TEMATICKY ZOSTAVENÉ CITÁCIE O NÁBOŽENSTVE

OBSAH

Všeobecne o náboženstve

Kresťanstvo

Biblia

Modlitba

Viera (náboženské vyznanie)

Zázraky

Útecha poskytovaná náboženstvom

Problém zla

Svätá Trojica

Morálka a náboženstvo

Doktrína o odpúšťaní hriechov vytvára neetické správanie

Náboženské kultúry nie sú vysoko morálne

Krst

Kresťanstvo a otroctvo

Náboženstvo a individualita

Náboženstvo a veda

Panenský pôrod

Náboženstvo a milosrdenstvo

Kresťanstvo a rodinné hodnoty

Čerti

Katolícka cirkev

Pápež

Agnosticizmus

Ateizmus


DOMOV

 

(Spracované podľa <http://www.humanismbyjoe.com/religion_quotes.htm>)

Všeobecne o náboženstve

Nedávno som preskúmal všetky známe povery sveta, ale nenašiel som v tej našej osobitnej sústave povier (kresťanstve) jedinú pozitívnu črtu. Všetky sú si podobné a založené na povestiach a na mytológii. Thomas Jefferson.

Náboženstvo . . . predstavuje systém želateľných ilúzií so súčasným nepripúšťaním reality tak ako to nikde inde v izolovanej forme nenachádzame okrem v (chorobe duševná pomätenosť)“amentia“, ktorá predstavuje požehnaný stav halucinačnej zmätenosti. Sigmund Freud

Náboženské viery podnecujú niektoré z najšialenejších myšlienok, emócií, a správania ako aj napomáhajú vážnym prejavom neuróz, hraničným stavom osobnosti, ba niekedy aj psychózam. Albert Ellis.

Mám presvedčenie, že náboženstvo všeobecne povedané bolo a je prekliatie pre ľudstvo. H. L. Mencken.

Človek je nábožné zviera. Je to jediné nábožné zviera. Je jediné zviera, ktoré má to PRAVÉ náboženstvo-veľa takých náboženstiev. Je to jediné zviera, ktoré miluje svojho blížneho a pritom mu podrezáva krk, ak teológia toho blížneho nie je tá pravá . Urobil z tohto sveta cintorín svedomito sa pokúšajúc o vyhladenie cesty svojho spolubrata-blížneho k šťastiu a do neba. Mark Twain.

Obdobia veľkých náboženstiev sa vyznačovali svojou ľahostajnosťou k ľudským právam . . . nie len pokiaľ šlo o tichý súhlas s ľudskou biedou, nerovnosťou, vykorisťovaním a utlačovaním, ale aj nadšeným schvaľovaním otroctva, prenasledovania, opúšťaním malých detí, mučením a genocídou. . . Navyše náboženstvo zakotvilo hierarchiu, autoritu a nerovnosť. . Až obdobie s nástupom rovnosti spôsobili odstránenie takých náboženských zvyklostí ako bolo auto-da-fé a upaľovanie ľudí. Arthur Schlesinger, Jr.

Boli časy keď náboženstvo vládlo svetu. Poznáme ho pod menom „Obdobie temna“ Ruth Hurmence Green.

Nie sú to materiálne a ekonomické podmienky v obvyklom zmysle, ale perverzné náboženské myšlienky, ktorými možno vysvetliť zastavenie civilizácie od 6-teho do 12-teho storočia v Európe a v moslimskom svete po 15-stom storočí. Joseph McCabe

Náboženské spory vytvárajú vždy viac trpkostí a neprekonateľnej nenávisti než sú spôsobilé akékoľvek iné príčiny ich vytvárať. George Washington.

Počas viac než tritisíc rokov sa ľudia hádali o formuláciách ich (náboženskej) viery. Zem bola presiaknutá krvou preliatou z tohto dôvodu. . . . Felix Adler

Viac vojen sa viedlo, viac ľudí sa zabilo a viac zla sa napáchalo v mene náboženstva v ľudských dejinách než z akýchkoľvek iných inštitucionálnych pohnútok. Táto smutná pravda pokračuje až doteraz. Charles Kimball.

Najodpornejšie a najkrutejšie zločiny, ktoré história zaznamenala sa spáchali pod záštitou náboženstva alebo pod rovnako vznešenými motívmi. Mohandas Gandhi.

Náboženstvo je dieťa mozgu ovládaného strachom a je rodičom krutosti. Najväčšie zlá spáchané na ľudstvu urobili nie rozkošníci alebo oportunisti alebo takí čo boli nemorálni, ale oduševnení vyznávači náboženstva. Emmanuel Kofi Mensah.

Ľudia nikdy nepáchajú zlo tak dokonale a radostne ako keď konajú na základe náboženského presvedčenia. Blaise Pascal.

Ako redaktor najväčších novín v Západnej Virgínii sledujem denne stovky správ a žasnem nad množstvom, v ktorých náboženstvo vedie ľudí k tomu, aby sa zabíjali. Je to takmer všeobecná skutočnosť, ktorá podrýva šíroko prijímaný názor, že náboženstvo robí ľudí láskavými a tolerantnými. James Haught.

Človek, ktorý sa trvalo zužuje nad tým či bude jeho duša zatratená obvykle nemá dušu čo by stála za to. Oliver Wendell Holmes Sr.

Kresťanstvo

Kresťanstvo je najsmiešnejšie, najabsurdnejšie a najkrvavejšie náboženstvo, akým bok svet nakazený. Voltaire

Pokladám kresťanskú teológiu za jedno z najväčších pohrôm ľudskej rasy. Alfred North Whitehead

Už sme si natoľko zvykli na náboženské lži, ktoré nás obklopujú, že ani nebadáme tie zverstvá, hlúposť a krutosti, ktoré sa prelínajú celým kresťanským učením. Leo Tolstoy.

Nazývam kresťanstvo veľkou kliatbou, veľkou inherentnou mravnou skazou a pudom pomsty. pre ktoré nie sú žiadne prostriedky dosť jedovaté, alebo neznáme, nezákonné a dosť malé-Nazývam ho nesmrteľnou škvrnou ľudského pokolenia. Friedrich Nietzsche.

Zo všetkých doteraz vymyslených náboženstiev nie je žiadne viac ponižujúce Všemohúceho, človeka viac ohlupujúceho, pre rozum viac odpudzujúceho a samo o sebe protirečivého ako to, čo nazývame kresťanstvo. Príliš absurdné na uverenie, nereálne v presvedčivosti, a príliš nezlučiteľné s praxou, zatvrdzuje srdce, alebo produkuje iba buď ateistov alebo fanatikov. Ako mašinéria moci slúži cieľom despotizmu a ako prostriedok na získavanie bohatstva, lakomstvu kňazov. Avšak pokiaľ ide o rešpektovanie dobra pre človeka nevedie k ničomu ani tu, ani po smrti. Thomas Paine

Kresťanstvo prenasledovalo, mučilo, a upaľovalo ľudí. Ako stopársky pes sledovalo najmenšie stopy kacírstva. Podpaľovalo vojny a živilo zúrivú nenávisť a chtivosť . . . Človek ostal ďaleko od toho, aby sa zbavil svojich prirodzených vášní, namiesto toho bol zatiahnutý do umele vytváraných vášní rovnako násilníckych a ešte viac zarážajúcich. George Santayana

Starostlivý skúmateľ histórie iste odhalí fakt, že kresťanstvo malo veľmi malú úlohu v napredovaní civilizácie, naopak vykonalo veľa na jej zabrzdenie. .Matilda Joslyn Gage.

Ak sa pozrieme na náš svet, vidíme, že každý kúštik pokroku v ľudskom chápaní, každé zlepšenie v trestnom zákonodarstve, každý krok smerujúci k zmenšeniu rizika vojen, každý krok smerujúci na zlepšenie zaobchádzania s farebnými rasami, alebo každé zmiernenie otroctva, každý morálny pokrok aký prekonalo ľudstvo, bolo sústavne oponované organizovanými náboženskými cirkvami sveta.. Celkom zodpovedne tvrdím, že kresťanské náboženstvo tak ako sa organizuje v svetových cirkvách bolo a je hlavným nepriateľom morálneho pokroku sveta. Bertrand Russell

Keď cirkvi doslovne riadili spoločnosť -- ľudské dráma zahrňovalo (a) otroctvo, (b) krutú podriadenosť žien, (c) najdivokejšie formy zákonitých trestov, (d) absurdnú predstavu, že králi vládnu na základe božieho zákona, (e) každodenné zneužívanie fyzického násilia, (f) krutú nevšímavosť voči utrpeniu bedárov, (g) rôzne formy pogromov („etnické čistiace vojny“) medzi súperiacimi náboženstvami, trest smrti za stovky priestupkov a nesčíselné množstvo denne uplatňovaných morálnych krívd … Bolo to náročné dielo slobodne mysliacich ľudí svedomia, ktorí museli ustavične a bez zmeny klásť odpor náboženstvu a politickej situácii svojich čias, ktoré napokon nás oslobodilo od čias temna. Steve Allen

Boli časy keď som veril historke a predstave o spasení, pokiaľ som to vedel chápať, rovnako ako som veril, že diabol existuje . . . Naraz však mi svitlo a vedel som, že predstava Boha je lož . . . Pretože to všetko je pochabá rozprávka a každá generácia dodnes to preglgáva s veľkými ťažobami. Prečo len ľudia pokračujú v pretvárke o kresťanstve? H. G. Wells.

