DOMOV

Interview Jon Wienera s Christopherom Hitchensom: Náboženstvo otrávi všetko

(Spracované podľa: http://www.truthdig.com/report/item/20070606_christopher_hitchens_religion_poisons_everything/)

Christopher Hitchens vo svojej knihe "Boh nie je veľký" (originál:"God Is Not Great,") obhajuje slobodné skúmanie a otvorenú myseľ. Hitchens je medzi iným aj prispievajúci redaktor "Vanity Fair, dočasný profesor liberálnych štúdií na New School a autor početných kníh. Toto je interview s ním a s Jon Wiener-om

 

Jon Wiener:

Vo vašej knihe ste popísali množstvo strašných skutkov, v pozadí ktorých stojí náboženstvo. V

Belfaste, Beirute, Bombayi, Belgrade and Baghdade, zabíjajú jeden druhého a vravia, že im to prikázal Boh. Ale prečo máme vytýkať Bohu to, čo robia ľudia?

Christopher Hitchens:

Ja to Bohu nevytýkam. Vytýkam to náboženstvu. Neverím, že niečo takého ako Boh existuje

Náboženstvo spôsobuje, že ľudia robia zlé skutky -- aké by bez náboženstva nerobili. Náboženstvo nerobí z ľudí lepších -- robí ich horšími. Neprinútili by ste ľudí, aby rezali genitálie svojich novorodených detí, keby si to nemysleli, že im to náboženstvo prikazuje. Dovolenie robiť genocídy, držať otrokov, byť rasistom -- to všetko je v Svätých písmach.

Jon Wiener:

Áno, Starý zákon je plný takýchto hororov. Ale obsahuje aj Desať božích prikázaní, ktoré zakazujú zabíjanie, krádež , neveru, lož -- nie je to všetko dobré?

Christopher Hitchens:

Nie, nie je. Pretože všetkým týmto návodom na dobré konanie predchádza celá séria príkazov, aby sa ľudia báli stáleho nemenného diktátu. Prvé tri prikázania nepriamo vravia:" Uvedom si iba, kto je tu Pán!" Predpokladajme, že historka s Mojžíšom je pravdivá, hoci archeológovia ju jednoznačne odmietajú, Myslíte si, že je prijateľný názor, že predtým než Izraelci odišli na Sinay si mysleli, že vraždy, krádeže a krivé svedectvo sú v poriadku, OK? Samozrejme, že nie! Žiadna spoločnosť vo vývoji ľudstva si to nemyslela.

Jon Wiener: Je tam aj desiate prikázanie: "NEPOŽIADAŠ"

Christopher Hitchens:

Toto patrí medzi zločiny myslenia. Zakazuje totiž už samotné pomyslenie na to, aby človek požiadal niečo čo mu nepatrí. Jedna vec je prikázať: nebudeš kradnúť - vrátane manželky svojho blížneho --avšak je absurdné žiadať, že nesmieš svojmu blížnemu závidieť. To je totiž nemožné. Dokonca duch závisti môže viesť niekedy aj k inováciám a iniciatíve. Preto pokladám toto prikázanie za nemorálne.

Jon Wiener:

Prejdime teraz k islamu. Vy naznačujete, že teroristi deštuujúci Budovu Svetového centra obchodu dňa 9./11 boli presvedčení, že Allah chcel., aby svojimi lietadlami narazili na túto budovu. Ale na svete máme teraz asi bilión moslimov a iba 19 % z nich to schvaľuje. Prečo by sme mali pokladať islam za zodpovedný za tých 19 % ?

Christopher Hitchens:

Ja to nerobím. Islam má v skutočnosti jednu prednosť pred kresťanstvom -- nemajú pápeža. Nemajú centrum . ktoré by mohlo určiť: " toto odsudzujeme" alebo "toto schvaľujeme". -- tak ako katolícka cirkev schvaľovala Frankovo Španielsko a modlili sa na Hitlerove narodeniny -- na rozkaz Vatikánu. Akési centrum pre autoritu legislatívnu je Univerzita Al-Azhar v Káhire; títo majú veľké ťažkosti pri odsudzovaní samovražedných teroristov. V skutočnosti to doteraz neurobili. Neodsúdili to ani keď boli obete moslimovia -- napríklad v Iraku, kde vyhadzujú do povetria svoje vlastné deti a svoje vlastné posvätné miesta. Zo strany ich sunnitských alebo šiitských autorít nepočuť odsudzujúci výrok. Asi je to preto, že si títo nemyslia, že je to zlé. Robí sa to v ich záujme, preto podvedome s tým súhlasia. Toto predstavuje hlbokú krízu súčasného moslimizmu -- ale aj krízu celej našej civilizácie.

