DOMOV

Nemravnosti pápežov a  duchovenstva.

(prameň: Edward Browser: Náboženstvo z opačného brehu.)

Laická predstava o pápežoch a vyššom duchovenstva je, že to boli (a sú) výnimočné osobnosti zasluhujúce až posvätnú úctu, pretože :

1. Boli vybraní za svoje výnimočné charakterové , náboženské a ľudské schopnosti.

2. Pretože sa počas svojho pôsobenia riadili najvznešenejšími zásadami Kristovho učenia, keďže boli pri svojom konaní a rozhodovaní ovplyvňovaní Duchom Svätým ( na čo sa najmä pápeži aj sústavne odvolávali )

Skutočnosť však je taká. že to boli (a sú) ľudia a preto ich profil vykazoval nie len výnimočné vynikajúce črty, ale žiaľ často aj tie najväčšie hanebnosti.

"Dlhý rad pápežov, ktorí boli zhýralci predtým a niekedy aj po tom, čo nastúpili na Petrov trón svedčí o tom, že ……v zozname pápežov, ktorí sa nechovali tak ako by mali patria okrem iných aj Benedikt V., Sergius III., Ján X., Ján XII., Benedikt VII., Benedikt IX., Klement V., Klement VI., Ján XXIIII., Sixtus IV., Pius II., Inocenc VIII., Alexander VI., Július II., Pavel III., Július III., Gregor XIII., Gregor XV., Urban VIII., Inocenc X., Alexander VII. Keď mali pápeži pätnásť ročné milenky, dopúšťali sa krvismilstva, a sexuálnych perverzít akéhokoľvek druhu, mali nespočetné množstvo detí, alebo boli zavraždení pri cudzoložnom pohlavnom styku……" [ R 416]

Všetky fakty dokazujúce protirečenie medzi teóriou "čistoty" pápežov ( a vyššieho duchovenstva) nie je možné rozvádzať. V nasledujúcom sú uvedené iba neúplné príklady, ktoré netreba chápať ako úplný - vyčerpávajúci výpočet.

Pápež Damascus I. (366-384) bol ženatý. Po svojom zvolení sa zriekol svojej manželky a rodiny (= rozvod metódou zvolenia za pápeža) [R 419]

pápež Sixtus III. (432-440) bol postavený pred súd za to, že zviedol mníšku, bránil sa šikovne tým, že citoval Kristove slová: "Nech ako prvý hodí kameňom ten medzi vami, kto je bez viny"--táto obhajoba nebola totiž náhodná. Už v piatom storočí duchovenstvo a najmä v Ríme sa stalo zosobnením všetkého čo bolo oplzlé a perverzné. [R 421]

Svätý Lev III.(795-816) bol podozrievaný ako cudzoložník, vyškrabali mu oči a vyrezali jazyk. Keď korunoval Karola Veľkého , musel hmatať, aby našiel jeho hlavu, na ktorú nasadil korunu. . Pravda z hľadiska ďalšieho vývoja moci cirkvi to bol vynikajúci ťah, čím mala byť potvrdená nadradenosť pápežov nad svetskými panovníkmi. [R 50]

Pápežovi Štefanovi VIII. urezali uši a nos. [R 50]

Pápež Hadrián II. (867.-872.) v r. 867. sa vzdal svojej ženy Štefánie a svojej dcéry keď nastúpil na pápežský trón .[R 419]

Mnoho pápežov vládlo iba 2-3 mesiace, šesť pápežov bolo zosadených iní boli zavraždení.. Za 150 rokov okolo r. 880. sa vystriedalo až 34 pápežov , v priemere pripadá štyri roky na jedného, no niektorí vládli iba 20 dní , iní dlhšie. [ R53 ]

