[september 2005] HISTORICKÝ PREHĽAD: IV.časť

Dejiny 4


DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 

 

 

Zverstvá dvadsiateho storočia. Katolícke vyhladzovacie tábory

 V druhej svetovej vojne v r.1942. -1943. v Chorvátsku bolo veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašáci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti . Najneznámejší z týchto táboroch bol v Jasenovaci , na čele ktorého stál františkánsky farár . Pravoslávni Srbi ( a podstatná časť Židov) boli tu vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete za živa .(Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách.)  Inokedy Ustašáci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili .Počet obetí : 300,000  až 600,000 ( v pomernej maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi - pravda, márne. Pápež vedel o tom , ale neurobil nič, aby tomu zabránil.

Odmietanie vedeckého poznávania sveta.

Už aj samotná biblia odradzuje od úsilia skúmaním poznávať pravdu a náš okolitý svet.: "Nehľadaj veci, čo sú vysoko nad tvojimi schopnosťami avšak (hľadaj) veci čo ti prikázal Boh, mysli na ne stále  a nebuď zvedavý na mnohé veci  jeho diela. (preklad z anglického textu) (Ecclesiastes 3:22) Dopadom tohto učenia bolo, že  cirkev  "viedla  vojnu proti slobode a demokratickým procesom Veľkej francúzskej revolúcie aj po nej. Viedla vojnu proti Darwinovi a Freudovi, , proti úsilí porozumieť svetu a jeho vlastným podmienkam, oslobodeným od božích zásahov zvonku . V posledných štyroch storočiach ťažko nájdeme jediný prípad keď Rím s potešením prijal nejaký pokrok ľudského ducha ."

Kresťanská cirkev má na svedomí spálenie obrovského množstva starej literatúry. Už v r. 391 n.l. vypálili jednu z najväčších knižníc sveta v Alexandrii, ktorá obsahovala 700,000 zvitkov písomností. Všetky knihy Gnostikov, 36 zväzkov Porphyry-ových, papyrusové zvitky  27 škôl  a 270 , 000  starých dokumentov zozbieraných  Ptolemaiom bolo spálených . Staroveké Akademie boli zavreté.  Akékoľvek vyučovanie mimo cirkvi bolo zakázané

Počas križiackych ťažení  boli pálené všetky knihy, na ktoré križiaci len natrafili. Medzi iným spálili 12,000 hebrejských zvitkov  Talmudu a práce Maimonidesa. ( slávny hebrejský filozof- 1135. -1204., bol lekárom sultána Saladina a vodcom spoločenstva egyptských židov.)

Týmto sa stalo, že vedomosti, ktoré nazhromaždilo ľudstvo počas dvoch tisícročí ( najmä staroegyptské, grécke  a iné) sa museli opäť prácne objavovať o veľa neskôr keď vplyv cirkvi už nemohol zabrániť rozvoju ľudského bádania.

Vplyv kresťanskej doktríny na medicínu a na vedu vo všeobecnosti  bol tiež zničujúci. Vedomosti staroegyptskej medicíny a hlavne aj starogrécka harmónia tela ,duše podporovaná športom a čistotou tela zapadli do zabudnutia. .Vystriedalo ju kresťanské opovrhovanie „hriešnym telom“. Umývať sa bolo pokladané za hriech a preto ľudstvo bolo zamorené blchami svrabom a zavšivením. Rozmnožené potkany potom roznášali mor, ktorý skosil stovky miliónov obetí. Lekárske zákroky  boli nahradené pochybnými zákrokmi, ktoré robili cirkvou licencovaní liečitelia. Boli to najmä preháňadlá, púšťanie krvi žilou, nakladanie pijavíc a podávanie toxických chemikálií najmä ortuti. [E134]. Toto sa opieralo o zásadu ortodoxných kresťanov, že zdravie musí prichádzať od Boha, preto ľudské úsilie vracať zdravie zapácha čertovinou. Babky liečiteľky využívajúce ľudovú múdrosť a skúsenosti s liečivými bylinami. ( ktoré dodnes sú zdrojom účinných liekov) boli upaľované ako bosorky. Trvalo až 19 storočí, kým neprišli vedecké pracovníci ako Louis PASTEUR, Joseph LISTER a Ignaz SEMMELWEIS, aby zaviedli prvé vedecké základy hygieny , prišiel Robert Koch, aby objavil vyvolávateľa tuberkulózy.

Treba tu spomenúť, že ešte pápež Lev XII. (1823-1829) dokonca v devätnástom storočí zakázal očkovanie proti  kiahniam , pretože vraj  je to zásah proti prirodzeným zákonom ( pripomína to aj zákaz výskumu liečebných možností pomocou KMEŇOVÝCH buniek získaných klonovaním)

Heliocentrická teória a boj cirkvi proti nej je  krikľavým príkladom brzdiaceho vplyvu organizovaného kresťanstva na pokrok. Už Pytagoras v 6. storočí pred n.l. vyslovil teóriu, že zem sa otáča okolo slnka. Avšak neomylné slovo Božie  tvrdila opak, že zem je stredom celého vesmíru a že slnko sa otáča okolo zemeTáto predstava sa vplyvom cirkvi udržala asi 2000 rokov, kým v 16. storočí n.l. nevystúpil  Mikuláš Koperník so svojou teóriu, že zem sa otáča okolo slnka ( heliocentrická teória)No cirkev odsúdila Koperníkovu teóriu ako kacírsku. pretože bola v rozpore so Slovom Božím. Koperníka dali na index , kde ostal až do r.1822., ( takmer tristo rokov.)