Jon Wiener:

Chcete tým povedať, že islam je horší než iné náboženstvá? Mám dojem, že vám pristane názor, že všetky náboženstvá sú rovnako zlé.

Christopher Hitchens:

Moje stanovisko v knihe je samozrejme , že všetky náboženstvá sú rovnako hlúpe a že predstavujú opovrhovanie rozumom, zdôrazňujúc myšlienku viery, teda myšlienku uveriť niečomu, čo nie je dokázané. To však neznamená, že Quakeri a Bin Ladin sú to samé. Majú individuálne nedostatky podobne ako ostatní. Pri katolicizme by som povedal, že ich šialené zotrvávanie na celibáte je obzvlášť deformujúce. Problémom islamu je ich názor, že sú preto pravdiví, lebo sa zakladajú na poslednom božskom zjavení.. Dnes je dôležité, aby si každý uvedomil, že moja kniha vraví pravdu. Kázania náboženstiev sú veľmi nebezpečné

Jon Wiener: Nevravia ktesťanskí fundamentalisti približne to samé?

Christopher Hitchens:

Áno , aj oni majú podobné výhrady. Ale ja si myslím, že skutočný problém netolerantného islamu je v tom, že zakazuje reformovanie vlastných zásad. V tom je dnes črta fanatizmu a vraždenia.

Jon Wiener:

Sú tie problémy, ktoré ste popísal vlastné pre náboženstvo vo všeobecnosti, alebo sú typické iba pre monoteistické náboženstvá ako sú judaizmus, kresťanstvo a islam? Sú východné náboženstvá odlišné alebo dokonca lepšie? Napríklad budhizmus so svojím súcitom pre všetky živé tvory, alebo tibetský budhizmus so svojím impozantným vodcom Dalai Lamom:

Christopher Hitchens:

Dalai Lama sa prezentuje ako dedičný boh a dedičný vládca. Nemyslím si, že akákoľvek slušná osobnosť môže zastávať taký názor. Uvedomte si aj ako vyzeral Tibet, keď ho riadili lámovia. Budhizmus má podobné problémy ako západné náboženstvá. Zen bola oficiálnou ideológiou Hirohitovho fašizmu, ktorý mal za ciel premeniť celý zvyšok Ázie na podriadených. Súdobá diktatúra v Burme je oficiálne budhistická. Budhistické sily v Sri Lanke začali strašnú občiansku vojnu s pogromami proti Tamilom v rokoch 1950 a 1960. Lon Nolova armáda v Kambodži bola oficiálne budhistická.

Jon Wiener:

Prejdime teraz na USA. Zisťovanie verejnej mienky hovorí, že 94 % Američanov verí v Boha, 89 % verí v v nebo. Z nich tri štvrtiny veria, že po smrti pôjdu do neba a iba 2 % verí, že pôjdu do pekla. Vyzerá to smiešne. Ale je v tom niečo zlého ak ľudia veria , že sa po smrti stretnú so svojimi mamičkami v nebi?

Christopher Hitchens:

Ak im tam sľúbite 72 panien , budú zabíjať, aby sa do neba dostali. To je na tom práve zlé nehovoriac u ani, že to je solipsistický prelud. (solipsizmus je teória, podľa ktorej vieme iba o sebe) A už samotné šírenie preludov nie je nič dobré, pretože .takto zmanipulovaní ľudia sa dajú ľahko vykorisťovať. Ak by viera v nebo bola súkromná vec ako viera v bájky, povedal by som, že je všetko v poriadku. Ale náboženstvá zasahujú do našich životov. To nie sú iba súkromné bludy. Tie sa snažia ovládnuť iných ľudí.

Jon Wiener:

Máte pravdu, bol tu napríklad Pat Robertson a donedávna aj Jerry Falwell, ktorí šírili straqšné veci v mene náboženstva. Dokonca tvrdili, že teroristi deštuujúci Budovu Svetového centra obchodu dňa 9./11 boli božou odplatou Amerike za to, že trpí homosexuálov a potraty. Ale mali sme v Amerike ľudí ako Martin Luther King, Daniel Berrigan a William Sloane Coffin. Prečo neprijať názor, že náboženstvo môže viesť ľudí rovnako na konanie dobra ako zla?