Môžem naozaj povedať -- po sedemdesiatročných skúsenostiach, že všetky moje starosti a obavy, pokušenia a rozčarovania môjho života sú maličkosť v porovnaní s mojimi útrapami v detstve a mladosti prameniacimi z toho, že som úprimne verila teologickým dogmám . . . Elizabeth Cady Stanton.

Náboženstvo nie je hrdinom dňa, ale nulou. V každom ohľade je iba výplodu mozgu, že nedeľné školy poskytujú útechu . . . Človek si želal dozvedieť sa pravdu, ale cirkev mu podložila zázraky. Človek túžil po vedomostiach, ale cirkev mu poskytla teológiu. Chcel sa dozvedieť o faktoch, ale cirkev mu poskytla bibliu. S týmto šialenstvom by sa malo skoncovať . Cirkev nemá nič takého čo by mohla poskytnúť ľuďom okrem toho čo prechováva vo svojej chladničke už po celé dve tisícročia. Počas tohto dlhého obdobia to všetko už zvetralo. Marilla M. Ricker

Biblia

Ak veríš knihe nazývanej Sväté písmo, veríš v prehnitý materiál rozprávok a klamstiev. Thomas Paine

Vždy keď čítame oplzlé historky, zmyselné orgie, kruté a mučivé popravy, neskrotnú pomstychtivosť, ktorou je viac než polovina biblie zaplnená, bolo by vhodnejšie volať ju slovom diablovým než slovom božím. Thomas Paine.

Keby niekto dodržiaval dnes učenie Starého zákona -- bol by zločincom. Keby striktne dodržiaval učenie Nového zákona bol by šialený. Robert Ingersoll

Ak niekto naozaj verí, že Boh zastával otroctvo, že nariaďoval vojakom zabíjať ženy a dieťatká, že nemal nič proti polygamii, že prenasledoval pre rozdielnosť názorov, že trestá navždy, že nenávidí neveriacich, vyvolá to vo mne zlý dojem. Takéto presvedčenia sú v pozadí väzníc inkvizície. Takéto presvedčenia primäli puritánov, aby vraždili kvakerov. Robert Ingersoll

Nepoznám žiadnu inú knihu, ktorá by bola rovnako brutálna a sadistická v návodoch na konanie, či už súkromné alebo verejné - ako je biblia. Sir James Paget.

Žiadna iná kniha nebola viac obviňovaná z hnusných zločinov samotnými ľuďmi, ktorí sa tých zločinov dopúšťali. Biblia sa uvádza ako činiteľ navádzajúci alebo ospravedlňujúci množstvo individuálnych alebo masových zločinov, počnúc náboženskými vojnami, inkvizíciou, upaľovaním bosoriek, pogromami predošlých čias - až po systematické zneužívanie detí a rituálne vraždy dnes. Nadine Strossen.

Biblický Boh je morálny netvor . Rev. Henry Ward Beecher

Obskúrnosť, neuveriteľnosť a oplzlosť - natoľko sú nápadné v jej častiach, že by opodstatňovali zavrhovať aj dielo [tohto charakteru] moderného spisovateľa. Obsahuje zmes nezrovnalostí a protirečení, takže nazývať (bibliu) slovom Božím je vrchol extravagantnosti; znamená to pripisovať bibliu božstvu za niečo, za čo by sa každý človek so zdravým rozumom hanbil priznať k jej autorstvu, Elihu Palmer.

Je to tak ako väčšina starobylých kníh - zmes klamstva a pravdy, filozofie a bláznovstva - všetko to napísané ľuďmi - a dokonca takými, z ktorých väčšina neboli civilizovaní. Niektoré jej zákony sú dobré - iné však nekonečne barbarské. Žiaden zo zázrakov, na ktoré sa odvoláva sa neudiali . . . Ak si odmyslíte tie absurdnosti, zázraky, všetko čo sa vzťahuje na nadprirodzené .. všetky tie kruté a barbarské zákony - nemám námietky proti tomu zvyšku, Ale ani neprechovávam žiaden obdiv k tomu. . Robert Ingersoll

Biblia ak ju berieme ako celok sa môže použiť na chválu alebo hanobenie alebo odsudzovanie prakticky akejkoľvek ľudskej činnosti, myšlienky, presvedčenia alebo praxe. Peter McWilliams.

Čítajme bibliu bez tých nevhodných farebných okuliarov teológie, rovnako ako pri čítaní akejkoľvek inej knihy a pri používaní zdravého úsudku a rozumu . . . Luther Burbank.

Ak sa naozaj ponoríte do biblie uvidíte, že je to bludisko, skutočný labyrint protirečení, nezrovnalostí, nepresností, zlej matematiky, zlej vedeckosti, mylného zemepisu, falošných proroctiev, nemorálnych pripomienok, degenerovaných hrdinov a množstva iných problémov -presahujúcich možnosť ich vymenovať. Môže to byť slovo niekoho, ale celkom iste to nie je dielo dokonalého božstva. Biblia má viac dier ako záclona na dverách. V spoločnosti ovládanej biblickými vplyvmi by mali všetci slobodne mysliaci ľudia urobiť to, čo Adam a Eva predtým než boli vyhnaní z raja. C. Dennis McKinsey

Modlitba

Modlenie znamená dožadovať sa, aby zákony vesmíru sa anulovali v záujme jedného nepopierateľne bezcenného žiadateľa. Ambrose Bierce

Neverím v pokus zmeniť všeobecne platné (prírodné) zákony sebeckými prosbami. Thomas Edison.

Ak sa dlho budete modliť, aby padal dážď - napokon bude pršať. Ak sa dlho budete modliť, aby záplavy poklesli, napokon poklesnú. To isté sa však stane ak sa nebudete modliť. Steve Allen

Modlitba je neúčinná Blesk padne podľa zákonov prírody rovnako na spravodlivého ako na nespravodlivého. Robert Ingersoll.

Nič iného nie je tak neúčinné ako modlitba. Anne Gaylor.

Ľudia nikdy nevyužívali svoje vlastné schopnosti na vytváranie dobra a na svoj prospech, pretože sa spoliehali na nejakú vonkajšiu moc, že urobí namiesto nich to, čo je ich vlastná zodpovednosť. John Dewey

Ak ľudia očakávajú, že Boh bude namiesto nich samých plánovať ich život a chrániť ich, strácajú motiváciu usmerňovať a riadiť svoj vlastný život. Charles W. Faulkner.

V dejinách je iba málo faktov, ktoré by nedokazovali, že modlenie sa a náboženské rituály neodradzovali ľudí od masového šialenstva a krutosti. Čo potrebujeme je dôraz na morálnosťa slušné správanie. Steve Allen.

Ja sa nemodlím. . . . Neočakávam, že by si ma Boh vybral a zvýhodnil nad ostatných spoluobčanov. . . Modlitba mi pripadá ako výkrik slabosti a pokus vyhnúť sa pomocou triku pravidlám hry prírody. Nechcem pripustiť slabosť. Výzvu na osobnú zodpovednosť prijímam. Zora Neale Hurston-

Vďakyvzdávanie pri vedomí, že ľudia na tejto planéte hladujú, svedčí o vysoko sebeckom sebauspokojení a o aroganciou podporovaným protekcionárstvom všemohúceho. Naozaj slušný veriaci v Boha by bol ďaleko od ďakovania Bohu za jedlo a zdravie, ktoré vychutnáva sám so svojou rodinou - naopak by preklínal Boha za jeho zanedbávanie hladujúcich, chorých a trpiacich na tomto svete. Barbara Smoker.

Ja sa modlím každú chvíľu môjho života; nie na kolenách ale mojou prácou.. (Táto) moja modlitba smeruje na zrovnoprávnenie žien s mužmi. U mňa práca splýva s bohoslužbou. Viem, že vo vesmíre neexistuje žiaden Boh, ktorý by sa radoval z toho ak pokľaknem a začnem ho vzývať „veľkým“ . Susan B. Anthony

Ruky, ktoré pomáhajú sú lepšie než pery ktoré sa modlia. Robert Ingersoll.

Lepšie je prečítať si predpoveď počasia predtým, než sa začneme modliť aby pršalo. Mark Twain

Modlil som sa za slobodu celých dvadsať rokov, ale nedostal som odpoveď kým som sa nezačal modliť svojimi nohami. Frederick Douglass (Pornámka prekladateľa: Frederick Douglass, ktorý sa narodil ako otrok 1817 v Marylande sa stal jedným z najznámejších bojovníkov za zrušenie otroctva V občianskej vojne , ktorí tam vytvorili dva „farebné“ pluky.)

Viera (náboženské vyznanie)

Náboženské vyznanie je presvedčenie o tom, čo niekto vyhlasuje -bez toho, aby o tom niečo vedel, - o veciach, ktoré nemajú obdobu. Ambrose Bierce.

Náboženské vyznanie je snaha uveriť niečomu, o čom vám vraví zdravý rozum, že to nie je pravda. Elbert Hubbard.

Náboženské vyznanie možno stručne definovať ako nelogické presvedčenie o nepravdepodobných udalostiach. H. L. Mencken.

Náboženské vyznanie znamená veriť v niečo, o čom viete , že nie je pravda. Mark Twain.

