DOMOV

Manipulácia mysle a propaganda

demonštrovaná na vybranom príklade:

"Myšlienky z kázne Kardinál J. Ch. Korec" (čiernym písmom)

ODPOVEĎ NA NE (červeným písmom)

V súčasnosti nás na Slovensku prekvapujú útoky na cirkev v niektorých masmédiách, v tlači aj v televíziách. [Náboženskí fanatici odjakživa biľagujú každú sebemenšiu a pravdivú kritiku ako „útok“] Niektoré denníky priam programovo uverejňujú deň čo deň články proti cirkvi, niektoré televízie proticirkevné, ba protikresťanské a protináboženské programy. [ Doteraz všetky masmediá uverejňovali deň čo dň iba CIRKEVNE –NÁBOŽENSKÉ programy až to už aj veriacim začalo protiviť. Je preháňaním tvrdiť opak] Každá zámienka je niektorým ľuďom dobrá na to, aby zaútočili na cirkev. [Tú hlavnú príčinu dala Biskupská konferencia, ktorá chce za každú cenu presadiť na Slovensku poriadok podľa zásad kanonickej dogmy, ktorá patrí do stredoveku] Robia to často nemnohí, tí istí ľudia, ktorí píšu a ukazujú sa na obrazovke. V poslednom čase si niektoré denníky uľahčujú útoky proti cirkvi tým, že zaviedli tzv. Odkazovač, v ktorom uverejňujú tzv. listy čitateľov pod názvami Nie viera, ale zdravý rozum, Cirkev riadi štát, Cirkevná demagógia a podobne, no namiesto plného mena sa zbabelo uvádza ako autor ?Vlado, Poprad, Juro z Banskej Bystrice, Iveta z Trenčína alebo jednoducho Čitateľ To je náramné zjednodušenie. [Neviete prečo tomu tak je? Pretože náboženský fundamentalizmus a mnohoročné zastrašovanie presvedčili ľudí, že sa vystavuje nebezpečiu každý, kto sa opováži povedať iba slovko proti “Svätej cirkvi katolíckej, z ktorej ste si urobili MODLU“] My sme pred novembrom tiež vyjadrovali svoje názory otvorenými listami, vyjadrovali sme kritické poznámky, ale ja som sa podpísal vždy plným menom, aj keď ma za to predvolávali 30-krát na políciu, keď mi uvoľňovali skrutky na kolese auta a keď sa mi znova a znova pokúšali alebo rovno vlámali do bytu v Petržalke.[To dokazuje, iba to, že ani za komunizmu NEBOL taký teror ako je dnes na Slovensku --teror katolíckeho klerikálneho fundamentalizmu !]

Cirkev sa pričinila o získanie slobody najmä priamosťou a statočnosťou mladých, študentov pod vedením kňazov.[Akej slobody? Slobody pre vlastnú nenásytnosť? Zatiaľ čo väčšina národa trie biedu?] iba a pre veci, v ktorých cirkev bráni a ohlasuje (doplň:SVOJU) pravdu a (doplň:SVOJU) spravodlivosť a bráni život.