Christopher Hitchens:

Dovoľte mi dať otázku: Môžete mi povedať jedinú činnosť alebo morálne vyhlásenie, aké urobil veriaci a ktorú by nemohol urobiť aj ateista? Ja myslím, že nie. Ja si vyberiem z vašich "dobrých Američanov" jedného : Dr Martin Luther Kinga. Keby ten napodobil Exodus z biblie , osoboval by si právo, že biblia ktoré dáva biblia-- teda: brať územie iným, zotročiť iné kmene, zabíjať ich členov, znásilňovať ich ženy, a vykynožiť ich všetkých vrátane malých detí. Máme šťastie, že Martin Luther King nič z toho biblického návodu neurobil. Kampaň na emancipáciu amerických černochov robili už sekularisti. Nemám nič proti tomu ak niekto cituje bibliu proti kresťanským inštitúciám, ktoré podporovali najprv otroctvo a potom segregáciu. Ale v celej biblii nenájdete nič na podporu občianskych práv. Ale schvaľovania otroctva a segregácie je tam množstvo.Rozšírený názor medzi bielymi liberálmi v USA je, že je treba nechať sa viesť kazateľmi. Potom každý kto má titul "reverend" môže vravieť a konať ako sa mu zachce.

Jon Wiener:

Pokiaľ takmer všetci Američania veria v Boha, je pre pokrokových politická samovražda neprijímať náboženstvo -- ako to robíte vy. -- Prispieva to skôr k trvalej dominancii nábožných republikánov. Nemali by sme namiesto toho tvrdiť, že Boh nie je na ich strane? Každý musí rešpektovať, že ľudia patria do rôznych svetonázorových skupín.

Christopher Hitchens:

Ak chcete argumentovať tým, že Boh nie je na ich strane nemôžete súčasne argumentovať, že Boh je na našej strane. Musíte argumentovať tým, že Boh neexistuje.Marxizmus vychádza z toho, že treba emancipovať myslenie a začať oslobodením sa od náboženstva. Ak by bolo náboženstvo pravdivé, nepotrebovali by sme politikov, stačilo by mať vieru.

Jon Wiener:

Viem, že ste často povedali, že každý v niečo verí -- pre väčšinu Američanov to je Ježiš, pre vás to je rozum a veda.

Christopher Hitchens:

Rozum a veda podľa definície nepatria do skupiny "viera". Rozum nie je dogma ani nemôžete mat "vieru v rozum". Je to iba presvedčenie, že bez rozumu a vedy neexistujú objavy a pokrok.

Jon Wiener:

Inteligentní ľudia tvrdia, že náboženstvo a racionalita nesúperia -- pojednávajú iba o rôznych oblastiach života. Náboženstvo odpovedá na otázky, na ktoré veda neodpovedá -- ako napríklad prečo trpia nevinní, aký zmysel má život, čo sa stane po našej smrti.

Christopher Hitchens:

Kiež by to bola pravda. Ale náboženstvo na tomto úseku neplní čo sľubuje.. Ustabvične sa pokúša obmedzovať prvé objavy a inovácie vo vede a v ich využití. Galileo sem patrí tiež, ale najnovšie sa snaží zamedziť objavom ako limitovať veľkosť vašej rodiny. V skutočnosti oni nechcú , aby si ľudia uvedomili svoje miesto vo vesmíre, pretože ak si pomyslíme, že žijeme na malej smietke umiestenej v obrovskom vesmíre, bude ťažké presvedčiť ľudí o tom, čo vytvára naše myslenie. Nie je možno veriť v nezmysly ak máte záujem o vedu.

Jon Wiener:

Posledný argument proti vašej kritike náboženstva je, že Hitler a Stalin boli neveriaci.. Najhoršie zločiny 20 storočia nemali náboženskú bázu. Pochádzali od politických ideológií.

Christopher Hitchens:

Hitler nikdy neopustil kresťanstvo a odporúča kresťanstvo vo dvojej knihe " Mein Kampf" Fašizmus ako taký bol katolíckym hnutím.

Jon Wiener:

A čo Stalin ? Ten predsa nebol nábožný.

Christopher Hitchens:

To sa ešte ľahšie dá vysvetliť. Po stáročia navrávali miliónom Rusov, že na hlave štátu musí stáť človek blízky Bohu, cár -- ktorý stál aj na čele ruskej pravoslávnej cirkvi a bol absolútnym despotom. Stalin využíval servilnosť ľudí. Úloha ateistov je vyzdvihnúť ľudí nad hladinu servilnosti a dôverčivosti. Keby niekto nasledoval cestu vyznačenú Spinozom, Einsteinom, Jeffersonom a Thomasom Painom neboli by bývali guladňgy ani koncentračné tábory,

Poznámka prekladateľa:

Stalin vyštudoval na semináre, preto musel byť dobre oboznámený s dejinami a metódami práce katolíckej (a iných kresťanských ) cirkví. Niektoré z metód, ktoré používal Stalin, vykazujú jasné paralely s cirkvou použitými metódami na šírenie svojej vlastnej ideológie.