DOMOV

Najdrahšia mama. Pápež beatifikoval matku Terézu -- fanatičku, fundamentalistku a klamárku.

(Spracované podľa http://www.slate.com/id/2090083/)

Autor: Christopher Hitchens, 29 október, 2003.

Myslím si, že to bol Macaulay kto povedal, že rímskokatolícka cirkev si zaslúži uznanie za to, že má schopnosť spracovať a obsahovať fanatizmus. Tento záludný "kompliment" je do očí bijúci v prípade matky Terézy. Čo je prekvapujúce pri beatifikáciij tejto ženy, ktorá sa sama nazvala "matkou" je, že táto nasvedčuje o prispôsobení sa cirkvi šoubiznisu, povere a populizmu. Absolútny nevkus je v tom prípade krikľavý. Bolo pravidlom, že nikto nemôže byť nominovný za blaženého (beatifikovaný) iba po piatich rokoch od jeho smrti. Bolo to opatrenie, ktoré malo predchádzať snahy nadšencov beatifikovať pochybné osobnosti. Ale pápež nominoval matku Terézu po jednom roku po jej smrti --už v r 1997. Bolo tiež zaužívané, že pri šetrení kandidáta na beatifikáciu sa spustil zvláštny vyšetrovací tým, v ktorom bol aj "advocatus diaboli" --čiže niekto, kto hľadal "blšky" pri svojich námietkach. Pápež odstránil toto a vymenoval viac "svätých" ako všetci jeho predchodcovia spolu až do 16 storočia. Pokiaľ ide o "zázrak" . ktorý sa vyžaduje od kandidáta na menovanie, každý poriadny katolík sa musí hanbiť za zrejmý podvod pri splnení tejto podmienky. Aký zázrak to bol teda v prípade matky Terézy? Bengálska žena menom Monica Besra prehlásila, že okolo obrazu matky Terézy. ktorý má doma za to, že ju matka Teréza zbavila rakoviny, sa naraz objavila svetelná žiara. Lekár tejto ženy, Dr. Ranjan Mustafi, však tvrdí, že za prvé nikdy nemala rakovinu a že cysta, ktorú mala sa vyliečila normálnym liečením. Bol s týmto tento lekárom konaný pohovor pri šetrení Vatikánu ? NIE! Ja sám som mal taký pohovor , ale ten bol veľmi povrchný. Procedúra by stále vyžadovala konzultácie s pochybovačmi )Podľa správy talianskych novín L'Eco di Bergamo, Vatikánsky štátny sekretár poslal list starším kardinálnom pýtajuc sa v mene pápeža či by nechceli, aby matka Teréza bola priamo vysvätená, Pápež mal jasný zámer urýchliť proces tak, aby sa ceremónia konala ešte za jeho života Odpoveď bola záporná podľa Brian Kolodiejchuka, kanadského kňaza, ktorý vykonával pri beatifikácii funkciu advokáta pre "kanonizáciu". Ale integrita procesu už tým bola narušená. Počas konania na Druhom vatikánskom koncile, pod vedením pápeža Jána XXIII, matka Tereza oponovala všetkým návrhom reforiem. Tvrdila, že je treba viac práce a viac viery, nie revízie doktrín. Jej stanovisko bolo ultra-reakcionárske a fundamentalistické dokonca podľa meradiel ortodoxného katolicizmu. Veriaci môžu sa vyhýbať prerušeniu tehotenstva a neschvaľovať ho, ale nemôžu prijať fantastický názor matky Terézy, že prerušenie tehotnosti je "najväčší ničiteľ mieru, ako to tvrdila pri preberaní Nobelovej ceny pred zhrozeným obecenstvom. Rovnako nemôžu veriaci prijať názor matky Terézy, že zákaz rozvodov a nové manželstvo sa ma včleniť do ústavy štátov, ako to matka Teréza žiadala v referende v Írsku v r. 1996.Protirečí to aj tomu, že v tom samom roku sa vyjadrila pre časopis " Ladies Home Journal". že ju teší rozvod jej priateľky princezny Diany, keďže manželstvo nebolo šťastné. Je to návrat do stredoveku, kedy cirkev predávala odpustky bohatým a hrozila peklom chudobným. Matka Teréza nebola priateľkou chudobných ona mala rada chudobu. Vravela, že utrpenie je dar Boží (!!). Celý život oponovala posilneniu pozície žien a ich zbaveniu povinnosti rodiť porobnému s povinnosťou dobytka. Priatelila sa s najhoršími boháčmi ako Duvalierovci z Haiti a Charles Keating z Lincoln Savings and Loan. ) Matka Teréza volala tohoto "Charlie", Na príklad keď sa pýtala senátora Dennis DeConcini-ho : "How is my friend Charlie Keating?" Podľa nej bol Keating oddaný katolík, ktorý jej daroval 1.4 million dolárov. (Pre Američanov bol Keating podvodník., obžalovaný z korupcie v r. 1989 , čo vyvolalo v Amerike politický škandál.) Kam šli všetky tieto peniaze? Primitívny útulok v Kalkutte bol tak zanedbaný po jej smrti ako za celého jej života

Keď ona sama ochorela, išla sa liečiť do Kalifornie . Vždy odmietala kontrolu útulku. Ale za to otvorila 500 kláštorov vlastného rádu vo viac než 100 krajinách. Takto teda vyzerala jej skromnosť a poníženosť?

Boháči majú zlé svedomie a preto mnohí z nich sa pokúšali uľahčiť svojmu svedomiu zaslaním peňazí žene, ktorá navonok vyzerala ako " aktivistka tých . najchudobnejších. " Mnohí dobrovoľníci, ktorí videli jej hospice v Kallkute sa vrátili silne rozčarovaní, ale nenašli audienciu pre svoju správu a zlých poznatkoch. Jedou z klatieb Indie, tak ako v iných chudobných zemiach, je šarlatánsky liečiteľ, ktorý ošklbáva trpiacich sľubmi zázračného vyliečenia. Títo paraziti sa potešili keď Jeho Svätosť (pápež) potvrdila ich mizerné metódy. Mnoho ľudí je chudobných a chorých v dôsledku činnosti matky Terézy. A ešte viac ich bude ak budeme jej príklad sledovať. Bola to fanatička a fundamentalistka ako aj klamárka, Cirkev nám dala ďalší príklad ako berie do svojej ochrany ľudí, čo poškodzujú nevinných a kde stoj= so svojimi morálnymi zásadami.

( Poznámka prekladateľa:

Columbia encyklopédia uvádza: Sprenevera je neoprávnené použitie majetku pre vlastné sebecké potreby. Dary , ktoré inkasovala Matka Teréza boli určené pre jej zverencov, avšak ona ich použila pre výstavbu kláštorov zo sebeckých dôvodov. Toto teda splňuje podstatu trestného činu sprenevery v masovom meradle!! Náš trestný zákon o tom hovorí v § 213.

Druhý pozoruhodný jav v útulku matky Terézy bol, že injekčné ihly sa pred použitím nesterilizovali, iba oplachovali studenou vodou. Ak mal jeden z pacientov chorobu AIDS, znamená to, že všetci pacienti u ktorých bola použitá tá istá ihla sa mohli nakaziť AIODS-om. Horor iba ak si na to pomyslíme!! Nikto to však nekontroloval, pretože vyšetrenia pacientov pred prijatím a po ňom sa nekonali..)