Milióny Nemcov absolútne verili v Hitlera. Milióny Rusov verili v Stalina. Milióny Číňanov verili v Mao Ce-Tunga. Miliardy veria v imaginárnych bohov. Steve Allen

Deti sa učia, že je to cnosť prijímať tvrdenia bez primeraného dôkazu, čo z nich robí v ich neskoršom živote terč pre šarlatánov každého druhu a spôsobuje, že ťažko pochopia metódy myslenia, ktoré sú vo vede úspešné. J. B. S. Haldane

Pretože náboženská výučba znavená výcvik k ľahkovernosti, nemali by byť cirkvi prekvapené, že toľkí členovia ich kongregácií prijímajú astrológiu s rovnakou dôverou ako teológiu - alebo ľudí majúcich v tranze ilúzie - rovnako ako biblických prorokov. Barbara G. Walker

Náboženská viera zastiera neistotu tam, kde neistota . . .fakticky existuje; dovoľuje však, aby neznáme a nepresvedčivé - alebo aj falošné sa uprednostňovalo pred faktami. Sam Harris.

Ak história odhalí kategorickú pravdu - bude to skutočnosť, že nedostatočný zmysel pre dôkazy obvykle nám spôsobuje všetko to najhoršie. Pridajte k tomuto diabolskému súkolesiu zbrane hromadného ničenia a máte recept na vykynoženie civilizácie. Sam Harris

Keď sa človek vzdá svojho rozumu - neostane mu už žiadna ochrana pred najobludnejšími absurdnosťami. Thomas Jefferson.

Takí, čo vás vedia presvedčiť o absurdnostiach, môžu vás presvedčiť aj na konanie zverstiev. Voltaire.

Najväčší hriech proti ľudskej mysli je veriť veciam bez dôkazu. Thomas H. Huxley.

V záležitostiach nášho sveta sú ľudia spasení nie [náboženskou] vierou, ale chýbaním takejto viery Benjamin Franklin.

Praví veriaci vravia: „samozrejme, že náboženstvo sa zakladá na viere - nie na intelekte.“ Ak by to bola pravda, potom ak chcete dokázať, že sa ja mýlim -stačí veriť, že vy máte pravdu, čiže to vylučuje akúkoľvek diskusiu. . . .Ako už rímsky štátnik Cicero vyhlásil, iba použitie rozumu umožňuje, aby sa muži či ženy priateľsky dokázali dohovoriť v civilizovanej spoločnosti. Philip D. Harvey.

Nepodporujem náboženstvo, pretože to vyžaduje, aby sme sa vzdali najdôležitejšieho ľudského výdobytku, možnosti spytovať sa. Náboženstvo vyžaduje, aby sme jednoducho uverili. Azda neplatí to isté o každom diktátorovi v akejkoľvek totalitnej spoločnosti? Pokiaľ ide o spoločenský vývoj, nič nie je dôležitejšie než ľudská spôsobilosť a vlastnosť klásť otázky… Spytovanie sa viedlo k rozvoju našej civilizácie. Vladimir Pozner.

Takzvaný pobožnostkár je náchylnejší na konanie vážneho zla než človek, ktorý spytuje sám seba. Pobožnostkár často zápalisto dodržuje náboženské pokyny, ktoré napokon ho opodstatňujú poškodzovať iných, zatiaľ čo človek, ktorý spytuje seba a drží sa svojho svedomia má lepšiu šancu zvážiť všetky okolnosti a dospieť k správnemu rozhodnutiu. Gerry Spence

Najdôležitejšia vec je neprestať spytovať sa. Albert Einstein.

Človek sa stával civilizovaným nie úmerne svojej ochote prijímať náboženstvá, ale úmerne svojmu odhodlaniu pochybovať. H. L. Mencken

.Vždy som mal ten pocit, že pochybovanie bolo začiatkom vedomostí, a že strach pred Bohom znamenal koniec akýchkoľvek vedomostí. Clarence Darrow

Najzhubnejšia zo všetkých absurdností je. že slepá, hlúpa viera sa uprednostňuje viac než praktizovanie skutočných ľudských cností. Walter Savage Landor

To čo možno tvrdiť bez dôkazu, možno rovnako aj zamietnuť bez dôkazu. Christopher Hitchens

Zázraky

Mocný vyvracajúci predpoklad svedčiaci proti nadprirodzeným javom a zázrakom je, že sa vyskytujú hlavne u ignorantských a barbarských národov, alebo pokiaľ civilizovaný národ ich pripúšťa, obvykle tie predstavy zdedili od svojich ignorantských a barbarských predkov. David Hume.

Množstvo prípadov falošných zázrakov a proroctiev ako aj iných nadprirodzených javov, ktoré v každom období sa odhaľovali pomocou vyvracajúcich dôkazov, alebo ktoré sa samy usvedčujú svojou absurdnosťou dôkazov - dostatočne nasvedčujú o náchylnosti ľudstva prijímať nezvyčajné a zázračné. To by automaticky malo viesť pochybnostiam o týchto javoch. David Hume.

Vzbudzuje to v mysli pochybnosť, že príroda môže niekedy urobiť výnimku zo svojich zákonitých pravidiel, alebo či ľudia [popiskujúci zázraky] neluhajú. Nikdy sme doteraz nevideli, aby príroda robila výnimky zo svojich zákonitostí; preto je pravdepodobnosť aspoň milión ku jednej, že ľudia prinášajúci správy o zázrakoch luhajú. Thomas Paine.

Výnimočné tvrdenia vyžadujú aj výnimočné dôkazy. Carl Sagan

Pradávni ľudia, nechávajúci množstvo otázok o prírode a nepoznajúci dynamiku prírody, vysvetľovali si veci s odvolávaním sa na nadprirodzené osobnosti - často im pripisujúc podobu zvieraťa - o ktorých si mysleli, že vyvolávajú záplavy a mor. Ursula Goodenough

Zákon o „želaní a príčinách“ , ktorý sformuloval Comte … hovorí, že ak ľudia nepoznajú prirodzené príčiny javov, jednoducho ich začnú pripisovať svojmu želaniu podobnému ako jen ľudské želanie. Takto sa dostávajú k teórii, ktorá dočasne nahradzuje vedu - práve takáto teória je základom teológie. Andrew D. White,

Každý jav, príhoda alebo skutok, ktorý vybočuje z normálneho prírodného priebehu sa prenáhlene pripisoval bezprostrednej činnosti božstva. Edward Gibbon

Množstvo javov prirodzeného sveta, ktoré iba pred niekoľkými generáciami sa pokladali za zázraky, sa dnes široko chápe ako javy fyziky alebo chémie. Carl Sagan.

Pokiaľ nepoznáme prírodné zákony v ich plnom rozsahu, nemôžeme povedať či niektorá udalosť sa vymyká z týchto zákonov. . . Možno teda povedať o všetkých zázrakov moderných čias, že ide o udalosť nevysvetliteľnú podľa súčasného stavu poznania prírodných zákonov. Usudzujúc z vývoja posledného tisícročia, bude iba otázka času kedy sa nájde vysvetlenie. Joseph Daleiden.

Zázraky sú nehody, ktoré dobre dopadli, pri čom prirodzené príčiny tohto deja sú veľmi zložité na to, aby sme ich ľahko pochopili. George Santayana

Falošný poznatok zázraku pochádza z našej namyslenosti, ktorá nás vedie k predstave, že sme natoľko dôležití pre Všemohúceho, že tento zmení v náš prospech prírodné deje. Baron de Montesquieu

Kňazi istého osobitého náboženstva nikdy neuznávajú zázraky iného náboženstva. Je to azda preto, že kňazi inštinktívne poznajú charakter [iných] kňazov? Robert Ingersoll

Náš svet prináša dosť problémov keď si myslíme, že je to svet zákonitosti a poriadku; nepridávajme k tomu ešte navyše predstavu, že je to svet zázrakov. Louis Brandeis.

Útecha poskytovaná náboženstvom

Nie je obhajobou tejto povery a nepravej vedy [náboženstva] vravieť, že prináša útechu a potešenie pre ľudí. . . Ak má byť útecha a potešenie kritériom na posudzovanie užitočnosti, fajčenie prináša tiež pôžitok fajčiarom; alkohol ho prináša pijanovi; návykové omamné látky ho prinášajú narkomanom; kartárstvo a výsledky dostihov ho prinášajú hráčom; krutosť a násilie ho prináša spoločensky úchylným ľuďom. Usudzovať iba podľa útechy a pôžitku znamená, že sa zbavujeme možnosti niečo na tom meniť. Isaac Asimov.

Existujú jedy, ktoré skôr než usmrtia človeka znižujú bolesť a vyvolávajú uspokojivé pocity. Treba si uvedomiť nie len tie hodiny radosti, ale aj tú cenu ktorú si to vyžaduje. William E. H. Lecky.

Pre tých, čo mi vytýkajú, že okrádam ľudí o veľkú útechu, ktorú im dáva kresťanstvo môžem iba povedať, že kresťanstvo zahrnuje v sebe aj peklo, večné muky pre väčšinu ľudského pokolenia, pre väčšinu vašich príbuzných a priateľov. . .Keby som mal pocit, že som hocikoho okradol o jeho vieru v peklo, nemusel by som sa vonkoncom hanbiť alebo ľutovať to. Rupert Hughes

Problém zla

Buď chce Boh odstrániť zlo ale nevie to, alebo môže to urobiť ale nechce. . . Ak chce - ale nemôže, je neschopný. Ak to vie dokázať ale nechce - je zlomyseľný. ..Keď Boh môže odstrániť zlo -ako sa vraví -prečo je toľko zla na svete? Epicurus.

