DOMOV

kráľ Fridrich II 

 nemal vysokú mienku o kňazoch

(Fridrich II. VELIKÝ --24. 1. 1712 -17. 8. 1786) pruský král, filozof)Římské kněze je možno rozdělit jenom na dvě skupiny, tj. kategorie blbců a lumpů či darebáků. Ta první věří a vyznává vše, co církev k věření předkládá. Věří všem pověrám, zázrakům a v ďábla. Druhá kategorie tomu sice nevěří, ale tváří se, jakoby tomu věřila. Síří kolem sebe pověru, udržuje lid v nevědomosti a celé náboženství je jí výnosným a pohodlným řemeslem. (Psáno v roce 1734)

Knčzí byli od nejstarších dob vždycky jen pokrytci a podvodníci. Jsou všichni stejní, ať už náleží ke kterémukoliv náboženství a v kte­rémkoliv národě. Vždycky usilují o to, aby si přisvojili moc nad lidským svědomím. A vždy jsou ochotni vyřknout nad vámi prokletí. (V r. 1736)

Církevní dějiny jsou zápasištěm politiky, ctižádosti a kněžského sobec­tví. Nenalezneme v nich božství, nýbrž jen zločinné zneužití božského jména, kterého knězi, lidem vysoce vážení, užívají jako pláštíku pro svoje zločinné vášně. (Psáno v r. 1766)

 

Citované z knihy: Robert Homír: Šokující myšlenky slavných II –Eko-kozult 2006.

 

Návrat k DODATKOM