[september 2005] HISTORICKÝ PREHĽAD: III.časť
Dejiny 3

DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 

 

INKVIZÍCIA

v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov“. Posledný z katarov bol upálený v r. 1324. Odhadovaný počet (iba katarov) asi jeden milión. Iní „kacíri“ boli Waldénci, Paulikianci, Runcariání, Jozefiti a veľa iných. Väčšina týchto sekt boli vyvraždení. Odhady týchto obetí sú prinajmenšom stotisíc, ( vrátane španielskej inkvizície, avšak nerátajúc do toho obete v Novom Svete- Amerike., kde sa odhady pohybujú okolo cifry 60 miliónov vyvraždených domorodcov -Indiánov )

Španielsky inkvizítor Torquemada sám údajne je zodpovedný za vraždu upálením 10,220 ľudí. Giordano Bruno, dominikánsky mních po sedem ročnom uväznení bol upálený pre kacírstvo v Campo dei Fiori (Rím) 17./2./1600., pri čom mu predtým prepichli jazyk klincom.

Inkvizícia znamenala v podstate obviňovanie nevinných ľudí na základe vykonštruovaných nepravdivých tvrdení z "kacírstva", prinútenie obvinených mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavraždenie upálením ( v mene Ježiša Krista) na základe vynúteného priznania a skonfiškovanie ich majetkov v prospech cirkvi.  

Tento teror trval od vynesenia buly o inkvizícii Gregorom IX. v r. 1233. až do r. 1834,[E 92] teda takmer 600 rokov. Medzitým sa vystriedalo 80 pápežov, z ktorých ani jeden proti inkvizícii nenamietal a nik z nich ju nezrušil.

Celkový počet obetí za 6 storočí sa nedá ani približne odhadnúť.

Inkvizícia bola doteraz najkrutejšou metódou ovládania ľudskej mysle a vnucovania jedinej ideológie

 Honba na bosorky

Od počiatkov kresťanstva až po r.1484 bolo upálených alebo obesených mnoho tisíc nevinných obetí., no orgie vraždenia bosoriek začali až neskôr. V období medzi 1484 až 1750 podľa moderných vedcov padlo za obeť mnoho sto tisíc obetí, z nich 80 % žien , ktoré boli upálené alebo obesené.

Pisatelia obludného návodu ako zaobchádzať s bosorkami, ktorý sa volal MALLEUS MALEFICARUM (= Kladivo na bosorky)  to zdôvodňovali:… pretože ženy sa zaujímajú viac o telo než muži. .pretože sú vytvorené z mužovho rebra  sú iba nedokonalými zvieratkami…"

Lživé tvrdenia o bosoráctve a bosorkách neboli iba výmyslom nejakého chorého mozgu, ale stali sa oficiálnou doktrínou cirkvi a prekonali najfantastickejšie "science fiction" aké svet doteraz uzrel.

Podľa týchto Satan sa menil v žabu, rohatého capa, alebo čiernu mačku  a v tejto podobe sa zjavoval bosorkám. Bosorky  sa zobrazovali ako lietajú na metle  na psovi, alebo na rohatom capovi,robili zmluvy so Satanom podpisované krvou, vydávali Satanovi deti a oddávali sa  rituálnym vraždám detí , krvismilstvu, kanibalizmu a orgiám sexu so Satanom  Satan im za to dával zvláštnu čarodejnícku moc, ktorou vedeli škodiť ľuďom a privádzať prírodné pohromy a neúrody. Čarodejnice sa zhromažďovali na odľahlých miestach, kde dupali po krucifixe, modlili sa obrátené zadkom k nebu, diabol im držal kázeň tvrdiac, že nemajú dušu - v inej verzii svoju dušu upísali diablovi krvou. Obrad končil bozkávaním diablovho zadku a nakoniec divokými bezuzdnými sexuálnymi orgiami so Satanom Pokrivené predstavy kresťanstva o pohlaví si našli miesto aj vo výmysloch o bosorkách a Satanovi.

Toto všetko bolo popísané v knihe MALLEUS MALEFICARUM, ktorú napísali dominikáni Heinrich Kramer a Jakub Sprenger (1486.) na pokyn Inocensa VIII. (1484. -1492. ) avšak pápeži predtým aj potom hlásali existenciu bosoráctva (Inocens VII., Alexander VI., Lev X., Július II., Hadrián VI. a mnoho iných

No jej zvyšky sa  zachovali až podnes, keď ojedinelo dochádza k vraždám motivovaným z presvedčenia, že obeť je bosorák, alebo bosorka.

Náboženské vojny.

V r. 1568. španielsky inkvizičný tribunál nariadil popravu troch miliónov rebelantov v terajšom Holandsku ( vtedy patrilo Španielsku. ) Tisícky boli skutočne popravení.

Vo Francúzsku asi 20,000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V., až po 17. storočie 200,000 Hugenotov bolo nútených utiecť z ich vlasti. Metódy vraždenia pri šírení tejto “kresťanskej civilizácie boli neuveriteľné

V. 17. storočí Katolíci zavraždili Gasparda de Coligny , protestantského vodcu. Po tom čo ho zavraždili, „zohavili jeho telo, uťali mu hlavu a jeho genitálie… a potom ho hodili do rieky. Avšak to nestačilo, pretože ich napadlo, že nie je hodný toho, aby bol potravou pre ryby – teda jeho telo vytiahli a obesili na šibenici v Montfauleone, aby bolo potravou pre červy a  vrany.“

V 17. storočí Katolíci dobyli mesto Magdeburg (Nemecko) a približne 30,000 protestantov bolo vyvraždených- „ V jedinom kostole bolo nájdených päťdesiat žien, ktorým uťali hlavy“ ako vraví básnik Friedrich Schiller „ spolu s deťmi , čo matky kojili“.