Staré učenie, že Boh chcel, aby človek pre neho niečo robil, že pozorne sleduje všetkých ľudí a ich deti na svete, že odmeňuje statočných a trestá zlých - postupne sa vytráca. Vieme, že niektorí z najhorších ľudí sa tešia obrovskému úspechu. Vieme, že niektorí z najlepších ľudí podľahli neúspechu. Vieme, že poctivci hladujú, zatiaľ čo zlodeji sedia na banketoch. Vieme, že zloduchovia majú všetok fyzický komfort, zatiaľ čo poctivci sú často oblečení v handrách. Robert Ingersoll

Logickou úvahou možno zistiť, že koncepcia cirkvi o milujúcom nebeskom otcovi neobstojí. Ak božský stvoriteľ vytvoril všetko to čo existuje, naplánoval aj ženám rakovinu prsnej žľazy, detskú leukémiu, mozgovú porážku, lepru, AIDS, Alzheimerovu chorobu a Downov syndróm. Prikázal líškam trhať za živa králiky (králiky pri tom srdcervúco kvília) a gepardom zabíjať sŕňatá. Žiadny človek by nebol tak krutý, aby naplánoval takéto horory . Ak tá najvyššia bytosť to urobila, potom je netvor, nie však všetko milujúci otec. James Haught

Podľa Správy Svetovej zdravotníckej organizácie z r.1996 väčšina z 17 miliónov ľudí, ktorí zomreli na infekčnú chorobu v r. 1995 boli malé deti. Len si pomyslite! Smrť každého jedného z týchto detí je dôkaz vyvracajúci existenciu všemohúceho láskavého Boha na nebesiach . Koľko ďalších protidôkazov bude ešte treba na odstránenie všeobecne rozšírenej predstavy o všemohúcom a všetko milujúcom Bohovi? A o čo je ešte silnejšia táto argumentácia ak sa zamyslíme aj nad množstvom utrpenia zvierat. . . A. J. Mattill Jr.

Svet, v ktorom žijeme možno chápať ako výsledok zmätku a náhod, ale ak je to výsledok zámerného cieľa, muselo to byť dielo diabla. Pokiaľ ide o mňa - pokladám náhodnosť týchto javov za menej trápnu a prijateľnejšiu hypotézu. Bertrand Russell.

Ak existuje nejaká Najvyššia bytosť, musí byť bláznivá. Marlene Dietrich.

Ak by Boh žil na zemi, porozbíjali by mu ľudia okná. Židovské príslovie

Jediná výhovorka pre Boha je, že tento neexistuje. Friedrich Nietzsche

Svätá Trojica

Možno jedným dychom povedať: Verím že Boh je jeden, ale súčasne aj traja - ale tomu nikto nemôže uveriť, pretože také tvrdenie nemá žiaden zmysel. Leo Tolstoy

Je prežitok pre úprimných ľudí predstierať, že veria v platonický mysticizmus, podľa ktorého trojica je jeden a jedno je trojica; veď je zrejmé, že jeden nie sú traja a traja nie sú jeden. Thomas Jefferson .

Podľa nebeskej násobilky raz je jednotka trojkou a tri krát jedna je jedna; podľa nebeských pravidiel odčítania ak odčítame dvojku z troch - ostávajú tri. Pravidlá sčítania sú rovnako čudácke - ak pridáme dve k jednej máme iba jednotku. Každá s týchto číslic je rovná sebe a zároveň tým dvom iným číslicam . Nikdy nič nebolo a nemôže byť viac idiotské a absurdné než dogma o Trojici. Robert Ingersoll

Morálka a náboženstvo

Živelné a iracionálne morálne zásady náboženstva

Vždy keď sa morálnosť zakladá na teológii, vždy keď právo je závislé na božskej autorite, môžu byť opodstatnené a prevádzané tie najnenormálnejšie, nespravodlivé, najhanebnejšie veci… Morálnosť vtedy ustupuje bezdôvodnej svojvôli náboženstva. Ludwig Feuerbach

[Náboženstvo]Zapríčiňuje, že za cnosť sa pokladá to, čo nie je cnosť, za zločin to, čo nie je zločin. Náboženstvo pozostáva zo série pravidiel,.ktoré vonkoncom nemajú nič spoločného s prirodzenou dobrotou, naopak túto vylučujú tým, že sú náhradkou za prirodzené dobro. Pokánie a posvätné púte nahradzujú spravodlivosť a milosrdenstvo, dobromyseľnosť a milosrdenstvo. Takéto náboženstvo - vzdialené od toho aby očisťovalo - je veľký ničiteľ morálky. Henry M. Field

Náboženské presvedčenie vráža klin medzi etiku a útrapy. Tam, kde isté činnosti nezapríčiňujú žiadne útrapy, náboženskí dogmatici tvrdia, že sú zlé a hodné potrestania. . . A keď sa útrapy a smrť hojne objavujú - pripisujú príčinu bohovi . . . Tento výmysel apriórne stavia nevinných ľudí ako obete a marí vzácne možnosti nápravy; falšuje to úplne našu etiku. Sam Harris.

Náboženstvo vyzdvihuje ignorantské a barbarské predstavy o morálnosti

Škody zapríčinené teológiou nespočívajú iba vo vytváraní krutých pohnútok ale aj tým, že ich sankcionuje niečím, čo vyhlasuje za vznešenú etiku a vnáša posvätný charakter na praktiky, ktoré pochádzajú z ešte viac ignorantských a barbarských čias. Bertrand Russell

Tým, že opodstatňujú tie najhoršie ľudské pudy ako božiu vôľu, teistické náboženstvá zapríčinili nesčíselným miliónom ľudí ich umučenie a zavraždenie. Joseph Daleiden

Nepoznám zločin, ktorý by nebol ospravedlňovaný cirkvou v tej - či inej podobe. Cirkev nie je priekopník, akceptuje každú novú pravdu ako posledná a to vždy až vtedy keď všetky jej pokusy zamietnuť ju už zlyhali. Robert Ingersoll

Doktrína o odpúšťaní hriechov vytvára neetické správanie

Kresťania vravia, že v spoločnostiach starobylých Židov keď sa niekto dopustil hriechu, musel zabiť ovečku. Teraz vravia: „Zarátaj to inému“ „Zaznamenaj to“ „Spasiteľ to za teba zaplatí“. Týmto spôsobom sa darebáctvo predáva na splátkový úver a tento úverový systém v morálnosti - rovnako ako v obchode - vytvára extravagancie. Robert Ingersoll

Predstava, že existuje Boh, ktorý odmeňuje a trestá - ako sa mu zachce - hoci aj tých najpodlejších a najskazenejších z ľudského pokolenia môže urobiť naveky šťastnými - a môže trestať tých najlepších z ľudského pokolenia tak, že budú naveky zúbožení - podkopáva akúkoľvek morálnosť. Robert Ingersoll

Ateista si uvedomuje, že každý jeho sebecký alebo krutý čin a jeho dôsledky ostanú mu v pamäti zakotvené ako hryzavé - uvedomuje si, že žiadne božské odpúšťanie neexistuje na to, aby utíšilo trýzeň jeho vinného svedomia. Frank Swancara

Náboženské kultúry nie sú vysoko morálne

Často sa vraví, že je veľmi zlé napadať náboženstvo, pretože náboženstvo robí ľudí počestnými. To počúvam aj ja, ale som to ešte nezistil. . .Možno zistiť čudný fakt, že bolo náboženstvo hlbšie zakotvené v istom období, čím hlbšia bola dogmatická viera - o to väčšia bola krutosť a o to horší bol celkový stav vecí. Bertrand Russell

Pravdepodobne v celej našej histórii nie je prípad spoločnosti, v ktorej dominovala cirkevná moc - ktorá by súčasne nestagnovala, nebola korupčná a brutálna. George A. Reid

Spojené štáty Ameriky majú viac pravidelne kostol navštevujúcich než akýkoľvek iný väčší demokratický štát - pri čom USA vykazujú o veľa vyššie percentá vrážd, znásilnenia, lúpeží, zastrelenia, zabití bodnou zbraňou, požívania omamných látok, mimomanželských tehotenstiev a podobne - rovnako ako aj iných príležitostných tragédií aké boli vo Waco a Jonestowne . . . Nemôže byť priaznivá závislosť medzi rozšírením náboženstva a trestnou činnosťou.. Rozšírené náboženstvo nezabránilo tomuto vysokému stupňu trestných činov. . . Spoločenstvá so zakotveným fundamentalizmom a náboženským uvedomením sú náchylné k sektárskemu násiliu. Naopak v Anglicku, Škandinávii, Kanade, Japonsku a podobných krajinách málo ľudí chodí do kostolov, napriek tomu ľudia tam žijú viac v pokoji a dodržiavaní zákonnosti. Dôkaz sa zdá jednoznačný. Ak chceš miesto s bezpečnými životnými podmienkami, slušné a usporiadané - civilizované - vyhýbaj sa miestam s vysokou nábožnosťou. James Haught

