DOMOV Náboženská tolerancia je nesplnitelný sen
(Príspevok 1)

Príspevok 2

Príspevok 3

Záver

Na stránkach Newsline, ktorý vydáva National Secular Society (NSS) v Londýne, sa objavil zaujímavý seriál popisujúci aká netolerancia vládne medzi náboženstvami. Vyberáme z tohto materiálu prvé príspevky na pokračovanie. (Júl 24. - júl 31. - a august 7, 2009.)

 

Príspevok 1

(Newsline , 24 júl, 2009)

ÚVOD

V poslednom čase došlo k nárastu počtov skupín a komisií, ktoré sa pokúšajú "normalizovať" vzťahy medzi náboženstvami. Mnohé z nich dostávajú vysoké sumy verejných peňazí na to, aby sprostredkovali mier medzi súperiacimi náboženstvami. Tony Blairova "Základina pre vierovyznania" (Faith Foundation) sa napríklad pokúša primäť náboženstvá k tomu, aby vyriešili náboženské konflikty -- najmä na Strednom východe. (Poznámka prekladateľa: Akoby nie? Veď rozmanitých od seba sa líšiacich náboženstiev je dnes asi 12,000 --15,000 a všetky medzi sebou súperia, tých druhých pokladajú za "pohanov" alebo "kacírov"-- alebo miernejšie za "nevercov" a záleží už potom iba na ich sile kedy tých druhých prepadnú -- prípadne použijú proti nim násilie vrátane zabíjania.)

Dnes vládne kruhy vyhľadávajú "poradcov pre náboženstvá" a vyhlasujú, že "miestne samosprávy potrebujú na to expertov, aby spolupracovali na zbližovaní rozmanitých náboženských skupín spoločenstva."

O dôležitosti akú pripisujú tejto úlohe nasvedčuje, že naša vláda (UK) rezervovala pre tento cieľ L219,300 -- iba pre platy zamestnancov-- ak k tomu prirátame ostatné položky súvisiace s tým, vychádza to na vyše štvrť milióna.

Tento zámer predstavuje kalich otrávený jedom. Pokúšať sa presvedčiť náboženstvá, aby vzájomne dobre vychádzali je ako by sme dali psa a mačku do jednej klietky a očakávali, že sa budú vzájomne dobre znášať. V ďalšom predstavíme príklady ako sa náboženstvá "tolerujú" na tomto svete v súčasnosti:

Pozrime sa najprv na skupinu pravoslávnych kňazov v Grécku, ktorej traja poprední arcibiskupi uverejnili manifest vyhlasujúci, že odmietajú akékoľvek ekumenické vzťahy s rímskokatolíkmi a protestantmi.

Je to nádherný príklad náboženskej „tolerancie a porozumenia“, skupina vyhlasuje vo svojej správe nazvanej „Vierovyznanie a ekumenizmus:“ „Jediný spôsob nášho komunikovania s kacírmi sa môže obnoviť keď sa vzdajú svojich omylov a oľutujú ich. Pravoslávna cirkev je nie len tá pravá cirkev ale je aj tá jediná. Jedine táto cirkev ostala verná evanjeliu, synode a cirkevným otcom a preto je jediná, ktorá reprezentuje Kristovu cirkev."

Signatári pokračujú ďalej vraviac, že si želajú uchovať "neochvejne a bez zmeny " pravoslávnu vieru, ktorú Včasná cirkev " vymedzila a zakotvila" a preto sa vyhýbajú komunikácii s tými, „čo robia zmeny v náplni viery... To všeobecné kacírstvo ekumenizmu uznáva a legalizuje všetky kacírstva ako "cirkvi" a uráža dogmy tej jedinej Svätej všeobecnej apoštolskej cirkvi" -- vraví táto skupina v ďalšom. „Všetky hranice, ktorá vymedzili cirkevní otcovia sa zbúrali prestáva existovať deliaca čiara medzi kacírstvom a cirkvou, medzi pravdou a lžou."

