D - Obsah dodatočných  článkov
A- Kritika slovenského náboženského fundamentalizmu
DOMA

B Kritika slovenského náboženského fundamentalizmu ZAHRANIČÍ

C Súvislosti so slovenským náboženským fundamentalizmom vo všeobecnosti

D Iné súvislosti

Vráť sa na DODATKY


 

D - Iné súvislosti  

Výroky zahraničných sekularistov k aktuálnym otázkam  (1.november. 2006)

 

Čo si myslel R.G. Ingersoll o "duchovných" 

(29. júl 2006)

 

Kráľ Fridrich II pokladal kňazov za podvodníko

( 9-júl.2006)

 

Myšlienky T.G. Masaryka (11.Jún, 2006)

 

v Anglicku priznali, že biblia je nepravdivá (5.marec,2006)

 Čo si myslel Albert Einstein o náboženstve (26.11.2005)

Pobožní páchajú viac hriechov než bezbožníci (13.10.2005)

Anglikánski biskupi varujú pred nepravdami Biblie a fundamentalizmom  (9.10.2005)

Je křesťanství absurdní?        (profesor Bostonskej univerzity Michael Martin) (8.10.2005)

Nebezpečné omamné látky (podľa Richarda Dawkinsa) ( 8.10. 2005)

Jürgen Habermas: Náboženství a postsekulární společnost- (článok  k diskusii!)

(27.9.2005)

Porovnajte Zmluvu s Vatikánom za I. DEMOKRATICKEJ ČSR s tou dnešnou slovenskou  [21.9.2005]

Mal pápež Ján Pavol II. aj zásluhy?[21.9. 2005]