(poznámka prekladateľa: V novembri 1978 kongresman Leo Ryan navštívil sektu CHRÁM ĽUDU v Jonestowne, avšak ozbrojená družina kultu ho zastrelila. Potom sa dohodli spáchať masovú samovraždu, pri ktorej zahynulo 638 dospelých a 273 detí. zastrelením alebo požitím smrtiaceho jedu.-V apríli 1993 mala polícia úmysel vypočuť SEKTU DAVIDA KORESHA , avšak sekta sa zabarikádovala vo Waco (Texas) a začali strieľať na mužov zákona. Títo sa márne snažili vyjednávať, alebo vypudiť ich slzotvorným plynom. Sektári sa napokon povraždili a zapálili budovu, v ktorej zväčša uhoreli)

Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie patria medzi najmenej nábožné krajiny sveta. Podľa rozvojovej správy OSN (2005) patria tiež medzi najzdravšie pokiaľ ide o priemernú dĺžku života, gramotnosť dospelých, príjem na hlavu obyvateľa, docielený stupeň vzdelania, rovnosť v zaobchádzaní so ženami, počty vrážd, a detskú úmrtnosť. … Naopak päťdesiat národov , ktoré sa umiestnili na najnižších stupňoch rozvoja sú bez výnimky nábožné. Sam Harris,

Tie isté vzťahy platia v USA: Južné a stredovýchodné štáty, ktoré sa vyznačujú najvyšším stupňom nábožnosti, sú osobitne viac zužované [vysokými počtami zabití, abortov, otehotnenia nedospelých, pohlavným stykom prenášanými chorobami, detskou úmrtnosťou] - zatiaľ čo pomerne viac sekulárne štáty Severného východu sa zhodujú s európskymi hodnotami. Sam Harris

Krst

Použitý spolu s mydlom krst nie je zlá vec. Robert Ingersoll

Kresťanstvo a otroctvo

V strených rokoch 1800 sa odhadujú počty otrokov vo vlastníctve presbyteriánov na 225,000, baptistami a metodistami na 250,000. Anglikáni v USA pri vypuknutí Občianskej vojny vlastnili pravdepodobne zvyšok tých 4 miliónov černochov držaných v otroctve. Anne Gaylor.

Tento obrovský a hrozný priemysel [obchod s otrokmi] bol požehnávaný cirkvami po dlhý čas nevyvolával vôbec nejaké náboženské námietky. .. V osemnástom storočí niekoľké nesúhlasiaci menoniti a kvakeri začali v Amerike vyzývať k zrušeniu otroctva, rovnako ako aj niektoré slobodomyšlienkári ako Thomas Paine. Christopher Hitchens

Obchod s otrokmi prekvital so súhlasom cirkví - pri čom v Británii rovnako ako v Amerike to boli práve cirkvi, čo najviac brojili proti zrušeniu otroctva .Biblické texty používali [protivníci zrušenia] na podporu otroctva. Oponenti otrokárstva - vrátane Wilberforcea a Paina boli zúrivo napadaní cirkvami. pretože údajne vedeli lepšie než biblia čo sa patrí - protiotrokárske postoje kvakerov poštvali ortodoxných kresťanov proti nim. . . Wilberforce sa ponosoval, že jeho zástanci boli nekonformisti a ateisti, zatiaľ čo cirkevníci mu obvykle oponovali. Carl Lofmark

Historik Larry Hise poznamenáva vo svojej knihe „Obhájci otroctva“, že kňazi napísali takmer polovicu článkov na obhajobu otroctva uverejnených v Amerike. Cituje 375 klerikov - ktorí použili bibliu na dokazovanie, že belosi majú právo vlastniť černochov ako pracovné zvieratá. James Haught

Obhajcovia zrušenia otroctva (abolicionisti) nevedeli získať cirkvi pre svoju kauzu. V r. 1837 presbyteriánke valné zhromaždenie „vymazalo“ zo svojej cirkvi synody, ktoré sa stavali proti otroctvu. Žiadna z väčších náboženských denominácií nepodporovala abolicionizmus. Toto stanovisko kléru a cirkví malo hlboké dopady na priebeh protiotrokárskeho hnutia. Nútilo Garrisona a iných zaujať protiklerikálne stanoviská (poznámka prekladateľa: Garrison, William Lloyd - bol reprezentant abolicionistov Ameriky). Spôsobilo to tiež, že hnutie v neskorých rokoch 1830 a 1840 prijímalo sekulárne politické stanoviská. Merton L. Dillon

Počas troch dekád prebiehajúcej občianskej vojny sa zneužíval protiklerikálny étos radikálnych abolicionistov a bol použitý proti nim - náboženskými oponentmi emancipácie, ktorí … ohovárali abolicionizmus ako „ateistické sprisahanie“ Susan Jacoby.

Vo všetkých časoch katolícka cirkev vlastnila otrokov, kupovala a predávala otrokov, poverovala a posmeľovala svojich prívržencov, aby robili obchod otrokmi. . . hovorili o tom [sväté] písma, o ich znení nebolo pochybností. . . robila v týchto veciach iba to, čo im biblia prikazovala, aby robili. Natoľko nedotknuteľné bolo ich stanovisko, že počas všetkých tých storočí nepovedali ani jediné slovo proti otroctvu. Mark Twain.

Delegáti výročnej konferencie rozhodne sú proti modernému abolicionizmu a celkom odmietajú právo, vôľu alebo zámer zasahovať do občianskych a politických vzťahov medzi otrokárom a otrokom v štátoch Únie, kde platí vlastnenie otrokov. Metodistická episkopálna cirkev, 1836, Hlavná konferencia, Cincinnati.

[Otrokárstvo] absolútne ovládalo americkú cirkev . . . S bibliou v rukách, jej kňažstvo sa pokúšalo dokázať, že otroctvo pochádza od nebeského Boha. Stali sa držiteľmi otrokov a kupčili s ľudským mäsom.. William Lloyd Garrison - vedúca osobnosť abolistického hnutia.

Tvrdím bez váhania, že náboženstvo na juhu [Ameriky] je iba maskovanie najhroznejších zločinov - opodstatňujúce najstrašnejšie barbarstvo, posväcuje tie najhroznejšie podvody - je to temný úkryt, v ktorom tie najtemnejšie, najskazenejšie, najhrubšie a najdiabolskejšie skutky otrokárov nachádzajú ochranu. Keby som sa mal opäť podrobiť okovám otroctva, pokladal by som byť otrokom nábožného pána za najväčšie nešťastie, aké ma môže postihnúť. . . Nenávidím korupčníkov, držbu otrokov, bičovanie žien, - to pokrytecké kresťanstvo tejto zeme. Frederick Douglass

Zuzana Boggs - černoška, ktorá ušla do Kanady vypovedala v r. 1863 a vravela o pobožnom otrokárovi: Prečo ten človek, ktorý ma nechal pokrstiť nechal priviazať jednu černošku vo svojim dvore, aby ju bičovali keď sa vrátil v tú istú nedeľu . . . a jej matka bola v kostola a videla ho ako tam vraveli kázeň. Kázal takto: „ Musíš poslúchať svojho pána a byť dobrým služobníkom.“ To býva obvykle tá najväčšia časť kázne keď držia kázeň pre farebných ľudí. . . Gerry Spence.

My - konfederované štáty Ameriky, s Bohom na našej strane pri obhajobe otrokárstva teraz a navždy vyhlasujeme sa za nezávislých. Konfederačná ústava.

Nech si ten pán prečíta biblickú časť „Zjavenia“ a poučí sa o božom príkaze - nech si prečíta bibliu. . . Povedal som, že otrokárstvo je posvätené bibliou, oprávnené, riadené a uznávané počnúc časťou biblie Genesis až po Zjavenie . Otrokárstvo existovalo v najvčasnejších dobách u vyvoleného božieho národa; a v Zjavení sa vraví, že bude trvať až do konca časov. Nájdete to v Starom aj v Novom zákone - v proroctvách, v žalmoch a v apoštolských listoch Pavla; nájdete to ako uznávané - všade sankcionované, Jefferson Davis - prezident konfederovaných štátov Ameriky.

V celej našej zemi sa nenašlo miesto, kde by sa pri starostlivom hľadaní nenašli akési pučiace znaky ľútosti nad osudom otrokov. Nikde okrem kazateľníc. Napokon aj toto ustúpilo - ako vždy. Avšak bojovalo urputný a tvrdošijný boj - kým neurobili tak ako vždy: pripojili sa aj oni k procesii - na chvoste udalostí, keď otrokárstvo už definitívne padlo. Mark Twain

Náboženstvo a individualita

Pri každom náboženstve neosobný dopredu nalinkovaný kódex prekračuje práva jednotlivca skúmať, vychutnávať a obdivovať tajomstvá vlastného života a smrti. Náboženstvo nás formuje nie pre Boha, ale pre otroctvo. Zbavuje nás slobody skúmať našu vlastnú dušu a odhaliť bezhraničné nádherné možnosti, ktoré nám poskytuje nekonečný vesmír. Metóda náboženstva je obyčajne strach - nie láska. Žiadajú slepú poslušnosť a často aj dodržiavanie hrozných dogiem . Gerry Spence.

Náboženstvo a veda

Keď cirkev získala nadvládu, všetky činnosti v oblasti medicíny, techniky, vedy, výchovy, histórie, umenia a obchodu sa takmer zrútili. Európa vstúpila do obdobia temna. Helen Ellerbe

Straty, ktoré utrpela veda boli kolosálne. V niektorých prípadoch pálenie kníh z iniciatívy kresťanskej cirkvi a represie intelektuálnej práce vrátili ľudstvo vo vede o niekoľko tisícročí dozadu. Helen Ellerbe.