A teraz sa vráťme k naším vlastným mierumilovným krajinám, kde vidíme ďalší prejav náboženskej starostlivosti a spolupráce . Generálna synoda Anglikánskej cirkvi sa obrátila na vládu a žiada, aby prestali dávať toľko peňazí moslimom a miesto toho tie peniaze nech dávajú im. Správa podpísaná Dr. Johnom Sentamu, arcibiskupom z Yorku vyhlasuje, že vláda sa správa "nerovnovážne" vo svojom prístupe ku skupinám veriacich. Správa vraví, že Cirkev (anglikánska) „zápasí, aby si udržala pozície v chudobných častiach krajiny" .To o čom správa nič nehovorí je, že tie nedostatky nikomu nechýbajú. Spoluautor tejto správy Rev Steven Lowe uviedol, že Anglikánska cirkev predložila žiadosť o financie Oddeleniu pre samosprávy , aby umožnila subvencovanie farností . Pokračuje: „.. zdá sa politicky správne, že vláda nás môže odmietnuť“ – čím zdôrazňuje význam Oddelenia pre samosprávy vo veciach súdržnosti rozmanitých spoločenstiev. Napriek tomu podstata spočíva v tom, že chcú peniaze, ktoré vláda určila pre moslimské spoločenstvá.

Uvádzame aj citáty pre „poradcov“, aby si vytvorili názor ako sa náboženstva vzájomne rešpektujú:

  • Musíme židov stíhať pre Ježiša (Jewish Chronicle)
  • Extrémisti napadli moslimského hosťa na Hinduistickej svadbe (The Hindu)
  • Náboženstvá každého sa rešpektujú okrem kresťanstva. (Fansonline)
  • V Muswell Hill vzniklo náboženské napätie v dôsledku vyhlásenia, že Ježiš bol moslim. Hill (Muswell Hill Journal) 

Príspevok 2

(Newsline - 31 júl, 2009)

Tento týždeň na Medzinárodnom hudobnom festivale v Ainwicku náboženské rozhodnutie vlády Bosny a Hercegoviny prekazilo účasť dvoch skupín z tejto krajiny. Jedna skupina bola kresťanská, druhá moslimská a vláda im zakázala cestovať tým istým autobusom. Na dva autobusy však tie hudobné skupiny nemali dosť peňazí.

V Egypte stovky moslimov sa pokúsili posledný týždeň podpáliť dom koptických kresťanov, ktorí sa zdržujú na juhu Egypta. Kopti na to reagovali tak, že zmenili ten dm na koptický chrám..

Vatikán si zahryzol do jazyka, keď oznámil, že v Rusku sa náboženská výučba vracia do škôl, pri čom sa nezmienil ani slovkom o situácii katolíkov v Rusku. Ruská pravoslávna cirkev je čoraz v Rusku mocnejšia, čoho dôsledok je, že sa v školách bude vyučovať pravoslávne náboženstvo, islam, budhizmus a judaizmus -- avšak nie katolícke náboženstvo. Ruská pravoslávna cirkev nemá rada Vatikán a nemá úmysel podieľať sa s ňou v moci.

Článok o Belfaste a o „mierovom múre“ v tomto meste, ktorí delí mesto podľa sektárskych hraníc – popisuje otrasnú predpoveď jedného občana : „ ak zbúrame ten múr, dožijeme sa vrážd, mrzačenia, nastane krviprelievanie, môžete na to zobrať jed. Bude z toho veľmi veľký nepokoj. Teraz vieme, že množstvo takýchto bariér sa strojnásobilo od dočasného prímeria.

Vo Vietname jedno krídlo budhistov bojuje s druhým a v Indii zavraždili katolíckeho kňaza v jednej oblasti, kde sa hindovia bijú s kresťanmi.

Napriek svojmu cirkevnému pohrebu Henry Allingham – jeden z posledných veteránov Prvej svetovej vojny, ktorý nedávno zomrel vo veku 113 rokov – nebol vonkoncom zaľúbený do náboženstva – hoci bol pochovaný s veľkou náboženskou pompou. V rozhovore pre noviny Guardian povedal: „Chápem prečo sa ľudia rozchádzajú s cirkvou. Posledný krát som bol na spovedi v r. 1918. Armáda spásy čakala na našich chlapcov, kedy prídu z okopov. „Chcete šálku čaju, vojačik? … sa pýtali. Keď im odpovedali „Áno“ – povedali im: „Choďte tadeto a zaplaťte nám jedno penny“ To sa mi nepáčilo. Prečo si strčili všetky tie peniaze do vrecka?