Pápež Štefan VII. je pokladaný za šialeného.. Nechal vykopať mŕtve telo svojho predchodcu pápeža Formosusa , dal ho obliecť do pevnej košele, aby sa telo nerozpadlo a začal ho súdiť. ("posmrtný synod" ) Mladý diakon odpovedal na otázky kladené mŕtvole. Formosus bol potom odsúdený ako vzdoropápež a jeho telo hodené do rieky Tiber. ( predtým mu uťali dva prsty, ktorými dával falošné apoštolské požehnania.) Jeho stúpenci ho z rieky vytiahli a pochovali. Až neskôr bolo telo prenesené do baziliky sv. Petra. (Čoskoro na to Štefan VII. bol uškrtený.) [R54]

Pápež Benedikt V.(964-966) v r.964. znásilnil mladé dievča a potom ušiel do Konstantinopolu, zobral si pri tom zo sebou aj celý poklad sv. Petra, ktorý premrhal. No neskôr sa vrátil opäť do Ríme , kde bol napokon zavraždený žiarlivým manželom. Jeho telo vláčili po uliciach Ríma a na koniec ho hodili do žumpy. [R 54 ]

Pápež Ján XII.(955-964) sa stal pápežom ako 16 ročný chlapec. Tento sa dopúšťal takých hriechov, že samotní Rimania boli z toho zhrození. Medzi inými mal krvismilný pomer s vlastnou matkou. V Lateránskom paláci si zriadil hárem. Hral hazardné hry za peniaze vybrané od pútnikov. Mal stajne s dvoma tisíci koňmi , ktoré kŕmil mandľami a figami namáčanými do vína. Svoje milenky odmeňoval zlatými kalichmi, ktoré pochádzali z baziliky sv. Petra. Pre ženy bolo nebezpečné vstupovať do kostola sv. Jána Lateránskeho, pretože sukničkár Ján XII. aj tam číhal na svoje sexuálne obete. Nakoniec z obáv pred hnevom Rimanov pápež Ján XII. vydrancoval baziliku sv. Petra a ušiel do Tivoli. Cisár Oto I. ho nahováral vrátiť sa do Ríma. Napísal mu: "….obviňujú Tvoju Svätosť z vraždy, krivej prísahy, svätokrádeže, krvismilstva s tvojimi príbuznými, medzi ktorými boli aj tvoje dve sestry a z toho, že si ako pohan vzýval Jupitera, Venušu a iných démonov…"

Ján XII. sa napokon vrátil do Ríma chránený svojimi najatými ozbrojencami ( ochranku nevynašli teda až naši súčasníci ) Ujal sa opäť svojho úradu a dal popraviť všetkých, čo ho prinútili uchýliť sa do exilu.

Jednej noci ho nachytal jeden manžel in flagranti so svojou manželkou a zabil ho . (Pápež mal vtedy dvadsaťštyri rokov.- teda úctyhodný výkon za tak krátky čas aj na pápeža. ) [R58 ]

Pápež Silvester III. (1045) bol súdený ako podvodník a degradovaný do nevysväteného stavu synodou, ktorú zvolal Hendrich III. [R61]

Pápež Gregor VI. (1045.-1046.) bol synodou donútený abdikovať pre svätokupectvo.[R 61 ]

Pápež Benedikt XI.( 1303.-1304.) bol otrávený dňa 27.7.1304. v Perugii jedom primiešaným do jeho obľúbeného ovocia - do fíg .

Smrť pápeža Jána Pavla I.(Albino Luciani) , ktorý vládol na pápežskom stolci iba 30 dní a potom NÁHLE DO RÁNA Z PLNÉHO ZDRAVIA ZOMREL (1978. ) - ostáva doteraz zahalená do záhady dohadov, pretože Vatikán odmietol súdnu pitvu. (Vysielanie z TV Viedeň uverejnilo pohovory s jeho osobným lekárom i príbuznými, ktorí nevedeli vysvetliť jeho smrť prirodzenými dôvodmi.)