Prelistujte stránky histórie a prečítajte si usvedčujúce údaje o tom, ako cirkev sa búrila proti každému pokroku v každom odvetví vedy. Upton Sinclair

Výstavba kresťanstva … zastavila normálny vývoj vedy o fyzike o viac než pätnásť storočí. Andrew D. White.

Podstata vedy spočíva v tom, že je vždy ochotná vzdať sa súčasných predstav ak sa vynoria lepšie; podstata teológie spočíva v tom, že si ponecháva svoje pravdy ako večné a nemenné. Pravda, teológia napokon robí maličké ústupky pokroku vedomostí - iba šialený „svätec“ by sa opovážil dnes kázať čo kázali pápeži v trinástom storočí. H. L. Mencken

Ak sa dvaja muži vedy v názoroch rozchádzajú, neberú si na pomoc svetskú moc, ale vyčkajú kým ďalšie dôkazy nerozhodnú o tom kde je pravda, pretože ako učenci vedia, - nikto nie je neomylný. Ale keď dvaja teológovia majú odlišné názory - pretože neexistujú kritériá o ktoré sa môžu opierať - vyplynie z toho vzájomná nenávisť a otvorené domáhanie sa násilia. Bertrand Russell

Veda vykonala o veľa viac pre rozvoj západnej civilizácie za sto rokov než kresťanstvo dokázalo za 1,800 rokov. John Burroughs.

Náboženstvo bolo donútené vedou odstúpiť od tej či onej zo svojich dogiem - od takých predpokladaných predstáv, na ktoré nebolo možno nájsť opodstatnenie. Herbert Spencer

Rozvoj vedeckých poznatkov dokázal opäť a opäť, že náboženské predpoklady sú falošné. Paul D. Boyer

Pokles náboženského vplyvu sa zrazu stal meradlom a základnou podmienkou na intelektuálny pokrok. William E. H. Lecky.

V tom rozsahu ako sa ľudia vo veciach vedy odvolávali na bibliu- zaostávala veda a úmerne tomu ako sa náboženstvo odvolávali na vedu vo svojich veciach [??] -náboženstvo napredovalo-takže úsilím inteligentných religionistov je dnes vytvoriť vieru, ktorá by obstála pri vedeckej kritike. Robert Ingersoll

Náboženstvo bez vedy je slepé Albert Einstein

Panenský pôrod

V tomto prípade kresťania - rovnako ako v iných prípadoch - brali vzor od pohanov, pretože bohovia narodení z panny sa bežne vyskytovali v pohanských starodávnych mýtoch a legendách.

Reverend Charles H. Vail vo svojej štúdii „Spasitelia sveta“ zaznamenal historky takéhoto zázračného narodenie v pätnásti prípadoch pred kresťanskou érou. John G. Jackson

Tvrdenie o panenskom pôrode bol bežný spôsob glorifikácie významných ľudí a mytologických hrdinov starých čias. Napríklad Július Caesar, Augustus, Aristomedes, Alexander Veľký, Plato, Cyrus, Scripio starší, egyptskí faraóni, Buddha, Hermes, Mithra, Attis-Adonis, Hercules, Cybele, Demeter, Leo a Vulcan - všetci títo sa popisovali ako narodení z panny -aspoň v niektorých tradíciách. Rod L. Evans and Irwin M. Berent

Príde deň keď mystické stvorenie Ježiša jeho otcom ako Najvyššou bytosťou v maternici panny - bude pokladané rovnako za bájku ako bájka o zrode Minervy v mozgu Jupitera. Thomas Jefferson

 

Náboženstvo a milosrdenstvo

Za každú omrvinku chleba darovanú človeku v núdzi - stovky ľudí zomierali chorobou, ktorej liečba bola zmarená tradičným oponovaním organizovaného náboženstva proti vede. Na každé slovo utišujúce podráždenosť ľudí, bolo množstvo výziev do zbrane majúcich za následok smrť a dokaličenie tisícich. Núdzový detský fond pri OSN odhaduje, že štyridsaťtisíc detí umiera každý deň - zatiaľ čo náboženské organizácie v krajinách postihnutých biedou zabraňujú distribúcii prostriedkov proti otehotneniu. Výsledné každodenné utrpenie a kruté zomieranie z hladu ďaleko presahuje dobrodene almužien a štedrosť, ktorú si náboženstvá pre seba osobujú. Nech je pripisovaný akýkoľvek podiel týchto škôd náboženským praktikám, celkom iste [náboženstvo] zvýšilo rast utrpenia a smrtí počas celých storočí viac než brutality Stalina a Hitlera zrátané dokopy. Charles W. Sutherland.

Misionári šíriaci svoje evanjelium obvykle. . . dokonca aj v tých najbiednejších a preľudnených oblastiach - odmetajú informovať o kontrole tehotnosti. Potom tí samí misionári posielajú obrázky hladujúcich a chorých detí domov, aby tým vzbudili ľudskú ľútosť a takto rafinovaným spôsobom posilnili zbierky na svoju misionársku činnosť. Nezodpovedné preplnenie ulíc potulnými hladujúcimi a chorými šarvancami v rôznych častiach sveta je nápadným príkladom toho, ako náboženstvo viac škodí spoločnosti než sa to obvykle priznáva. Stephen F. Uhl

Misionári v rozvojových krajinách premrhajú množstvo času a peňazí (bez ohľadu na to či sa to inovercom páči alebo nie) tým, že lanária k prestupu na kresťanskú vieru biednych.. . .Hoci misionári vykonávajú aj ušľachtilé skutky, podstupujúc pri tom aj osobné riziká, ich dogmatizmus napriek tomu šíri ignorantstvo a smrť. Na rozdiel od toho dobrovoľníci zo sekulárnych organizácií .. nestrácajú … čas - rozprávajúc domorodcom o panenskom pôrode Ježiša. Ani nevravia národom okolo Sahary v Afrike - kde takmer štyri milióny ľudí zomiera každý rok na AIDS, - že užívanie prezervatívov je hriešny čin. Sam Harris.

Misionári sú pliagou a zanechávajú za sebou každé miesto kde pôsobili horšie než bolo skôr. Charles Dickens

Krajiny s vysokým počtom ateistov … pokiaľ ide o finančné prostriedky venované na rozvoj programov spoločenského blahobytu sú najmilosrdnejšie - rovnako ako aj pokiaľ ide o prostriedky na pomoc rozvojovým krajinám. Sam Harris

Kresťanstvo a rodinné hodnoty

Starý zákon

Podľa knihy Samuel 12:7-8, sám Boh dal Davidovi Saulove ženy . Tu nachádzame teda opäť božiu vôľu a schvaľovanie bigamie, konkubinátu a polygamie - celý regiment žien! V celom obsahu Svätého písma nemožno nájsť pokyny, ktoré by sa takýmto praktikám priečili. Nečudo, že v moslimských krajinách praktizujú až dodnes polygamiu aj židia . A. J. Mattill Jr.

Horliví fundamentalisti navrhujú návrat nie tak k rodinným zväzkom 1950-tich rokov, ale k rodinným vzťahom biblických dní. Starý zákon jasne svedčí o tom, že to bola patriarchálna rodina. Muži mali dovolené mať viac žien a konkubín. Deti sa legitímne plodili s týmito konkubínami - teda mimomanželsky. .. Je toti teda predstava ideálnej rodiny? Ira L. Reiss

Je ľahké nájsť v biblii podporu pre praktiky mormónov [polygamiu] . Vraví sa, že Mark Twain to pokladal za nelegitimné správanie mormónov. Mormóni naopak tvrdili, že to je perfektne morálne a stavali sa proti citátom z biblie, ktoré Mark Twain uvádzal - napríklad citát, že žiaden človek nemôže súčasne slúžiť dvom pánom. C. Dennis McKinsey

Nový zákon

Všetky osobnosti Starého zákona boli polygamné - Kristus a Pavel ako centrálne osobnosti Nového zákona nemali manželky a odsudzovali manželstvo rovnako svojimi inštrukciami ako osobným príkladom. Elizabeth Cady Stanton

Ak bol niekto už ženatý [Nový zákon] nabádal opustiť manželku k vôli Ježišovi, pretože to je bohumilý skutok (Matúš 19:29), avšak rozvod bol nemožný a absolútne sa zakazuje v Evanjeliu (Marek 1%:2-12) a v Matúšovi je dovolený iba „z dôvodu smilstva“ (Matúš 5:31.12). Nový zákon vidí v manželstve jediný dovolený spôsob ukájania sexu, čo je záležitosť tohto sveta a neexistuje v nebi. (Marek 12?25; Galatským 3:28). Pokiaľ mužský to dokáže - mal by sa vyhýbať sexu aj na tomto svete, najlepšie čo môže muž urobiť je nechať sa vykastrovať. (Matúš 19:12). Svätý Ján Božský vraví, že jediní muži „ ktorí neboli poškvrnení ženami“ budú spasení (Zjavenia 14:4) Carl Lofmark

Príkaz Ježiša, že ľudia majú opustiť svoje rodiny pre neho, viedol k tomu, že tisícky a tisícky ľudí opustili svoje rodiny a pripojili sa k ošiaľu kláštorov a misií - pri čom sa cítili čestnými za to, čo urobili. Carl Lofmark.

