B- Obsah dodatočných  článkov
A- Kritika slovenského náboženského fundamentalizmu
DOMA

B Kritika slovenského náboženského fundamentalizmu v  ZAHRANIČÍ

C Súvislosti so slovenským náboženským fundamentalizmom vo všeobecnosti

D Iné súvislosti

Vráť sa na DODATKY


B - Kritika slovenského náboženského fundamentalizmu 

ZAHRANIČÍ

Cisáreove nové šaty

Pohľad amerického slobodnomyšlienkára na náboženstvá (24.január 2008)

v Anglicku priznali, že biblia je nepravdivá (5.marec,2006)

Fundamentalistické zámery SR odhalené expertízou v EU (1. jan. 2006)

Prezident Klaus nepodľahol nátlaku Biskupskej konferencie (10,12.2005)

Anglikánski biskupi varujú pred nepravdami Biblie a fundamentalizmom  (9.10.2005)

Čo si myslia českí neveriaci?

Slovenský fundamentalizmus sa dostáva na pretras už v  Parlamente a Komisii Európy

Ako reaguje  česká demokratická spoločnosť na slovenských fundamentalistických politikov