DOMOV

Každý je neveriaci - skeptik,

(aj nábožensky založení ľudia NEVERIA, - pravda iba tomu, čo sa líši od ich dogiem)

(Voľne spracované podľa prednášky James A. Haught / pramene na internetovej stránke:

http://moe.intelos.net/~haught/doubt.html )

Náboženské názory sú chúlostivá záležitosť a ľudia čo hlboko veria v istý náboženský vieroučný systém sa hnevajú ak niekto iný zapochybuje o ich vieroučných dogmách. Preto sa treba vyhýbať debatám, ktoré by mohli urážať náboženské cítenie iných. Slušnosť a ohľaduplnosť to vyžaduje a najmä humanisti by sa mali držať tejto zásady.

Sú však situácie kedy sa nemožno vyhnúť dišputám. Neraz sa pri nich sypú urážky na tých čo vyjadrujú svoj skepticizmus a nevieru. Je známe napríklad, že Thomas Jefferson (prezident USA v rokoch 1801 to 1809) bol označovaná ako "štekajúci ateista", Leo Tolstoyovi sa ušla nadávka "bezbožný neveriaci" a takto by sme mohli pokračovať

Odpoveďou na takéto výčitky môže byť, že ani HLBOKO VERIACI neveria v také veci, čo PRE INÝCH sú posvätné., inými slovami v očiach tých iných sú práve ONI NEVERIACI !

TU SÚ KONKRÉTNE PRÍKLADY:

---Hinduisti sa modlia veľkej soche POHLAVNÉHO ÚDU (penisu) ich boha ŠIVU. Myslíte si, že existuje neviditeľný boh Šiva, ktorý si želá, aby sa ľudia modlili k jeho penisu? -- alebo ste v tejto veci neveriaci -skeptik?

---Gameša je boh hinduistov, ktorý má hlavu slona, je to syn boha ŠIVU a jeho matkou je Parvati.. Obchodníci a podnikatelia, ktorí idú do riskantných podnikov sa k nemu modlia, pretože tento boh využíva svoju sloniu hlavu na odstraňovanie prekážok z ich cesty! Veríte tomu, alebo ste v tejto veci neveriaci skeptik?

----Lovci lebiek verili, že mužnosť sa dá dokázať iba počtom zabitých nepriateľov, ktorým uťali hlavu a vyúdili ju do svojej zbierky. Vodcovia Dajakov v Borneu, nesmeli sa ujať svojho postavenia skôr kým si neobstarali takúto lebku zo zabitého nepriateľa. V severnej Nigérii sa muž nesmel oženiť kým nezoťal hlavu nepriateľovi. Tieto zvyky a VIERA panovali aj v Južnej Amerike, medzi Maormi na Novom Zealande, Bantuami na Filipínach, Karenmi na Burme a dokonca aj v niektorých Európskych krajinách. Veríte tiež, že skôr než sa ujmete svojej vedúcej funkcie musíte niekomu zoťať hlavu, alebo sa nesmiete oženiť kým nezotnete hlavu inému človeku?

---Mormóni tvrdia. že Ježíš po svojom vzkriesení prišiel do Ameriky. Veríte tomu, alebo ste neveriaci skeptik?

---Na Floride žijú ctitelia Santenaria, ktorí obetujú psy, kozy, sliepky a ich telá hádžu do vodných tokov.. Veríte že bohovia Santenaria si želajú , aby ich vyznávači zabíjali tieto zvieratá?

---Moslimskí samovražední bomboví atentátnici veria, že sa tým stávajú martýrmi, ktorí idú priamo do raja a tam im stoja k dispozícii krásne hurisky. Veríte, že títo bomboví atentátnici sú teraz v raji a že prežívajú nekonečné rozkoše s huriskami ?

---Moonisti (= členovia Unifikačnej Cirkvi -, ktorú založil Sun Myung Moon, v r.1954) myslia, že Ježiš navštívil veľmajstra Moona a nakázal mu, aby konvertoval celé ľudstvo na "moonizmus" . Veríte tejto téze, alebo ste k nej skeptickí?

---Svedkovia Jehovovi tvrdia, že Satan príde v ktorýkoľvek deň na túto zem spolu s armádou démonov a Ježíš sa objaví v oblakoch s armádou anjelov takže vznikne vojna Armageddonská, v ktorej každý okrem Jehovových svedkov bude zabitý. Veríte tomu, alebo ste neveriaci - skeptici ?

---Aztekovia odrali mladé panny z kože a vyrezali obetiam srdce za živa pre svojho uctievaného boha , ktorý mal podobu hada s operenou hlavou.. Tak teda tomu asi iste neveríte, či azda áno ?

---Katolíkom sa tvrdí, že oblátka, ktorú zjedia pri prijímaní a víno čo pri tom vypijú sa zmenia na skutočné reálne telo a krv Kristovu. Myslíte, že všetci ľudia tomu veria, alebo že o tom pochybujú?