Pokúsme sa tiež uvedomiť si nevýslovné utrpenia, ktoré si vytrpeli muži a dievčatá pri podrobovaní svojich prirodzených túžob, zmyslov a náklonností - nenormálnemu celibátu v kláštoroch a zistíme, že útrapy navodené kresťanstvom boli krutejšie než smrteľná trýzeň. Kresťanstvo bolo vždy nepriateľom ľudskej lásky. Vždy preklínalo a zapudzovalo tú vášeň, ktorá osladzuje ľudský život a robí ho usmievavým, ktorá pretvára púšť v rozkvitnutú krajinu a ktorá velebí bežné veci a bežné udalosti života. Namiesto toho urobilo [náboženstvo] z tohto anjela života hrozný hriech - a spôsobilo, že ženy, ktorých pery boli ešte horúce od prvých bozkov ich milenca sa cítili prekliatymi a zahanbenými. Dokonca v spojení muža a ženy, ktoré váhavo pripustilo - degradovalo a bagatelizovalo vášeň, ktorú nevedelo odstrániť - a dovolilo jej existovať iba s cieľom plodiť deti. Láska - tá okrídlená bohyňa nesmrteľných sa stala v kresťanskej viere trikrát prekliatou a pripisovanou diablovi, chceli ju vykynožiť a hnusili sa jej. Toto je tá najväčšia ujma, ktorú spôsobilo kresťanstvo ľudskému pokoleniu. Láska ten najvyšší zdroj ľudského šťastia, tá jediná radosť, ktorá dvíha celý smrteľný život až do nebies - bola degradovaná na mechanický skutok slúžiaci na reprodukciu. Bohovi lásky Erosovi ustrihli krídla. Ouida (Maria Louisa de la Ramee)

Nesčíselné obete, ktorých manželstvá boli zničené cirkvou, mi rozprávali, ako kňaz citoval biblické texty, aby presvedčil ich manželských partnerov o potrebe ukončiť manželstvo. Počas rádiových rozhovorov v rôznych častiach USA som dostávala viaceré telefonáty od nešťastných postihnutých, ktorých manželstvá boli takto sabotované. Všetci rozprávajú tú samú historku s odvolaním na Bibliu 2 Koryntským (6:14) [Nebuďte nerovnako spolu zapriahnutý s neveriacim. Pretože akéže spoločenstvo môže mať pravdivosť s nepravdivosťou? A aké má spojenie svetlo s tmou?] Azda by sa biblia mala nazývať „Slová na rozbíjanie rodiny“. Austin Miles

Prístupné dáta o rozvodoch ukazujú, že rozpad manželstiev je dnes podstatne častejší v „Biblickej oblasti“ USA než v sekulárnej severovýchodnej časti. . . Percento rozpadných rodín a nevydatých matiek ostávajú vyššie v miestach ako Arkansas a Oklahoma než sú v New York a Massachusetts . Joe Conason.

Vstupom do pubertálnych rokov sa stupňuje sexuálna potreba. Ak môžu splniť tieto túžby iba v manželstve - budú sa ponáhľať s uzatváraním manželstiev predčasne. Takýto systém z hľadiska manželského šťastia nie je optimálny. Jednoducho to zvyšuje počty rozvodov. John Ince

Čerti

Žiaden mysliaci človek na tomto svet neverí v čertov viac než v morské panny, upírov, gorgonov, hydry, dryády, nymfy, víly, prameň mladosti [alebo] kameň mudrcov . . . Robert Ingersoll

 

Katolícka cirkev

Vo všetkých sporoch, ktoré existovali medzi kresťanmi, Rím vždy a nemenne rozhodol v prospech názoru smerujúceho čo najviac k potláčaniu ľudského intelektu a k znemožneniu dôkazovej sily rozumu. Voltaire

Obdobie katolíckej nadvlády bolo vždy pre ľudskú myseľ v dejinách najžalostnejšie . . . Myseľ, ktorá cúva pred spytovaním vecí a pokladá to za hriešne - považujúca pochybovanie za hriech - je najtrvalejší neduh aký len postihol ľudské pokolenie. Až potom, čo sa presunulo v Európe vzdelávanie z kláštorov na univerzity - potom, čo sa [v tom čase] mohamedánska veda a klasická sloboda myslenia udomácnili a prelomili žezlo cirkvi, započalo skutočné intelektuálne oživenie v Európe. William E. H. Lecky

Pápežstvo bolo korupčné po celé storočia: najmä v období 880 -1050 a (s malými prerušeniami slušnej pápežskej vlády) v období 1290 až 1660 - žiadna iná forma organizovaného náboženstva nevykonávala tak hanebnú činnosť. Joseph McCabe

Dokonca aj pre najuctievanejších cirkevných patriarchov - ako Sv. Augustín a Sv. Tomáš Akvínsky bolo bežné obhajovanie názoru, že kacírov treba mučiť (Augustín) alebo priamo zavraždiť (T. Akvínsky). Sam Harris

J.M. Robertson odhadoval, že počnúc prvou križiackou výpravou, ktorú spustil pápež Urban II v r.1095 až po pád Akry … v r.1291, deväť miliónov životov sa utratilo. To by mohol byť nadsadený odhad, ale počty sú iste mnoho miliónové a predstavovali iba začiatok masakier, ktorými sa katolícka cirkev umiestnila do [aspoň] rovnakej kategórie ako Tretia ríša [Hitlera] a čistky, ktoré majú na svedomí Stalin a Mao Ce- Tung. Skôr než sa križiacke výpravy „proti pohanom“ skončili - začala vnútorná križiacka výprava medzi kresťanmi. Inkvizícia, ktorá z toho vznikla trvala oficiálne 600 rokov a mala za následok ďalšie milióny strát na životoch. Joseph Daleiden.

Základný princíp inkvizície bol vražedný. . . Pápeži boli nie len vrahovia vo veľkom, ale postavili vraždy na legálnu bázu kresťanskej cirkvi a urobili z nej podmienku spasenia. Lord Acton.

Najkrutejší aspekt systému inkvizície boli metódy akými sa vynucovali priznania: mučiarne. Mučenie ostávalo ako legálna metóda pre kresťanskú cirkev od r.1252 - keď bolo sankcionované pápežom Innocentom IV - až po 1917 [!!] keď sa prijal nový Kódex Kanonického práva .. .Teda so schválením samotných pápežov, inkvizítori mali voľnú ruku uplatniť najhlbší horor a beštialitu…Inkvizícia vynašla každý možný prostriedok na vyvolávanie bolesti pomalým rozkúskovaním a lámaním tela. Mnoho z tých nástrojov nieslo na sebe názov : „Sláva patrí iba Bohovi“. Helen Ellerbe

Páchatelia [zločinov] inkvizície - mučitelia, informátori, ako aj tí čo riadili ich činnosť - boli cirkevní hodnostári rôznych stupňov. Boli to Boží muži - pápeži, biskupi, frátrovia a iní kňazi. Sam Harris

[Katolícka cirkev] úporne pracovala vo dne - v noci počas deviatich storočí a uväzňovala, mučila, vešala a upaľovala húfy až armády bosoriek a zmáčala kresťanský svet ich krvou. Potom sa zistilo, že bosorky neexistujú a nikdy nič takého ani neexistovalo. Nevedno, či sa na tom máme smiať alebo plakať. Kto vlastne prišiel na to, že niečo takého ako bosorky neexistuje - kňazi alebo iní náboženskí hodnostári? Kdeže! Tí nikdy nič neobjavujú . . . Mark Twain

Čítal som v novinách, že katolícka cirkev napokon priznala, že z teologického hľadiska bolo nesprávne pokúšať sa židov konvertovať [na kresťanov]. Hola hej!! Škoda bola všetkých tých inkvizícií, križiackych výprav, auto-da-fe [verejné upaľovanie „kacírov“ za prítomnosti ich detí]. Všetci doterajší pápeži sa mýlili. Hoci sú neomylní - predsa sa mýlili. Alan Dershowitz.

Španielski konkvistadóri včasného 16-teho storočia … sprevádzaní všadeprítomnými kňazmi vyznávajúcimi vrcholnú oddanosť katolíckej viere, dokázali vykynožiť behom niekoľkých dekád národy Aztekov a Inkov a spôsobiť smrť viac než 100 miliónom ich členov. Arthur Blech

V stredoveku cirkev obvykle predávala odpustky za peniaze. V tom spočívalo aj vykúpenie sa za istý počet dní strávených v očistci - cirkev pri tom doslovne ( s dych vyrážajúcim „dohadom“)vydávala podpísané svedectvá, v ktorých bol uvedený počet zakúpených dní. .. A všetko toto vytĺkanie peňazí krikľavým trikom, predávanie odpustkov - sa musí nevyhnutne zaradiť medzi najväčšie podvody v histórii… Richard Dawkins

Až do roku 1878 mladí chlapci v chóre Sixtínskej kaplnky s vynikajúcimi hlasmi boli vykastrovaní, aby sa ich hlas nezmenil . Či mali títo mladí chlapci právo šťastne žiť? W. F. Dean.