Príspevok 3

(Newsline - 7 August, 2009)

Kresťania tvrdia, že Ježiš bol vtelením Boha, zatiaľ čo moslimovia to popierajú. V skutočnosti si myslia, že vyhlasovať Ježiša za vtelenie Boha je zlé rúhanie. Kresťania si naopak myslia, že odmietanie Svätého ducha je vrchol rúhania – čo budhisti napriek tomu robia.

Tak teda ako majú tieto súperiace náboženstva v súčasnom svete nažívať v pokoji bez toho, aby sa vzájomne vyvražďovali? Tak urobme si krátku prechádzku a pozrime sa čo píšu noviny tento uplynulý týždeň.

Časopis the Indian Catholic napísal: „Dym stále ešte vystupoval z kresťanskej dediny Korian v Punjabe dňa 31.júla, keď bola táto dedina zrovnaná so zemou predošlej noci tisíckami moslimov.“

Úvodný článok Daily News z Egypta napísal: „Židia si neželajú, aby na čele UNESCO bol Arab alebo moslim.“

Medzitým naša drahá Anglikánska cirkev vyhlásila, že je potrebný dialóg medzi náboženstvami – rozmanitými vierami (interfaith v origináli) , pretože sa cirkev začína drobiť nad problémom, či majú byť homosexuáli vítaní alebo či sú predurčení do pekla.

Orgány naviazané na katolícku cirkev obnovili medzitým starú nenávisť voči židom o čom svedčí agresívny prejav biskupa Bernard Fellay-a, „nadradeného pracovníka“ pojašenej pravičiarskej skupiny „Kňazské bratstvo sv. Piusa X“.

Odznela aj kritika BBC: Islam ostáva údajne beztrestný za vraždy ---a BBS ide s ním ruku v ruke tým, že ho ospravedlňuje v jeho úsiliach. BBC teda opakuje tvrdenia, že nemožno viniť náboženstvo za zločiny príslušných veriacich. BBC je teda je opäť terčom kritiky pre tvrdenie, že islam nehrá úlohu pri motivácii terorizmu. Pri jednej správe ako austrálski moslimovia sa pokúšali vyhodiť do vzduchu jednu vojenskú základňu, BBC vôbec nespomenula akého náboženstva boli tí fanatici.

To samé sa deje v národnom austrálskom rozhlase čo je ešte nápadnejšie – ak sa dokážeš, že údajní bomboví atentátnici skutočne nachádzali vo svojom náboženstve motív k svojmu činu.

Vojenská kaplánka rozpráva o bezvýznamnosti svojej funkcie a o kolízii cirkvi s vojnovou –vražednou mašinériou. Bývalá kaplánka v armáde na New Zealande predložila vyjadrenie o svojich skúsenostiach v jednom článku na webovej stránke Ekklesia. Poukazuje na to, že (1)vojaci sa vytrácali ledva sa objavil na obzore kaplán..(2) nemá zdania v čom mala spočívať jej úloha ako vojenského kaplána; (3) nevedela zladiť svoje povinnosti – napríklad požehnávanie zbraní so svojím postavením ako propagátorka mieru. Napokon prevládlo jej svedomie a vystúpila z armády. Pravda takéto a podobné pochybnosti ostávajú trvale mimo cirkevnej hierarchie, ktorá s nadšením sa zapája do vojnovej mašinérie. Článok predstavuje odsúdenie úlohy vojenského kaplána a pripúšťa, že cirkev je spoluúčastná v opakovaní a pokračovaní budovania nástrojov zabíjania.


Záver

Materiál dokazuje, že netolerancia voči inovercom je inherentná vlastnosť každého náboženstva. Nie je to iba historická skúsenosť, ale potvrdzujú ju aj každodenné skúsenosti dneška. Sme svedkami toho, že rôzne inštitúcie sa usilujú odstrániť túto intoleranciu -- alebo aspoň ju zmierniť. Humanisti sú toho názoru, že je tento ciel beznádejný. Intolerancia je tak hlboko zrastená s každým náboženským systémom, že tieto dve zložky sa nedajú od seba oddeliť. Náboženská intolerancia si vyžiadala v dejinách miliónové obete nevinných ľudských životov. Tento trend pokračuje aj doteraz a nezanikne kým nezaniknú aj náboženstvá.