DOMOV

 

NEVYVOLENÝ NÁROD

(Spracované podľa: http://www.ebonmusings.org/atheism/unchosenpeople.html)

Autor: Ian Gallimore

Predstavte si nasledujúcu scénu:

Mojžiš sa vracia z hory Sinaj po tom, čo sa stretol a rozprával s Bohom .

Mojžiš začína vravieť: „ O Izraelci, dostal som slová božie a Boh mi zjavil, ktorý je jeho vyvolený národ! “

Izraelci na to odpovedia: „O čom rozhodol Boh? Povedz nám to teda!“

Mojžíš: „Hmmm…..hmmm…tak teda….“

Izraelci: No, pokračuj!…“

Mojžíš: „… Sú to Palestínci, čo sú vyvolený národ Boha. Viem, viem – ale Boh chcel tak.. Nemôžeme si teda pomôcť…“

Izraelci: „ Tak povedz, čo to pre nás znamená? …“

Mojžíš: „…Ah..ah.. myslel som si, že sa ma to opýtate.. Tak teda: pretože nie sme Bohom vyvolený národ a v skutočnosti sme v poradí ďaleko za ostatnými na Jeho božskom zozname, znamená to, že musíme odovzdať celú svoju zem a majetok Palestíncom – dokonca aj naše ženy…áno, ..áno aj naše kozy…a musíme celý náš život venovať sláve božej a sláve jeho vyvoleného národa – tým že sa staneme naveky jeho otrokmi . Tak povedal Pán“

Izraelci: „ H…o! … radšej budeme konvertovať k egyptskému mnohobožstvu !!

_____________________________________________________________________

Absurdnosť tohto scenára je jasná a zdravý rozum nám napovie, že náboženstvo -alebo národ (?) takto poznamenaný to nedotiahne ďaleko. To nám mnoho vraví o samotnej podstate náboženstva. Predpokladajme teda, že Boh má svoj vyvolený národ (ako to mnohí teisti skutočne predpokladajú). Potom prečo to Boh nepovie aj tým iným národom, ktoré nie sú vyvolené – namiesto toho to povie iba „svojmu“ vyvolenému národu? Veď by to osožilo aj jeho „vyvolenému národu“ keby sa to všetci dozvedeli, kto sú tí „dobrí chlapci“

Nič takého sa však doteraz nestalo!!!

 

Pozri tiež Genocídy židov