraz je na ateistoch , aby si vymohli na štátnej správe zrovnoprávnenie, ktoré by malo byť samozrejmou požiadavkou skutočnej demokracie.