Pápež Benedikt IX. (1032-1034) sa stal pápežom keď mal 11 .rokov .Bol pedofil. [R424]

Vráťme sa však do stredoveku ku Klementovi VI. (1342.-1352.), ktorý trpel nemocou " ktorou sa nakazil vo svojej spálni" [ R91 ](Syfilis?) Avignonský palác vybudoval tak luxusne, že patril medzi najkrajšie stavby sveta.. Aby získal peniaze od pútnikov do Ríma, ktorí prechádzali cez Avignon, skrátil periódy týchto púti na 50 rokov- namiesto doterajších storočných.

Pápež Urban VI. (1378.- 1389.) bol alkoholik, ktorý vypil pri svojej korunovačnej hostine osemkrát viac než ktorýkoľvek člen kardinálskeho zboru. [R96] Jeho záchvaty zúrivosti viedli hŕstku kardinálov k príprave sprisahania, ktoré však nevyšlo a Urban VI potom nechal popraviť šesť kardinálov.

Pápež Gregor XII. (1406-1415) dal do zálohy svoju pápežskú tiaru za šesť tisíc zlatých , aby zaplatil svoj dlh z hazardných hier. [R 100]

Vzdoropápež Ján XXIII. ( 1410-1415) (Nepliesť s novovekým Jánom XXIII - 1958- 1963 !) pôvodným menom Baltazar Cossa - bol pirát, masový vrah, smilník, ktorý mal záľubu najmä v mníškach a bol známy aj ako svätokupec.

Kráľ Zikmund Lucemburský v snahe odstrániť súčasné mnohopápežstvo ( traja pápeži pôsobili súčasne) nechal zvolať koncil v Kostnici. Na tomto koncile obvinili Jána XXIII. z 54 zločinov. Boli tlaky, aby sa dobrovoľné vzdal, čomu však pápež vzdoroval. Nakoniec urobili kompromis a znížili mu počet obvinení iba na pirátstvo, vraždy, znásilnenie, sodomiu a krvismilstvo. No aj rozsudok bol až neuveriteľne mierny- dostal iba tri roky väzenia. R 100,102, 103 ]

Samotný koncil v Kostnici (1414) si zaslúži menší komentár. V priebehu jednania koncilu v Kostnici bolo v Bodamskom jazere pochovaných viac než 500 mŕtvych tiel, na jednanie sa sústredilo viac než tisícdvesto prostitútok, ktoré pracovali vo dne - v noci, keďže duchovní hodnostári vyžadovali ich služby o veľa naliehavejšie, než vojaci a platili viac. [R 101]

Inocenc VIII.(1484.-1492.) vydal edikt proti Židom v Španielsku, čo malo za následok hromadné emigrácie Židov zo Španielsky , tých čo sa nechceli pokrstiť - alebo pretvárky prekrstených Židov, ktoré umožnili zamestnať inkvizíciu po celé storočia (citát z Catholic Dictionary.) [R 111])

Alexander VI. (Rodrigo Borgia 1492.-1503.) mal spolu 10 nemanželských detí, ktoré splodil s tromi generáciami žien. Ako 58 ročný si našiel milenku Júliu Farnese -15 ročnú, ktorú po celom Taliansku nazývali pápežova prostitútka a nevesta Kristova.[R 113] S ňou mal pápež dcéru Lauru. Aj Júliin syn Juan bol splodený pápežom Alexandrom VI. a napokon aj posledné dieťa Júlie - Rodrigo.. O Alexandrovi sa vravelo tiež , že mal krvismilný pomer so svojou dcérou Lukréciou.

Syn Alexandrov - Cesare bol za svoj pôvod odmenený už ako sedemnásť ročný biskupstvom vo Valencii, o rok neskôr ho otec menoval kardinálom. Cesare viedol život zvrhlíka, ktorému nebolo problémom znásilniť ženu a potom ju utopiť v rieke. [R114] Mal pohlavnú chorobu syfilis. [R115]

.Pápež zarábal na vrahoch, ktorým udeľoval za peniaze milosť, ďalej aj udeľovanie kardinálskych hodností vynášalo často až dvojnásobne, pretože novo vymenovaného neraz otrávili, aby sa zvýšil obrat. Orgie si striptízom 50 žien čo sa vyzliekali do naha a pápežská spoločnosť im hádzala gaštany patrili tiež medzi zábavy pápežského dvora .[R 114].

