DOMOV

Aký má názor na náboženstvo Richard Dawkins, ( evolučný biológ Oxfordskej univerzity)

 (Preklad z webovej stránky http://prospectmagazine.co.uk/article_details.php?id=7036)

 OPIÁT PRE MASY ( uverejnené v PROSPECT, október 2005 /115)

 Je to vysoko návyková omamná droga, avšak vlády takmer všade podporujú jej používanie  (Citát  Richarda Dawkinsa) a v ďalšom porovnáva UČINKY  náboženstva s omamnou látkou „ GERINIOL“ (Gerinový olej)

 Geriniový olej (alebo Geriniol ak ho chceme nazvať jeho vedeckým názvom) je silne pôsobiaca látka, ktorá pôsobí priamo na centrálny nervový systém a vyvoláva celý rad typických príznakov, často protispoločenského charakteru, alebo so sklonmi k sebapoškodzovaniu Ak sa podáva dlhodobo už v detstve, môže Geriniový olej privodiť trvalé poškodenia v dospelosti, vrátane nebezpečných bludov, ktoré sa veľmi ťažko liečia.

( V ďalšom uvádza R. Dawkins skutky, ktoré sú produktom omámenia  či už pôsobeného drogou, alebo náboženským omámením)

 Tie nálety v New Yorku dňa 11 septembra sú porovnateľné s účinkami Geriniového oleja. Všetci devätnásti únoscovia  boli silne pod vplyvom drog . Z hľadiska histórie omámenie z Geriniového oleja  bolo zodpovedné za ukrutnosti ako na pr. Honba na bosorky v Saleme  a za masakry Juhoameričanov , ktoré páchali konkvistadóri (španielski uchvatitelia Južnej Ameriky). Geriniový olej podnecoval k v väčšine  európskych vojen v stredoveku, avšak aj v dnešných časoch. Stačí spomenúť masakre pri rozdeľovaní indického subkontinentu, a v menšej miere aj Severné Írsko.

 Návyk na Geriniový olej môže nútiť  predtým normálnych ľudí , aby sa začali strániť života a aby sa uchýlili do uzavretých spoločenstiev, z ktorých každý iný okrem  tých ktorí podľahli návyku sú vylúčení. Takéto komunity sú takmer vždy obmedzené iba pre jedno pohlavie a rázne ž s posadnutosťou  odmietajú akúkoľvek pohlavnú činnosť. V skutočnosti taká tendencia až k agónii pri zákaze pohlavného styku je celkom typická medzi tými ostatnými pestrými  príznakmi pôsobenia  Geriniového oleja. Geriniový olej sám o sebe nepotláča pohlavnú žiadostivosť vedie však k neodolateľnej žiadostivosti zamedziť mu.. Avšak nie len to, vedie aj k snahe zabrániť pohlavnej žiadostivosti iných. Požívanie Geriniového oleja vzbudzuje až hrôzu voči homosexualite, dokonca ak je táto prejavom dlhodobého spolunažívania.

Geriniový olej je halucinogén, jeho silná dávka môže spôsobiť, že človek počuje hlasy vo svojej hlave , alebo vidí iluzórne obrazy ,ktoré sa postihnutým zdajú tak reálne , že sa im dokonca darí presvedčiť iných, že tomu naozaj bolo tak.  Takíto halucináciami postihnutí pri odovzdávaní zážitkov svojich halucinácií neraz aj pripútajú k sebe ctiteľov, ktorí v nich vidia vodcov, pri čom tí ctitelia pokladajú seba za menej vyvolených tým, že oni tie zážitky (halucinácie) nemali. Takéto patologické uctievanie môže pretrvať aj po smrti „vodcu“ a môže sa odrážať aj v bizarných návykoch. Ako napríklad kanibalistické fantázie „pitia krvi a jedenia tela“ ich vysneného vodcu.

Silné dávky Geriniola môže spôsobiť aj „vybočenia mysli a predstáv“, pri čom postihnutý  má pocit patologického strachu z mučenia, ale aj fantastické predstavy o posmrtnom mučení. Toto sa často spája s pocitmi zaslúženého trestu, čo je veľmi typické pre túto návykovú omamnú látku. Spája sa to aj s predstavami , že trest mučenia môže postihnúť niekoho aj za skutky iných ľudí. (nazýva sa to „skupinová vinná réva“- vykúpenie za prečiny iných)

Stredné dávky Geriniolu , hoci samy o sebe nie sú nebezpečné, môžu skresľovať vnemy skutočnosti. Vznikajú neopodstatnené presvedčenia a tieto  so nenechá postihnutý vyvrátiť – je imúnny proti akýmkoľvek dôkazov.  Títo postihnutí niekedy rozprávajú „ do vzduchu“, alebo si mrmlú niečo pre seba, a sú presvedčení, že ich takto vyslovené želania sa uskutočnia - a to napriek fyzikálnym zákonom, s ktorými sú tieto želania nezlučiteľné. Tento sklon k samomluve je niekedy sprevádzaný auj čudnými záškubmi, gestikulovaním alebo inými stereotypmi, naprklad tlčením hlavou o stenu.

