DOMOV

 

Kňazi sa priznali ku kolaborácii s klérofašistickým režimom

 

Kňazi na Slovensku exponovali  sa bezvýhradne  až na vý­nimky, za HSĽS, t. j. plnili príkazy biskupského zboru ČSR vedúce k rozbitiu republiky. Svoje zásluhy o fašizáciu Slovenska formulovali takto:   

(Uverejnené v Katolícke noviny,  7. november, 1940

 

1. Slovenskí katolícki kňazi boli skoro výhradne vždy v prvých bojových šíkoch Hlinkových.

2. Slovenskí katolícki kňazi zo svojich peňazí z veľkej časti udržovali Hlinkové časopisy: Slováka a Slovenskú pravdu.

3. Slovenské katolícke fary boli vždy útulkom Hlin­kových poslancov a obvodných tajomníkov.

4. "Slovenskí   katolícki   kňazi   boli   dušou   miestnych organizácií   HSĽS   po obciach   ako   predsedovia alebo aktívni členovia.

5. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS rečnili a písali články.

6. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS trpeli.

7. Slovenskí katolícki kňazi prví bojovali u nás proti židomarxizmu a červenému komunizmu.

8.   Slovenskí katolícki kňazi viedli baštu HSĽS, Kato­lícku jednotu žien a Orla.

9.  Slovenskí katolícki kňazi viedli ľud mravne a brá­nili ho pred každým zhubným  cudzím vplyvom        

10. Slovenskí katolícki kňazi obetovali aspoň v rovnakej miere ako druhí na  hospodársku obrodu štátu.

11 Slovenskí katolícki kňazi s najväčšou radosťou slovenský štát uvítali a prví sa do jeho budovania zapojili.

12 Slovenskí katolícki kňazi sú i v novom štáte prvými pracovníkmi HSĽS.

13 Slovenskí katolícki kňazi stoja otvorene na strane vlády."

 

Hitler-bishops.JPG (58262 bytes)