Ani ďalší vedec Galileo Galilei (1564.-1642.), zastávajúci heliocentrizmus nepresvedčil cirkev o priorite vedeckého poznania pred “zjavenými pravdami“. Bol postavený pred rímsku inkvizíciu v r. 1633  a odsúdený k doživotnému väzeniu. Smrti upálením unikol iba tým , že ho donútili odvolať svoj názor a nikdy viac neobhajovať Koperníkovu teóriu..

Veda musela počkať ďalších sto rokov, kým neprišiel (bývalý) dominikánsky mních  Giordano Bruno (ktorý svoj mníšsky odev medzitým vyzliekol). No tento predstihol svojich predchodcov názormi, ktoré predbehli svoju dobu a “priblížili“ jeho názory k objavom Einsteina a  dokonca k súčasným poznatkom o vesmíre. Giordano Bruno jednoznačne obhajoval Koperníkovu teóriu a bol tak dôsledný, že nebol ochotný ju odvolať ani pod nátlakmi inkvizície. Za toto“ kacírstvo“ a za svoju poetickú predstavivosť, ktorá sa ukázala až dodnes pravdivá, bol Giordano Bruno osem rokov väznený v tmavom žalári a napokon za živa upálený. 

Zásahy cirkvi do ľudských práv a slobôd.

Niektoré z týchto zásahov a zhubných vplyvov boli už spomenuté.  

Treba sa zbežne dotknúť všeobecne uznávania základných ľudských práv, ktoré sa stali dnes predpokladom demokracie a civilizačných hodnôt súčasnosti. Patrí medzi ne aj také ako sloboda myslenia, svedomia a náboženstva, sloboda tlače, zhromažďovania, výchovy sloboda vedeckého a technického výskumu  a iné. Dnes vedecké bádanie obohatilo ľudstvo o nevyčísliteľné milióny objavov a vynálezov,(elektrina a jej využitie, chémia obohacujúca výrobu nových materiálov, fyzika umožňujúca lety do vesmíru, medicína zachraňujúca milióny životov pre choroby, ktoré boli do nedávna neliečiteľné) Je zarážajúce, že teológia  do ktorej sa investovalo azda viac než do vedy nepriniesla do pokladnice týchto výdobytkov vedeckého poznania NIČ

Pápeži v devätnástom storočí tvrdili, že sloboda je  nekresťanská., napadali slobodu s takou vehemenciou ako pápeži dvadsiateho storočia napadali antikoncepciu.. Gregor XVI. (1831.- 1846.) označil slobodu svedomia v diele: "Mirari vos" (1832.) za bláznivý názor, ktorý vychádza z najsmradľavejšej stoky indiferentizmu.  Odsúdil slobodu náboženstva, tlače, zhromažďovania  a výchovy ako špinavý kanál plný kacírskych zvratkov.

Pius IX. ((1846.-1878.) tento prudký útok umocnil. V diele "Quanta curia" (1864) tvrdil, že sloboda náboženstva je totožná so slobodou smrti.

LevXIII. (1878.-1903.) tvrdil , že cirkev (katolícka- samozrejme) má monopol na náboženstvo v ktoromkoľvek katolíckom štáte. Ďalej tvrdil, že sloboda a pravda sú nezlučiteľné. Čo si však možno myslieť o dnešnej Svätej Stolici, ktorá je z európskych štátov dnes jediná , čo neratifikovala  všetky medzinárodné dokumenty o ľudských právach (-ratifikovala iba niektoré z nich.)

ZÁVER

Výpočet týchto historických faktov je neúplný a dnešný kresťanský svet reaguje extrémne podráždene keď sa niekto iba letmo odváži ich pripomenúť Takýchto  označia  ihneď za nepriateľa nie len náboženstva, ale celého ľudstva., Zabúda sa na to, že ľudstvo sa môže poučiť iba zo svojich historických skúseností. Základnou takouto skúsenosťou je , že VŠETKY náboženstvá prispeli k rozdeľovaniu ľudstva na vzájomne znepriatelené tábory, ktoré až do dnes vyúsťujú vo vzájomnú nenávisť a vyvražďovanie :“tých druhých“

Preto Európa nemôže si voliť „byť buď kresťanskou, alebo inak Európa NEBUDE existovať“  ( Výrok ministra D. Lipšica) Jediná cesta je TOLERANCIA všetkých občanov pluralitnej občianskej spoločnosti Európy, kde nikomu nesmie vadiť, že jeho suseď vyznáva kresťanské ale „hotentotské“ náboženstvo, alebo že nevyznáva žiadne náboženstvo.. Zásadná vec je aby sa ľudia rešpektovali a aby prednosti svojho životného presvedčenia (viery) dokazovali SKUTKAMI.

Dnešná klerikálne fundamentalistická politika, ktorú doteraz presadzovali všetky ponovembrové politické sily SR je záhubou pre Slovensko. V štáte, kde občan je všetkými kanálmi kŕmený propagáciu „JEDINE spásonosného náboženstva“, a nútia ho absorbovať takúto doktrínu takmer všetkými svojimi telesnými otvormi  neexistuje demokracia, v ktorej je povinnosťou štátu chrániť občana aj PRED VYMÝVANÍM MOZGOV.

Preto je navrhovaná Ústava budúcej Európy bez akéhokoľvek spomínania boha a náboženstva prvým reálnym krokom, smerujúcim k uzemneniu prehnaných nárokov akéhokoľvek náboženstva na úkor ostatných, ktorí sa takto dostávajú do pozícií utláčaných menejcenných občanov.

Dúfajme , že rozum zvíťazí nad nenásytnosťou po náboženskej svetovláde, ktorá doteraz priniesla tak obrovské obete celému ľudstvu