---Biblia tvrdí, že každý čo pracuje v sobotu musí byť ihneď popravený. (Exodus 30:15) Máme teda popraviť každého kto pracuje vo sviatočné dni? Veríte tomu a chcete tento príkaz aj naplniť?

---Stúpenci "Nebeskej Brány" tvrdia, že môžu zahodiť "svoju telesnú nádrž" (= svoje telo) a takto sa preniesť na UFO, ktoré ich zoberie do vesmíru. Veríte tomuto presvedčeniu, alebo ho skepticky zavrhujete.?

---Počas honby na bosorky inkvizítori mučili stotisíce žien až sa tieto priznali, že boli zodpovedné za zničenie úrody, že súložili so Satanom, atď. Potom ich upálili za toto vynútené priznanie. Myslíte si že cirkev konala správne keďže v Biblii je napísané: "Nestrpíš, aby bosorka ostala na žive" (Exodus22: 18) Schvaľujete to, alebo pochybujete o tom ?

---Scientológovia tvrdia, že každý človek má dušu, ktorá je " Thetanom" , ktorý prišiel sem z INEJ planéty. Veríte tejto ich doktríne, alebo pochybujete o nej?

---Starí Gréci verili, že je množstvo bohov, ktorí žijú na hore Olymp -- niektorí SÚČASNÍ príslušníci NEW AGE veria, že vo vnútri hory Shasta žijú neviditeľní LEMURIÁNI. Aký máte názor o všetkých týchto božstvách čo sídlia v horách.? Veríte či neveríte?

---V horách Západnej Virgínie niektorí ľudia berú doslovne Ježišove vyhlásenie, že "môžu chytať do rúk jedovaté hady" (Marek 16:18). Preto pri bohoslužbách chytajú do rúk hady štrkáče. (Správa nehovorí o tom, či beztrestne , alebo nie.) Ak teda veríte Ježišovým slovám prečo to neskúsite ?

--Jedna veriaca skupina v Indii je presvedčená , že bohyňa KALI, ktorá má mnoho rúk , si vyžaduje aby jej obetovali ľudí, ktorých uškrtia. Myslíte si, že existuje nejaká neviditeľná mnohoruká bohyňa Kali, čo si želá, aby jej obetovali zaškrtených ľudí? ( Alebo ste snáď neveriaci v očiach ctiteľov bohyne Kali?)

---Tibetskí Budhisti sú presvedčení, že keď zomrie starý LAMA, jeho duša vstupuje do tela novorodenca, čo sa práve vtedy narodil. Potom takéhoto chlapca vyhľadajú a pomažú ho na nového Dalaj- Lamu, teda starý Dalaj Lame vstúpil do tela novorodenca a prežíva v ňom - prakticky večne ďalej. Ak by mali pravdu, potom duša nevstupuje do tela pri oplodnení vajíčka spermiou, ako to začali až dnes tvrdiť novodobí odporcovia proti abortom ( vždy to tak v kresťanskej vierouke . nebolo. vydávali ODLIŠNÉ dogmy o tom kedy vstupuje duša do tela ) Veríte zjavenej pravde, ktorú boh zjavil Tibetským budhistom, alebo nie?

__V Číne v r.1850 jeden prekrstenec na kresťanskú vieru tvrdil, že sa mu objavil Boh, povedal mu, že je Ježišovým MLADŠÍM BRATOM a kázal mu zničiť všetkých démonov. Zorganizoval zo svojich veriacich armádu, ktorá zahájila povstanie TAIPING a vyvraždili 20 miliónov ľudí.. Veríte tomu, že to bol Ježišov brat, ktorému to sám boh ZJAVIL a NARIADIL ?

Takto by bolo možno pokračovať aj ďalej

Inými slovami viera v niektoré veci (často veľmi absurdné) je hlboko zakorenená u tých , ktorí sa k nej hlásia, avšak masy iných ľudí pravdivosť týchto presvedčení ZAMIETA.

Vyplýva to z výberu "teologických názorov" z celého sveta, ktoré všetky tvrdia o sebe  že sú bohom (bohmi) zjavené a preto o nich nemožno pochybovať.

Napriek tomu INÍ , než konkrétni veriaci o týchto "zjavených pravdách božích" pochybujú, alebo ich priamo odmietajú. TEDA VŠETCI NA TOMTO SVETE SME V ISTOM ZMYSLE NEVERIACI - SKEPTICI ! (Aspoň pokiaľ ide o to presvedčenie "tých druhých")

Napokon pozrime sa

KOĽKO NÁBOŽENSKÝCH ZOSKUPENÍ  JE V SÚČASNOSTI  NA CELOM SVETE?

Konkrétne počty nie sú známe. Americká Encyklopédia náboženstiev uvádza 1,588 náboženstiev, náboženských siekt, skupín a organizácií atď. Niektoré z nich pôsobia v Severnej Amerike. Veľká väčšina z nich sa pokladá za kresťanské. Niektoré z nich sú presvedčené, že ONI SÚ TOU PRAVOU KRESŤANSKOU CIRKVOU.


DOMOV