[september 2005]

Mytológie o stvorení sveta
Mytológie o stvorení 

 

DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 Egyptské mytológie o stvorení sveta.

Ako to býva vo väčšine mytológií aj starí Egypťania si vytvárali svoje mytológie s množstvami božstiev zodpovedných za isté prírodné javy a osudy ľudí.

Vytvárali si vo svojej fantázii aj mýty o stvorení sveta a o úlohách ich bohov v prírode, teda na zemi, na oblohe, o slnku , mesiaci, hviezdach a aj o ich živiteľke - rieke Níl. Rieka Níl , ktorá zabazpečovala úrodu Egypťanom  viedla k myšlienke o úlohe VODY pri stvorení sveta.

Podľa ich mytológie stvorenia sveta bola na počiatku vekov iba voda a panoval chaos v spenenej vode.. Tento stav nazývali  "NUN". Po poklesu tejto záplavy vody sa vynoril na povrch ostrov suchej zeme. Nad ním došlo k východu slnka a takto bol svet stvorený.

Slnko začali chápať ako Boha- stvoriteľa. ( podľa jeho polohy ho nazývali Khepri, Ra-Harakhte, alebo jednoducho Ra) Toto božské slnko považovali za vajco, ktoré kládla denne GEB, - veľká kvočna.

Našlo sa miesto aj pre mesiac, ktorý Egypťania zbožštili a pokladali ho za ľavé oko boha Horusa. Seth bol bohom  mesiaca a tmy. tento zvádzal ustavičný boj s bohom svetla.

Pre Egypťanov obloha bola bohyňa Nut. Zobrazovali ju ako kravu pozerajúcu na zem- jej oči predstavovali slnko a mesiac.. Aby nespadla z oblohy na zem držal ju v jej polohe  boh Shu, ktorý bol bohom vzduchu. Hviezdičky si Egypťania predstavovali ako malé prasiatka. Ny zemi sa rozprestieralo more, vstrede ktorého býval manžel bohyne Nut- Geb, boh zeme.

Ako vidno obrazotvornosť pri vytváraní týchto mýtov je neuveriteľne široká, nikoho z Egypťanov nevzrušovali pri tom ani mnohé protirečenia a VERILI im ako svojmu posvätnému náboženstvu, ktorému vzdávali poctu aj množstvom rituálov.


Nórska mytológia ( + náznaky stvorenia človeka a potopy.)  

Prameňom týchto mytológií sú tak zvané Eddy . Je to zbierka legiend  a ság, ktoré si Nóri priniesli so sebou po svojom úniku z Nórska  (asi r 850-875) 

Eddy hovoria o stvorení sveta takto:

Na počiatku bola prázdnota. Túto prázdnotu volali "Ginnungagap", čo znamená zívajúci otvor - štrbina. Vedľa tejto prázdnoty existovala na severu aj "Niflheim". čo znamená zem hmly a ľadu. Na juhu bola zem ohňa a slnka -"Muspelheim".

V severnej zemi hmly a ľadu bol prameň "Hvergelmir"  z ktorého vytekalo jedenásť riek (Elivagar) Tieto rieky zamrzli a vyplnili ľadom severnú časť "Veľkej prázdnoty", zatiaľ čo na juhu  v zemi "Muspelheim" vládol oheň a ľad sa rozpúšťal.. tento stret ľadu a ohňa vytvoril obrovské stvory Ymir-a a kravu Audhumla.. to boli prví živí obri na svete. jeden samček, druhý samička. Dve nohy obra Ymira vytvárali ďalšie bytosti takže Ymir sa zaoberal stvoriteľskou činnosťou, zatiaľ čo Audhumla ustavične žrala. Jej potrava pozostávala z oblizovania slaného ľadu. Svojím oblizovaním ľadu vytvorila BOHA Bun-a.  Tento mal potom syna nazvaného Bor, ktorý splodil Odina, Vili a Ve.

Synovia Bora sa rozhodli, že zabijú Ymira. Jeho vytekajúca krv sposobila POTOPU, v ktorej zahynuli všetci obri okrem dvoch: Bergemira a jeho ženu. Títo ušli na loďke.

