DOMOVwww.bloomberg.com/news/2012-05-24/vatican-bank-chief-ousted-after-money-laundering-scandal.htmlRiaditeľ Vatikánskej banky zbavený funkcie po škandáli s praním špinavých peňazí

Autori:  Flavia Krause-Jackson & Lorenzo Totaro -  25,máj, 2012

(Prinášame staršiu správu, týkajúcu sa problému, ktorý sa už dlho tiahne v histórii podvodov vo Vatikáne)

Vatikánska banka , ktorej reputácia utrpela ťažký úder po vyšetrovaní prania špinavých peňazí, prepustila riaditeľa Ettore Gotti Tedeshi-ho po jeho pôsobení pošpinenom finančným škandálom . Pri hlasovaní o vyslovení nedôvery správna rada jednohlasne rozhodla o tomto bankárovi, ktorý vykonával funkciu od r. 2009, pretože " nevykonával rôzne povinnosti prvoradého významu" podľa včerajšieho vyhlásenia hovorcu Vatikánu, Federico Lombardi-ho

Tedeschi sa vyjadril pri intrterviewe pre talianskú tlačovú agentúru "Ansa" , že sa  "musel rozhodovať medzi snahou objasniť pravdu a pri tom neznepokojiť pápeža Benedikta XVI. Moja láska pre pápeža zvíťazila dokonca nad snahou obhájiť moju reputáciu, ktorú zbabelo napadli" -- povedal v interviewe.

Vatikánska banka, ktorá sa formálne volá Inštitút pre práce náboženstva  (originál: Institute for the Works of Religion), teraz hľadá náhradu za neho, ktorá by mohla "reštaurovať" vzťahy  s finančnými skupinami. Banka bola založená pápežom Pius-om XII, aby riadila financie Vatikánu - Je známa pod talianskou skratkou ako IOR a zodpoveá priamo pápežovi.

Vyšetrovanie prania špinavých peňazi

Po sotva jednoročnej práci v tejto funkcii,Tedeschi, ktorý učí aj etiku vo financiách na Milánskej katolíckej univerzite, bol zrazu prekvapený, keď talianslý súdny žalobca v r. 2010 zhabal 23 miliónov Euro (29  miliónov|$) na jednom účte v Ríme registrovaných na IOR, ako podozrivú sumu z porušovania predpisov o praní špinavých peňazí.

On a generálny riaditeľ Paolo Cipriani boli vyšetrovaní, pretože údajne opomenuli udať dáta v telegrame týkajúcom sa transferu z jedného talianského účtu. Tento týždeň publikovanie dôverných dokumentov, ktoré sa objavili v jednej knihe pod titulom: „Vaša Svätosť“ napísanej žurnalistom Gianluigi Nuzzi tiež vykreslila Tedeschi-ho ako hlavnú osobnosťv manipulovaní s peňazmi cirkve.

Lombardi dnes povedal, že vatikánske úrady zadržali nejakého laika, pretože údajne mal u seba tajný spis pápežov, ale dodal, že tento pípad nesúvisí s Tedeschi-m.

Podozrivý bol v stave „zadržania“  a bol vyšetrovaný vatikánskými vyšetrovateľmi, povedal Lombardini po telefóne. Noviny Il Foglio identifikovali toho muža ako pápežovho komorníka, citujúc pri tom nedefinovaných cirkevných úradníkov na webovej stránke.

Výzvy žiadajúce transparenciu

Vyšetrovanie talianského žalobcu vyvolalo výzvy , aby sa tento „mestský štát“  (Vatikán) zosúladil s finančnými pravidlami EU a aby sa stal transparentnejší.

Tedeschi odpovedal a povedal, že toto vyšetrovanie bol ďalší priklad na to, že na katolícku cirkev sa „začína silne útočiť“ .V tom istom čase pápež Benedikt XVI bol zaujatý údajmi o sexuálnom zneužívaní maloletých kňazmi. Dnes sa majú stretnúť kardináli riadiacej rady IOR, aby rozhodli o najbližších krokoch , podľa správy Vatikánu.