Cesare pravdepodobne zavraždil aj svojho nevlastného brata grófa Gandii, ktorého jeho otec pápež Alexander VI. mal neobyčajne rád.. Ďalšia z Cesareových obetí bol Perroto, pápežov obľúbenec. Ubodal ho k smrti v náručí pápeža Alexandra VI. Cesare napokon omylom otrávil seba i svojho otca arzénom. On sa z otravy vyzdravel, avšak jeho otec - pápež Alexander VI podľahol .[R 116]

Sexuálne orgie však neboli iba výsadou najvyšších hodnostárov cirkvi, radoví kňazi boli bežnými zákazníkmi prostitútok. Na príklad v Londýne bol zriadený dokonca špeciálny bordel výlučne pre kňazov a mníchov. [R431]

Prípad opáta zo Santo Pelayo de Antealtaria (Španielsko) dokazuje, že sa duchovní venovali sexu -niekedy až veľmi horlivo. . Bol postavený pred súd v r. 1130, kde spoľahliví svedkovia dosvedčili, že mal sedemdesiat konkubín. [R437]

V Belgicku žil legendárny biskup Henrich z Liege, ktorý mal zálusk výhradne na panny. Mal s mnohými konkubínami z ktorých boli niektoré mníšky spolušesťdesiatpäť detí. To bolo trochu veľa aj na preláta tej doby a preto ho pápež Gregor X. zosadil v r. 1274. Tento sexuálny virtuóz však neskončil dobre. Zavraždil ho flámsky rytier , ktorému bývalý pán biskup znásilnil dcéru.[R 435-436]

Pápež Július II. (1503.-1513.) už ako kardinál mal tri nemanželské dcéry. Pápežstvo si kúpil za stovky tisícok dukátov. Mal syfilis, ktorý mu neskôr tak zničil nohu, že si ju nemohol nechávať bozkať - ako to bolo zvykom bozkávať nohy pápežom. [ R119-120]

Pápež Lev X. (Giovani de Medici - 1513-1521. ) Ako sedem ročný bol už opátom, trinásť ročný stal sa kardinálom. Nemal milenky , no čoskoro vysvitlo prečo. Guicciardini sa vyjadril, že nový pápež " sa oddáva zmyselnostiam a dopriava si také zvláštne potešenia, o ktorých zo slušnosti nemožno hovoriť.[R122 ] Bol hazardný hráč a vyraboval pre seba všetko čo mohol [R 122] Ani bordely v Ríme, kde pracovalo sedem tisíc registrovaných prostitútok mu nevynášali dostatok peňazí. [R123] Preto rozmnožil počet úradov z pôvodných 650 na 2150 . Každý z týchto úradov sa predával v dražbe.(dostal ho kto viac ponúkol) Kardinálske menovanie stálo priemerne tridsať tisíc dukátov. [R 123]

"Láska k pápežom " môže byť dokumentovaná aj históriou o pápežovi Pavlovi. IV: (1555.-1559.) Tento keď zomrel vyvolal nadšenie ľudu nad touto smrťou. Ľud podpálil väzenie inkvizície na Via Ripetta, dav strhol Pavlovu sochu na Kapitole, pľuvali na jej useknutú hlavu a kopali do nej ako do lopty. Potom ju vláčili po uliciach a nakoniec hodili do rieky Tiber. Jeho telo muselo byť pochované v tajnosti, aby pohrab nevyvolal nepokoje. [R133]

Takto by sa dalo pokračovať aj na nižších stupňoch hierarchie, čo však nedovolí ani priestor ani čas.

 

Odvolávky v texte R + strana =

Peter de Rosa : Temné papežství (1996. ETC )

Odporúčaná literatúra:

The POPE Encyclopedia / na internete:

http://media.isnet.org/kristen/Ensiklopedia/AssassinatedPontiffs.html