Odin, Vili a Ve uložili mŕtvolu Ymirovu uprostred " Veľkého prázdna" (Ginnungagap) a stvorili z nej zem a nebo, Stvorili aj hvietdy, slnko a mesiac z iskier, ktoré sem doletovali z  južnej zeme ohňa (Muspelheim-u).  Bratia napokon našli na okraji vody z potopy dve brvná a z nich stvorili dve prvé ľudské bytosti Ask-a a Emblu.

Aj  v tejto mytológii sa odráža obrovská šírka ľudskej predstavivosti. Pozoruhodné je, že tu INĚ bytosti vytvorili Boha a aj ľudí.  Aj zmienka o POTOPE je prvok, ktorý sa opakuje v mnohých mytológiách vrátane kresťanskej. Existencia OBROV sa opakuje aj v iných mytológiách a bola prevzatá aj do judaisticko- kresťanskej biblie.


Predchádzajúce príklady boli dobrým úvodom do mytológie judaisticko kresťanskej. Zatiaľ čo o absurditách mytológií Egypťanov a Nórov  niet pochybnosti - hoci ľudia v tom čase a priestore prisahali na ich pravdivosť- absurdity mytológie judaisticko- kresťanskej sa stali základom NÁBOŽENSTIEV . V súčasnosti týmto mýtom isté skupiny ľudstva  naďalej veria hoci na to niet dôkazov.

Niektoré  mytológie judaisticko- kresťanských náboženstiev.

VZNIK VESMÍRU A ČLOVEKA.

 Duch Boží sa vznášal nad vodami.. Prvý deň stvoril svetlo. Druhý deň tvoril  oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou od vôd , ktoré boli nad oblohou. Štvrtý deň stvoril  hviezdy, vrátané nášho slnka a mesiaca.  Piaty  a šiesty deň :stvoril všetky živočíchy. Siedmy deň stvoril Adama z hliny, a vdýchol do jeho nozdier  dych života“- A niečo neskôr: z rebra Adamovho - utvoril ženu Evu a priviedol ju k Adamovi…

[Veriacemu nenapadne akože to bolo možné, že Boh stvoril svetlo prvý deň, avšak slnko a hviezdy vydávajúce toto svetlo až štvrtý deň.- Tiež ho nenapadne, že. hviezd vo vesmíre je asi päť sextiliónov -Sextilión je  desať umocnené na dvadsiatu prvú. Mal čo robiť ten Pán Boh, aby to všetko stačil za jediný jeden deň porobiť  Tiež ho nenapadne, že celý vesmír je zložený z hmoty a z NIČOHO nemohol vzniknúť. Kde sa tu vzal Boh? Ak Boh bol tu večne  - rovnako aj hmota tu mohla byť večne.]       

POTOPA SVETA

 Vráťme sa teraz  k OBROM, čo  obcovali s ľudskými dcérami,  a tieto im potom rodili obrov. ( Gen 8:2, a 8:3-4 ). Pôvod týchto obrov je nejasný, biblia však ODLIŠUJE  SYNOV BOŽÍCH  a DCÉRY ĽUDÍ , ( čo spolu obcovali ) a Boh v tom videl ľudskú neresť. (Gen 8: 6-8 ) oľutoval Pán, že stvoril na zemi človeka   a riekol:   „Vyničím z povrchu zemského ľudí, ktorých som stvoril: človeka a zvieratá, plazy a vtáctvo nebeské, lebo ľutujem, že som ich učinil  Len Noe našiel milosť u Pána.( Gen 6:8 )

Ostatné je už známe z biblie: Podľa tohto rozprávania celé živočíšstvo, žijúce v SÚČASNOSTI na zemi, vrátane človeka  , ako aj všetko lietajúce  zachránil Noe na svojej bárke. Preto pozrime sa najprv na to: Ako nahnal Noe do svojej maličkej bárky  dvadsať miliónov živočíšnych druhov, ktoré dnes poznáme  až 100 miliónov, ktoré ešte nepoznáme? Ako tam nahnal polárne medvede a tiež klokany z Austrálie, tie stotisícky choroboplodných  baktérií a  parazitov, ktoré mimo ľudského tela neprežijú? A takto možno pokračovať ďalej

Dnes sú ľudia, ktorí tomuto veria a je to súčasťou ich svätého náboženstva. Rovnako sú aj ľudia, ktorí to pokladajú za mýty a vymyslené bájky. Majú na to právo myslieť si o tom čo chcú jedni aj druhí.

Nás bude skôr zaujímať čomu slúžia tieto mýty (a náboženstvá)

 

. . . .