[september 2005] Náboženský expanzionizmus
 Expanzionizmus


DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 Ako už bolo spomenuté, každé náboženstvo alebo sekta sa usiluje šíriť svoju ideológiu  medzi ľuďmi a tiež infiltrovať štátnu správu tak, aby získala od nej maximálnu finančnú, inštitucionálnu a morálnu podporu. Toto je inherentnou črtou všetkých náboženstiev a súčasne citlivým bodom stretu so VŠETKÝMI zvyšnými ideovými a kultúrnymi hnutiami a záujmami. Tento stret neraz vyúsťoval a vyúsťuje až do otvoreného násilia , boja a krviprelievania.

Je úlohou každého, najmä však DEMOKRATICKÉHO štátu udržiavať rovnováhu medzi záujmami všetkých občianskych záujmových skupín a nepovoľovať nátlakom na jednostranné uprednostňovanie vybranej PRIVILEGOVANEJ skupiny, medzi ktoré patria v prvom rade (hlavne dominantné) náboženstvá.

Ak ako v moslimských fundamentalistických štátoch (Irán, Afganistán)  sa tento expanbzionizmus silne presadzje aj v Európe (rovnako ako vUSA) sa stretávame s úplne analogickou situáciou:

 Neúprosný boj „kto z koho“- Kresťanstvo a európska civilizácia.

 Pri tvorbe európskej ústavy, ktorú vypracováva Konvencia EU na čele s jej prezidentom Valery Giscard d’Estaingom,. používala Katolícka cirkev. široko rozvetvené nátlakové prostriedky pri presadzovaní zmienky o bohovi a kresťanstve

 Pravda tieto nátlakové akcie sa neobišli ani bez pozornosti sekulárne orientovaných občianskych a politických síl, ktoré sa usilovali vyvážiť jednostranné kresťanské zafarbenie budúcej ústavy.

Napokon návrh preambuly bol napriek týmto protichodným stretom názorov už vypracovaný a hovorí sa v ňom

(Citácia) „S vedomím , že Európa vytvorila civilizáciu, že jej obyvatelia  prichádzajúci v postupných vlnách počnúc od prvotných čias ľudstva postupne vyvinuli hodnoty, ktoré sú základom humanizmu , rovnosti jednotlivcov, slobody, rešpektovania rozumu“

 „Čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy, ktoré bolo spočiatku pestované gréckou a rímskou civilizáciou, charakterizovanou duchovnou pohnútkou vždy prítomnou v tomto dedičstve a neskôr filozofickými prúdmi Osvietenstva

 „Veriac , že Európa má zámer pokračovať po tejto ceste civilizácie.......“ (koniec citácie )

 Katolícka Biskupská konferencia EU (COMECE) okamžite spustila náreky nad vynechaním „kresťanských a božích prínosov“ do Európskej civilizácie.Kardinál Roberto Tucci,  vedúci Rádia Vatikán to označil ako „urážku rozumu“ a tvrdil, že tvorcovia textu nemali odvahu priznať vplyv kresťanstva na európsku civilizáciu.Il Corriere della Sera citovali vysokého hodnostára, ktorý sa vyjadril, že tento text je „neuveriteľný“

 Aj delegácia „pobožnej“ Slovenskej republiky sa usilovala presadiť do textu  výrok:“, že Boh je jediným zdrojom pravdy, spravodlivosti dobra a krásy“, čo zaiste vyznieva až dojemne krásne    ( pravda pre tých čo tomu naozaj veria, a ktorých je iste na svete veľa)

 ČO VADÍ KATOLÍCKEJ HIERARCHII NA TEJTO FORMULÁCII PREAMBULY K ÚSTAVE EURÓPY A PREČO?

„Humanizmus , rovnosť jednotlivcov, sloboda a rešpektovanie rozumu“ znamená pre týchto hodnostárov asi toľko ako by býkovi ukazoval niekto červenú plachtu

V preambule vyzdvihovaná grécka a rímska civilizácia, boli pre kresťanstvo “pohanské výplody a preto  ICH VYHUBILI, čo trvalo až do 18 storočia, kedy napokon zvíťazil ľudský rozum a vzniklo OSVIETENSTVO. Bolo to práve to prelomové hnutie, ktoré uznáva svetské hodnoty, a silu ľudského rozumu

Umenie, ktoré vytvorili starovekí Gréci a Rimania, nádherné sochy, nádherná harmónia tela a ducha boli pochované kresťanstvom v Európe na plných 14 storočí, keď až Renesančné hnutie začalo obnovovať krásu Grécko-rímskeho umenia.

Aj dnes v dvadsiatom prvom storočí sa nájdu na Slovensku vysokí cirkevní hodnostári, ktorí tvrdia, že OSVIETENCI sú “mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“. (možno, že im zahatávajú, avšak cestu pokroku ľudstva otvorili cestu práve ONI )

Prínosy náboženstiev, teda všetkých- nie len kresťanstva v historickom kontexte boli nesporné v tom, že pomáhali vytvárať súdržnosť medzi členmi kmeňa , neskôr medzi obyvateľmi mestských štátov a napokon aj národov, ktoré sa postupne vyvíjali. Prispievali aj k umeniu, ktoré bolo však žalostne jednostranné. Tak ako v komunistických krajinách sa jednostranne propagoval po celé pol storočie SOCIALISTICKÝ REALIZMUS ( čo sa dnes popisuje ako jeden zo „zločinov „komunizmu) tak  kresťanská Európa nepoznala tisíc štyristo rokov nič iného než obrázky rôznych anjeličkov , svätcov a Panny Márie s Jezuliatkom. (Toto zabrzdenie umenia na štrnásť storočí dnes charakterizuje hierarchia ako prínos do Európskej kultúry) No treba pripustiť, že architektúra vytvorila diela obdivuhodné, ktoré sa stali naozaj pokladom kultúry. Toto však nebolo zásluhou CIRKVI, ale ľudského talentu, ktorý sa nedal zotročiť .

 Preto nezaškodí si pripomenúť nie len zásluhy kresťanstva ( ktoré sú nesporné v spomenutých hrubo načrtnutých bodoch), ale treba sa zamyslieť aj či dnešná kresťanská hierarchia má naozaj dôvod na čo byť hrdá.

pozri: Dejiny kresťanstva v Európe