DOMOV

ODPORÚČAME:

Nechceme Vás zaťažovať kvantitou, namiesto toho Vám ponúkame kvalitu.

Vybrali sme pre Vás stránky, na ktorých nájdete TOLERANCIU, avšak táto neznamená, že sa ich tvorcovia vzdávajú konfrontácie rozumu s iracionalitou.

Svetské listy (Secular letters) Dvojjazyčná webová stránka v slovenčine a v angličtine . Predstavuje názorové fórum jediného spoločenského občianskeho združenia na Slovensku, spoločnosti Prometheus, ktoré presadzuje rovnoprávnosť bezkonfesijných ("neveriacich") občanov Slovenska.

.                                               

Polemika o náboženstve (Adam Roman) Dvojjazyčná stránka v slovenčine vynikajúcej technickej úrovne a obsahom, ktorému sotva môže konkurovať niekto. 

                                                        

 

Sisyfos.  Oficiálna stránka združenia českých skeptikov so špičkovou odbornou úrovňou

                                               

 

 

 

Institute for Humanist Studies ( portál: HUMANISTS NET) Pre tých , ktorí ovládajú cudzie reči urobí iste dobré služby tento PORTÁL  humanistických webových stránok z celého sveta, prevažne však z USA

 

 

                            CONCORDAT Watch

                                            Je to stránka v angličtine, obsahujúca Konkordáty, ktoré                                               sú inak nedostupné

Concordat Watch.jpg (13873 bytes)

 

 

 

Prajeme príjemnú a užitočnú zábavu i poučenie