Len čo sa Benito Mussolini chopil moci v Taliansku … skôr než s ním Vatikán uzavrel oficiálnu zmluvu… stal sa v Taliansku katolicizmus jedine uznávaným náboženstvom … a za odmenu boli cirkevníci nabádaní voliť politickú stranu Mussoliniho. Pápež Pius XI sa vyjadroval o Mussolinim ako o mužovi, ktorého poslala prozreteľnosť… Christopher Hitchens

Následky pápežského mylne koncipovaného diktátu [o antikoncepcii] sú tak katastrofálne ako bolo prenasledovanie kacírov v minulosti. Výsledok bude v skutočnosti odsúdenie miliónov na to, že budú vystavení hladomoru a ďalšie milióny budú žiť na pokraji neľudskej existencie. Joseph Daleiden

Irónia je, že pápežský zákaz antikoncepčných prostriedkov má za následok stotisíce umelých, prerušení tehotnosti - zväčša vykonávaných ilegálne a za nie bezpečných podmienok, ohrozujúcich životy žien. V dôsledku nedostatku prístupnosti antikoncepčných prostriedkov - 55 miliónov prerušení tehotenstva sa robí ročne vo svete. Na celom svete 182,000 žien zomiera po týchto nebezpečných zákrokoch. V USA, kde … právo žien na ukončenie tehotenstva je uznané od roku 1973 (v rozpore s cirkevným húževnatým odporom), pokleslo percento úmrtí žien po umelom ukončení tehotenstva takmer o 90 %. Takže pápež svojím odporom proti antikoncepčným prostriedkom a legálnemu prerušeniu tehotenstva v skutočnosti odsudzuje množstvo žien k smrti… Joseph Daleiden.

Tá cirkev nás učí, že môžeme Boha urobiť šťastným ak budeme sami žiť v biede, že mníška je v božích očiach svätejšia než milujúca matka so svojim dieťaťom v náručí; že kňaz je lepší než otec, že celibát je lepší než zážitok lásky meniaci všetko na svete v krásne. Tá cirkev vraví dorastajúcim dievčatkám so žiarivými očami ako rosa, dievčatkám s ružovými zdravými líčkami: „zakryte si tvár závojom, pokľaknite na kamene a tým potešte Boha“ Vravím vám, že by podľa zákona nemalo mať dovolené žiadnemu dievčaťu nosiť závoj, ani vzdať sa radostí a krás života Robert Ingersoll

Katolicizmus je odporcom ľudskej slobody. Katolicizmus zakladá spásu na viere. Katolicizmus učí človeka šliapať po svojom rozume vlastnými nohami. A z tohto dôvodu je škodlivé. Robert Ingersoll

Pápež

Nevenuj pozornosť tomu mužovi za oponou. Oz

Protestantizmus

… Nenachádzam v protestantizme ani len stopu toho, že by chceli oslobodiť rozum. Najviac čo tam možno nájsť je návrh zmeniť svojho pána. Namiesto stavu otroctva k pápežstvu, intelekt sa mal stať služobníkom biblie. Thomas H. Huxley.

Katolíci majú svojho pápeža. Protestanti sa im za to vysmievajú, no pápež je predsa schopný [niekedy] prijať intelektuálny pokrok. Okrem toho pápež je smrteľný a cirkev nemôže byť postihnutá jedným a samým idiotom navždy. Protestanti majú namiesto pápeža knihu. Tá kniha nemôže napredovať. Rok po roku, storočie po storočí - tá kniha ostáva rovnako ignorantská ako bola vždy. Robert Ingersoll

Martin Luther a Ján Calvin sa prihovárali za vraždenie vo veľkom všetkých kacírov, odpadlíkov, židov a bosoriek. Sam Harris

Ústup presvedčenia o jestvovaní bosoriek … bol výsledok náboženského skepticizmu… Katolícka cirkev sa sama od seba v tomto ohľade nereformovala, bola k tomu donútená vonkajšími tlakmi. Celkom iste protestantské cirkvi v tomto ohľade neboli o nič lepšie, bolo to iba tým, že mali menej času -- iba dve alebo tri storočia - zaoberať sa upaľovaním bosoriek. Napokon John Wesley, zakladateľ metodizmu sa celkom zreteľne vyjadril, že neveriť v bosorky je to isté ako neveriť biblii S. T. Joshi

Pokiaľ sa protestantskí reformisti rozišli s Rímom pre rozmanité [problematické]otázky, ich spôsob správania sa voči ich blížnym nebol o nič menej hanebný. Verejné popravy boli populárnejšie než hocikedy predtým, kacíri boli naďalej upaľovaní, učenci boli mučení a vraždení pre svoje nevhodné myšlienkové prejavy a smilníci boli zabíjaní bez ľútosti. Sam Harris

Úmerne svojej moci protestantizmus rovnako prenasledoval ako katolicizmus. William E. H. Lecky

Dnes sa na to ľahko zabúda, - pretože katolícka cirkev je jediná veľká cirkev v USA, ktorej hierarchia oponuje kontrole pôrodnosti, - že pred jedným storočím boli vedúci takmer všetkých cirkví jednotní v ich odmietaní akejkoľvek verejnej diskusie o tejto záležitosti. Susan Jacoby.

Hnutie znovu narodených

Problém so „znovu narodenými“ kresťanmi je ten, že spôsobujú [pri tom druhom narodení] ešte väčšiu bolesť. Herb Caen (poznámka prekladateľa: Americké hnutie „znovu narodených“ je pokus získavať náboženských veriacich k návratu k ortodoxným praktikám. Je to teda istá forma náboženského fundamentalizmu.)

Agnosticizmus

Pokiaľ ide o bohov, nemám prostriedky dozvedieť sa či existujú alebo neexistujú Protagoras

Ako by som mal vedieť niečo o tom druhom svete - pokiaľ viem tak málo o tom našom. Confucius.

Agnosticizmus znamená jednoducho, že by žiadny človek nemal povedať, že niečo vie alebo verí ak nemá dôvody priznávať svoju vieru. Thomas H. Huxley.

V skutočnosti nikto nevie, že boh existuje a nikto nevie, že boh neexistuje. Podľa môjho vedomia nie je žiadny dôkaz na to, že existuje - že je svet riadený bytosťou nekonečnej dobroty, vedomia a moci, ale nepredstieram, že to viem. Robert Ingersoll

Ja som jednoducho agnostik. Nemal som ešte čas a možnosť preskúmať vesmír a neviem [teda] na čo by som mohol tam natrafiť v niektorom jeho kúte. Clarence Darrow

Záhada začiatkov všetkých vecí je nami neriešiteľná, teda každý by sa mal s tým zmieriť a ostať agnostikom. Charles Darwin.

Nie je v tom rozdiel. Agnostik je ateista, Ateista je agnostik. Agnostik vraví: „Neviem ale neverím, že je nejaký boh“. Ateista vraví to isté. Robert Ingersoll

Kdeže je tá duša?. . . Odmietam veriť v hocičo takého bez dôkazu. Myšlienka, že len čo človek vydá svoj posledný dych - duša z neho vyskočí a vyletí do vesmíru, aby si tam našla pre seba ubytovanie - by bola rovnaká ako presvedčenie, že existujú hárpie a svätožiary. To je na mňa už veľa! Robert Ingersoll (čerpané z novinového článku - rozhovor s jedným spiritulistom) [poznámka prekladateľa: Hárpie boli podľa gréckej mytológie netvory s hlavou ženy a telom supa.]

[Modlitba agnostika:] Ó, Pane -ak nejaký Pánboh existuje; Spas moju dušu - ak nejakú dušu mám. Amen. Ernest Renan

Ateizmus

Náboženstvo, ktoré sa bojí vedy znevažuje Boha a pácha samovraždu… Každý príliv ateizmu a skepticizmu je teda osožný ako pilula, ktorá napadá a odstraňuje choré náboženstvo, uvoľňujúc takto cestu pravde. Ralph Waldo Emerson

Ateista je človek, ktorý zaháňa chiméry, postihujúce ľudské pokolenie a takto vedie ľudstvo späť k prírode, k skúsenostiam a k rozumu. Baron d’Holbach. [chiméra podľa gréckej mytológie je netvor s časťami tela leva, kozy a hada]

Dodnes - napriek úsiliu miliónov veriacich podporovať tento mýtus - nie je viac dôkazov pre existenciu židovsko-kresťanského boha než pre existenciu [grécko-rímskych] bohov na Hore Olymp. Joseph Daleiden.

Moderné teisti by mohli uznať že pokiaľ niekto neverí v boha Baala, Zlazé teľa, Thóra a Wotana, Poseidona a Apolla, Mithru a Ammona-Ra, - sú všetci tiež ateisti. Sme teda všetci ateisti - pokiaľ ide o väčšinu bohov v ktorých ľudstvo verilo. Iba že niektorí z nás idú ešte o jedného boha ďalej. Richard Dawkins

Som ateistka a to je všetko. Verím, že neexistuje nič poznateľného pre nás - okrem toho, že by sme mali byť k sebe láskaví a robiť všetko čo len môžeme pre druhých ľudí. Katharine Hepburn

Náboženskí veriaci sveta, môžete aj naďalej pokračovať v debate o úzkej otázke, ktorá vás odlišuje od ateistov, ale nemáte právo pri tom zazerať na humanistov sveta s pohŕdaním. Ste im dlžní hlbokou vďakou, pretože títo nie len vrhli svetlo na temný svet, ale pravdepodobne pomohli dokonca aj civilizovať to vaše náboženstvo. Steve Allen. [Zo starého náhrobného kameňa]

Koniec (mierne krátené)

DOMOV