IOR (Vatikánska banka) nie prvý krát je zamotaná v problémoch ako napríklad boli: podvodný bankrót Banky Ambrosiano v r. 1982. Bývalý riaditeľ tejto banky prezývaný: „boží bankár“, Robert Calvi sa našiel obesený pod mostom v Londýne v júni roku 1982. Vatikán zaplatil 240 miliónov dolárov, aby vyrovnal účty banky Ambrosiano, avšak nepripustil, že v tom podvode má podiel.

_____________________________

Vatikánska banka odmieta  audit o ukradnutých peňazoch obetiam holokaustu, ktoré v nej boli uložené

Prameň:  http://www.shoahlegacy.org/monitor/vatican-continues-block-audit-holocaust-looted-assets

Vatikánske úrady pre finančné informácie naďalej sa vyhýbajú požiadavke auditu Vatikánskej banky vo veci uloženia paňazí obetí holokaustu ukradnutých na Balkáne (a inde v Európe) – vraví advokát Dr. Jonathan Levy z Brimstone & Co. vo Washingtone.

Zrejme asi 30 súčasných a bývalých účtov Vatikánskej banky sa identifikovali ako podozrivé, vrátane účty Radu Františkánov a účty rôznych chorvátských diecéz .

Dňa 4. decembra 2013 Vatikánske finančné úrady podpísali bilaterálnu dohodu s Nemeckou kriminálnou políciou, zaväzujúcu k spolupráci týkajúcej sa prania špinavých peňazí – predtým bola podobná dohoda uzavretá s Holanskou finančnou vyšetrujúcou jednotkou . Ironia je, že Nemecko a Holandsko podstúpili podstatné opatrenia, na vyrovnanie financií ukradnutých v druhej svetovej vojne, ktoré sa čoraz viac vynárajú. V poslednom roku to boli umelecké predmety ukradnuté nacistami v hodnote viac než miliardy dolárov.

Dr. Jonathan Levy, advokát pre viac tisíc navrhovateľov, všetko obetí holokaustu, ich dedičov a organizácií, kritizoval vatikánské finančné úrady a ich riaditeľa Rene Bruelhart-a: „ Pán Bruelhart a jeho bezprostredný nadriadený kardinál Nicora sú poslední informovaní.Tvrdia, že sami preverujú účty Vatikánskej banky, ale nemajú dosť slušnosti na to, aby odpovedali na naše opakované žiadosti. „Z môjho pohľadu pokračujú v zatajovaniu Vatikánu o týchto ukradnutých peňazoch a predmetoch.“

Dr Levy tiež poznamenal, že vyšetrovania jeho firmy a pri tomto sa objavujúce vytáčky začali v r. 1998 a odhalili, že vo Vatikánskej banke boli uložené ukradnuté mmajetky z mnohých krajín, vrátane Nemecka, Rakúzska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Levy to vysvetluje takto: „ Po II svetovej vojne, bola naliehavá potreba presunúť tieto hodnoty zo Sovietmi obsadeného územia, keď bola spustená „železná opona“ na Východnú Európu. Zmeniť tieto hodnoty v majetok Cirkvi a uložiť ich vo Vatikánskej banke bola účinná metóda, ale tieto sumy boli často smiešané s vecmi ulúpenými nacistami v Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Chorvátsku“

Tieto fondy pochádzali z pokladnice Ustaši, ktorá bola nakradnutá z Juhoslávie počas II svetovej vojny a uložená vo Vatikínskej banke v r. 1946. Nikdy sa táto suma nevykazovala.

Tento týždeň Dr. Levy predložil sťažnosť Holandským Finančným jednotkám a Nemeckému spolkovému kriminálnemu úradu, po trojročnom neúspešnom pokuse primäť Európsku Komisiu, aby vyšetrila Vatikánsku banku v tejto veci.

Ale EU rozhodla, že zmluvy proti praniu špinavých peňazí s Vatikánom neplatia pre Vatikánsku banku a iba vatikánske finančné úrady sú oprávnené k auditu.