DOMOV

Na Malte prijal parlament zákon o rozvodoch

Valletta, Malta

(Prameň: http://www.huffingtonpost.com/2011/07/25/malta-divorce-bill-divorce-legal-after-vote_n_908635.html)

 

Po včerajšom hlasovaní parlamentu, občania Malty už nemusia cestovať do cudziny, aby sa rozviedli. Pri tom hlasovaní hlasovala väčšina poslancov za zákon .Je to pokrok v tejto krajine s hlbokým vplyvom katolicizmu.

Pred hlasovaním parlamentu bola Malta jediný štát v EU, ktorý nepovoľoval rozvody. Zákon nadobudne platnosť v októbri, kedy sa predpokladá, že ho prezident podpíše.(Poznámka prekladateľa:už ho podpísal! )

Parlament zasadal v pondelok po tom, čo bolo dňa 28.mája národné referendum, v ktorom asi 53 % občanov sa vyjadrilo súhlasne k prijatiu nového zákona. Výsledok referenda bol úder pre vládnu Národnú stranu, ktorá bola proti schváleniu zákona dovoľujúceho rozvody, pred referendom.

Ministerský predseda, p. Lawrence Gonzi, bol jeden z mála, ktorí hlasovali proti, domnievajúc sa, že povolenie rozvodov oslabí štruktúru rodiny. Gonzi bol aj jeden z tých, ktorí hlasovali proti v predchádzajúcich voľbách dňa 13 júla, keď bol na čele opozičnej "Labour Party" -- a bol vyzvaný, aby rezignoval, pretože nerešpektoval vôľu národa. V pondelok povedal, že táto novelizácia zlepšila maltézske zákonodarstvo, ale on sám, že sa cíti "nepríjemne" po prijatí zákona, prečo aj hlasoval proti nemu.

Vedúci opozície p. Joseph Muscat sa vyjadril o voľbe ministerského predsedu ako "nevysvetliteľnej" -- keďže už druhý krát ignoroval vôľu ľudu-- vyjadrenú v referende.

Doteraz mohli občania Malty dostať rozvod iba v zahraničí. V posledných 30 rokoch, sa 785 zosobášených párov na Malte takto rozviedlo, pri čom počty mali stúpajúcu tendenciu. Zatiaľ čo iba jeden poslanec nebol prítomný, ukazuje sa, že na Malte sa prijímajú zákony s malým počtom väčšinových hlasov. Devätnásť poslancov Nacionálnej strany hlasovali za schválenie zákona, čím išli proti oficiálnemu stanovisku ich politickej strany