V týchto dňoch som pozeral a počúval časť priameho televízneho prenosu z nášho parlamentu v súvislosti so zákonom o potratoch. S úžasom som sa pozeral a počúval poslanca NR SR, ktorý vyhlásil kresťanstvo za najhanebnejšie náboženstvo a cirkev za najhanebnejšiu inštitúciu.* ) Takéto surové slová nezazneli, aspoň podľa mňa, v slovenskom parlamente nikdy ani pred novembrom. [Nadsadené -- pripomenul iba historické fakty.Iste to aj odôvodnil prečo, zatiaľ čo cirkev svoje „Dobro“ ešte nikdy ničím nedokázala- vyvražďovanie miliónov kacírov a bosoriek je najvýraznejšie dobro cirkvi?)] či bol Kristus zviera, alebo človek, lebo vraj predtým mal meno baránok boží. Taká bola úroveň, takúto niekto zaniesol do slovenského parlamentu v SR. Aj takéto zvolené inteligencie máme v slovenskom parlamente v slobodnej Slovenskej republike.[V úradnom zázname z parlamentu NIE JE NIČ TAKÉHO !! Odkiaľ sa nabrala táto výhrada?] V národe a v štáte. Sv. Metod hneď na začiatku našich národných dejín zostavil pre potreby štátu právny kódex "Zakon sudnyj ljudem". Z právnických spisov sv. Metoda je známe aj tzv. Napomenutie vladárom. Áno, cirkev zasahovala aj do vecí verejných, napríklad súdnych. Hovorila napríklad, že právoplatným svedkom pred súdom nemôže byť ten, kto vie o danej veci len z počutia, aj keby to bol župan. Tým chránila aj najchudobnejšieho človeka. Tak cirkev pomáhala rozvíjať aj na našom Slovensku od začiatku našich dejín civilizovaný, kultúrny a zdravý morálny život. [Veď práve preto pápež Czrila a Metúda  osočil z KACÍRSTVA, a nechal zavliecť do Ríma. Cyril v Ríme zomrel a Metodej sa vrátil na Moravu, kde tiež zomrel a JEHO “kacírske“ telesné ostatky ostali zhanobené a zlikvidované. PREČO O TOM TAK ZARYTE MLČÍTE?] Cirkev chráni spoločnosť a národ aj dnes a bráni tým dôstojný život nás všetkých v závažných veciach. Cirkev bráni pravdu, bráni spravodlivosť, bráni život. Bráni aj život nenarodených. [Bráni SVOJU PRAVDU- INÝCH NEPRIPUSTÍ K SLOVU! ]Veď potraty sú dnes priam pohromou. Od uvoľneného potratového zákona bolo na Slovensku zabitých niekoľko stotisíc detí. [ Oficiálne štatistky tvrdia PRAVÝ OPAK, že na Slovensku podstatne poklesol početť umelých prerušení- stačí keď takýto nezmysel vysloví cirkevný hodnostár, aby tomu každý uveril? Kto tu luhá? Štatistiky alebo cirkevný hodnostár?]To je otrasný cintorín. Na Slovensku a v iných krajinách Európy je už viac pohrebov ako narodených. Svätý otec Ján Pavol II., ktorý roky a roky vyzýva národy postaviť sa proti kultúre smrti, postaviť sa za kultúru života, hovorí: Národ, ktorý si zabíja deti, nemá budúcnosť! [ My hovoríme, že národ, na čele ktorého stoja náboženskí fundamentalisti NEMÁ BUDÚCNOSŤ!1] Aj na Slovensku sa už rodí omnoho menej detí a budeme nuloví.[Ako je možné tvrdiť toto bez dôkazov?] Nedávno sme čítali, že ochranári prírody podali trestné oznámenie na podlých ľudí, ktorí zničili hniezda a nakladené vajíčka chránených vtákov. Aj nakladené vajíčka, myslelo sa, že zničili nielen vajíčka, ale že vo vajíčkach zničili dravých vtákov. Aké je to otrasné: Máme chránené vtáky, nemáme chránené deti.

Ak cirkev bráni život, aj život nenarodených, niektorí ľudia na ňu útočia. No cirkev si plní svoju povinnosť, plní si svoju svätú povinnosť. My, veriaci, sme radi a sme šťastní, že je tu cirkev a že má odvahu hovoriť pravdu a brániť spravodlivosť. Áno, aj spravodlivosť. Cirkev vie, že mnohé manželstvá a rodiny majú dnes aj na Slovensku sociálne problémy, aby uživili deti. Tieto problémy však nemôžeme riešiť zabíjaním detí, lež sociálnou spravodlivosťou. [ Prečo neprispejete svojím obrovským majetkom , KTORÝ MÁ TAKÉ ROZMERY, ŽE HO NEMOŽNO VYČÍSLIŤ ?[ Je potrebné zvyšovať zamestnanosť, treba ešte prísnejšie zabezpečiť, aby sa nerozkrádali stámilióny, najmä verejných peňazí,[Konečne, že hovoríte aj do vlastných radov- veď vaše NEKONTROLOVANÉ finančné hospodárenie, bez záťaže daní je najskvelejším príkladom rozkrádania skromných finančných prostriedkov tohto národa!] je potrebné umožňovať väčší rozvoj hospodárskeho života, ako radia odborníci, pre naše spoločné

Cirkev si nemusí pýtať povolenie od nijakého jednotlivého človeka. Či by sa smela a mohla vyjadrovať o živote na Slovensku. Cirkev je tu dlhšie než všetky iné organizácie. Slovensko žilo tisíc rokov s cirkvou. [ Preto aj tak zaostalo!] To by sme si mali uvedomovať my veriaci. Aj naši verejní činitelia, vzdelanci, učitelia i spisovatelia. A mali by si to uvedomovať aj tí, ktorí na cirkev útočia a pritom ani nevedia, na akú vekovitú ustanovizeň útočia. Cirkev po stáročia aj pre nich zachraňovala slovenskú domovinu. Toto všetko robila cirkev na Slovensku 1150 rokov našich dlhých dejín. Od prvého chrámu tu v Nitre, Pribinovho kostolíka z roku 828/9 a od prvej diecézy, ktorá bola založená tu v Nitre, pre celú strednú a východnú Európu, [ Tie milióny zavraždených „kacírov – pravda opäť treba ZAMLČAŤ! . Veď toto je taktika, ktorá pomohla udržať cirkev na žive dve tisícročia!] 100 rokov pred Pražskou diecézou i Ostrihomskou diecézou. A ako povedal Svätý otec aj pred Krakovom. Táto cirkev je stále živá a my žijeme v nej.