Geriniový olej  podporuje nespavosť, sebapoškodzovanie  a hladovky.  Užívatelia  často držia pôst, bičujú sa , alebo si inak vyvolávajú bolesť, ktorá naopak zvyšuje účinky drogy. Zmrzačovanie sa neobmedzuje iba na seba, ale mnohú spoločenstvá požívajúce Geriniový olej poškodzujú ah vlastné deti,  najme v ich veku kedy sa ešte nemôžu brániť. Takéto poškodzovania postihujú obvykle genitálie detí.

Mohli by ste s myslieť, že takýto potenciálne nebezpečný omamný jed  by mal byť na listine  zakázaných látok, s príkladnými trestami za jeho rozširovanie. Avšak vonkoncom tomu tak nie je. Je prístupný hocikde na celom svete nepotrebujete na to ani lekársky predpis. Profesionálni šíritelia sú početní a vytvárajú hierarchické kartely, ktoré sledujú aj ciel zbaviť peňazí svojich klientov. Ich „krstní otcovia“ zaujímajú vysoké postavenia a ministri, ba dokonca prezidenti im načúvajú Vlády nie len, že zažmúria oči nad touto činnosťou, ale oslobodzujú ich o d daní. Navyše aj podporujú školy, ktoré majú cieľ nachytať už deti na užívanie tejto omamnej látky.

Napísať tento článok som sa rozhodol z popudu jednej usmievavej tváre na ostrovoch Bali. V exstázii vítal správu, že má byť popravený zastrelením pre brutálnu vraždu veľkého počtu nevinných dovolenkárov, ktorých nikdy v živote nepoznal. Niektorí ľudia v dave na dvore boli zhrození tým, že vôbec neľutoval svoj čin. Práve naopak, namiesto ľútosti bol rozjarený.  Bil rukami do vzduchu od radosti, že sa stane „mučeníkom“- aby sme tak použili žargón, ktorú používajú užívatelia Geriniového oleja.

Aby sme sa ale nemýlili, tento šťastný úsmev na tvári človeka, ktorý pozeral do hlavne pušiek, pripravených ho popraviť je smiechom návykového užívateľa drog, je omámený koncentrovaným vysoko- oktánovým Geriniovým olejom.

Ľahko je nám pokladať takýchto ľudí za ohavných zločincov, pred ktorými mi všetci potrebujeme ochranu.. Naozaj potrebujeme takúto ochranu nevyhnutne. Avšak tento problém by nikdy nebol vznikol , keby boli už deti chránené pred tým , aby sa stali navyknuté na tento návykový jed, s tak zlými prognózami, ktoré sa dostavia až v ich dospelom veku

Predstavujeme autora:

Richard Dawkins

patrí medzi popredných anglických mladých moderných vedcov - sekulárnych humanistov. Vyštudoval v Oxforde- jeho tútorom bol Niko Tinberger slávny dánsky biológ, nositeľ Nobelovej ceny. Toto obdobie formovalo aj vedecký profil Richarda Dawkinsa, Jeho učiteľ bol ethologistom (= biológ skúmajúci podstatu zvieracieho intelektu a "behaviouru" / konania.) Toto je interdisciplinárna -biologická disciplína , vyžadujúca hlboké znalosti psychológie, ekológie, sociológie taxonómie a evolúcie. Dawkins pozerá na svet práve aj okuliarmi týchto disciplín okrem svojej terajšej profesie, ktorú možno charakterizovať ako "evolučná biológia" Cez toto svoje vedecké poznanie a skúmanie si vytvoril aj svoj svetonázor sekulárneho humanistu.

Je docentom zoológie na Oxfordskej univerzite a napriek svojmu pomerne mladému veku (1941)je nositeľom mnohých významných vedeckých vyznamenaní, je autorom kníh, ktoré vzbudili vždy mimoriadnu pozornosť .Okrem vedeckej publikačnej činnosti prednáša alebo publikuje aj svoje humanistické myšlienky a názory, ktoré vzbudzujú rovnaký záujem ako jeho vedecké inovácie.. Od roku 1996 bol viceprezidentom Britskej humanistickej asociácie, v r. 1996 mu bol udelený tiež čestný titul Humanista roka.

(Bližšie životopisné dáta pozri http://www.spacelab.net/~catalj/bio.htm )