V tridsať ročnej vojne 17-teho storočia najmenej 40 % celkovej populácie Nemecka bolo vyhubených. 

Zaobchádzanie so Židmi.

Uprostred štvrtého storočia bola prvá synagóga  zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu v severnom Taliansku. Z rozhodnutia Koncilu v Tolede bolo 694 Židov vzatých do otroctva , ich majetok konfiškovaný a ich deti nasilu pokrstené. Biskup v Limoges (Framcúzsko) v r. 1010. prikázal, aby Židia v meste , čo sa nechcú pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Pri prvej krížovej výprave boli masakry na Židov v mestách Worms (18./5./1096)- Mainz (27./5./1096)-spolu 1100 zabitých- v Kolíne, Neusse, Altenahr, Wevelinghovern, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier , Metz, Regensburg, Praha a iné. Všetky mesta v Nemecku, okrem Metz /Francúzsko. Praha / Česko) Celkové obete sa odhadujú na 12.000.

Druhá križiacka výprava.: 1147. Stovky Židov boli zabití v Ham, Sully, Carentan a Rameru. ( miesta vo Francúzsku)

Tretia križiacka výprava.: Anglické židovské spoločenstvá vyhnané r.1189 / 90. Vo Fulde (Nemecko) 1235: 34 židovských mužov a žien zabitých. Medzi r.1257-1267. židovské spoločenstvá v Londýne, Canterbury, Northamptone, Lincolnu, Cambridgi a v iných mestách boli vyhubené.  V r.1290. v Česku a v Poľsku údajne 10.000 židov bolo pobitých.. V Nemecku počnúc pogromom v meste Deggendorf (1337) sa vražedná vlna proti židom rozšírila na 51 ďalších  miest v  Bavorsku , Rakúsku Poľsku. V r. 1348. všetci Židia v Basel /Švajčiarsko a Strasbourgu /Francúzsko (dve tisíc) boli zaživa  upálení.( iba v tomto jednom roku viac Židov bolo zabitých ako kresťanov za 200 rokov prenasledovania kresťanov v starej rímskej ríši. V r.1389. v Prahe 3,000 Židov zavraždených. V 1391. v Seville  pod vedením arcibiskupa Martineza 4,000 Židov zabitých., 25,000 predaných do otroctva. Bolo ich ľahko nájsť, pretože všetci Židia museli mať farebný „znak hanby“, počnúc od desiatich rokov veku. V roku 1492. keď Krištof Kolumbus sa vydal na plavbu za objavením Nového Sveta viac než 150,000 Židov bolo vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrela na ceste. V r.1648. Chmielniczkého masakr v Poľsku asi 200,000 Židov zabitých a tak to pokračuje storočie za storočím až po spaľovacie pece v Auschwitzi. 

Domorodé obyvateľstvo.

Počnúc od Krištofa Kolumbusa podrobovanie Ameriky znamenalo propagáciu kresťanstva najnevyberanejšími spôsobmi,.ďalej hovorí o Indiánoch ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otrokoch koľko len španielska koruna si bude želať.“ Na každom ostrove kde Kolumbus zakotvil umiestnil kríž s príslušným vyhlásením („requiremento“) znamenajúcim , že zaberá zem do vlastníctva svojho katolíckeho patróna v Španielsku. Ak domorodci sa zdráhali ( alebo nerozumeli o čo ide)… pokračuje Kolumbus: „Uisťujem vás , že s pomocou Božou vstúpime násilne do vašej krajiny a povedieme vojnu proti vám a podrobíme vás jarmu a poslušnosti cirkvi. Približne dve tretiny  domorodého obyvateľstva zahynulo na kiahne zavlečené sem kolonistami ešte predtým než začali násilnosti. Na Hispaniole po príchode Kolumbusa domorodé obyvateľstvo (Arawakovia);  boli šťastný a mierumilovný ľud , obývajúci ostrov s bohatými prírodnými zdrojmi, skutočný raj na zemi. Čoskoro utrpeli stratu na životoch 50,000 ľudí . Tí čo prežili podľahli znásilňovaniu, vraždám, zotročeniu a španielskym nájazdom. Španieli sa rozkošou vyžívali vo vymýšľaní najrôznejších zverstiev. Vyrobili šibenicu , kde sa prsty nôh dotýkali zemi, aby sa obete neudusili hneď. Potom obesili naraz tridsať Indiánov na počesť Ježiša Krista Nášho Spasiteľa a jeho Dvanásti Apoštolov -  zabalili telá do slamy a pálili ich za živa.“

Niektorí mali pôžitok z toho ak jednou ranou mečom uťali niekomu celé rameno, alebo celú nohu až od panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco (de Balboa) nariadil , aby štyridsať Indiánov bolo roztrhaných na kúsky špeciálne cvičenými psami. Za štvrť storočia boli milióny domorodcov zabitých. Potom  Španieli vtrhli do vnútrozemia Mexika v Strednej Amerike. Kultúra týchto miest bola čoskoro úplne devastovaná a domorodci vyvraždení Do konca 16. storočia asi 200,000 Španielov sa prisťahovalo do Ameriky a asi 60 miliónov domorodcov vyvraždili. Nelíšili sa v tomto ani zakladajúci kolonisti Severnej Ameriky.

Pozri pokračovanie: Dejiny kresťanstva 4