Ľudia okolo nás hľadia možno na cirkev rozlične, jedni ľahostajne, druhí azda s výčitkami, iní na ňu útočia a obviňujú ju, niektorí ju i hania... Niečo z týchto postojov možno pôsobí aj na nás. Možno chvíľami aj my zaváhame alebo zapochybujeme, keď vidíme niekedy aj my viac azda nedostatky, ktoré sú, žiaľ, aj v cirkvi. [ Ale o tých tvrdošijno mlčíte!] Než vidíme požehnanie cirkvi, možno ju viac kritizujeme, než jej pomáhame. Ale to všetko preto, že cirkev dobre nepoznáme a že nežijeme s ňou. Ak by sme mali cirkev naozaj radi a ak by sme ju považovali naozaj za svoju, i keby sme videli skutočne jej chyby, malo by nás to viesť k ešte väčšej vernosti, aby sme jej pomáhali. Keď je vlasť ohrozená zvonka alebo zvnútra, ten kto ju ma rád, ju neodsúdi a nezriekne sa jej. Ale urobí všetko, aby vlasť zachraňoval. Ak máme cirkev radi preto, že bola a je požehnaním, ešte vernejší by sme mali byť voči nej, keď je ohrozená nedostatkami! Taký je postoj vojaka k vlasti, taký je postoj syna k matke! ]Požehnaním je cirkev iba pre seba samú! Je to podnikateľský subjekt, ktorému nezáleží na ničom inom ako zarábať a udržať si svoju moc.]

Moderná spoločnosť, žiaľ, aj na našom Slovensku, sa cez niektorých ľudí a cez niektoré hnutia dostáva na povážlivú naklonenú ľadovú plochu. A klesá stále hlbšie. [Všetko čo vás nechce nosiť na rukách je pre vás zlé- aj MODERNIZMUS, vy by ste najradšej sa vrátili do stredoveku k inkvizícii!] Sebavedomie, odveké pokušenie, že človek sám je pánom života a sveta, rozožiera zdravý život. Neresti sa vyhlasujú za zdravie, najnemožnejšie lži sa vyhlasujú za vedu, hriech sa nazýva pokrokom, cnosť za spiatočníctvo a za temný stredovek sa vyhlasujú mnohé pozitívne veci, z ktorých národ žije a žil po stáročia. Čierne sa bez ostychu vyhlasuje za biele. [Veď to robí cirkev svätá už dvetisíc rokov! ZLODEJ KRIČÍ: CHYŤTE ZLODEJA.] Vymýšľajú sa hladké slová pre drsné veci. Zabitie nenarodeného dieťaťa sa nazve prerušením tehotenstva, zabitie starých ľudí sa zas nazve eutanáziou. Spoločnosť sa zbavuje príťaže a zlepšuje si ekonomiku. Tým, že zabíja deti a na programe je aj zabíjanie starých ľudí. Nacizmus šiel ešte ďalej a zabíjal plynom aj dospelých, ktorých pokladal za menejcenných a za príťaž. A to bola už naplno hrôza. [ Nakoniec: TYPICKÝ PRÍKLAD AKO KRESŤANSKÉ MYSLENIE VIE PREVRÁTIŤ VŠETKO V JEHO PRAVÝ OPAK ! Prečo ZAMLčUJE spoluprácu katolíckej cirkvi s fašizmom?]

[Kde ste zobrali peniaze na výstavbu 700 - 1000 nových kostolov na Slovensku iba za posledné roky? Keby sa za tie peniaze vystavali byty pre mladých manželov možno by ste teraz nemuseli plakať nad potratmi! ]

Kardinál J. Ch. Korec

(Publikované myšlienky sú z kázne nitrianskeho sídelného biskupa a kardinála J. Ch. Korca na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorá odznela 5. júla 2003 na Kalvárii v Nitre.)

Hosporásky denník roč. 5., číslo 129, 8.7.2003, s. 1-5

 

*)Prejav poslanca Kondróta v parlamente, na ktorý je narážka v kázni kardinála Korecana možno nájsť TU

Slovenskí kňazi sa priznali ku kolaboranstvu --- pozri TU