DOMOV


Citáty Einsteina o náboženstve a vede

Následujúci výber bol zverejnený vo “World as I See It” (1999). (slovensky: Svet ako ho vidím)

Autor: Albert Einstein

Spoločenské pocity sú ďalším prameňom krištalizácie náboženstva. Otcovia a matky ako aj vedúci väčších ľudských komunít sú smrtelní a omylní. Túžba po vedúcej sile, láske a podpore nabáda ľudí na vytvorenie spoločenskej a morálnej koncepcie boha. Toto je boh prezretelnosti, ktorý chráni, odmeňuje a trestá. Boh, ktorý podľa rozhľadenosti veriacich, miluje, podporuje život kmeňa alebo ľudskej rasy, alebo život jednotlivca, utešuje ustarostených a nevyplnné túžby, ktorý uchováva duše mŕtvych. Toto je spoločenská alebo morálna koncepcia boha.

Jednotlivec pociťuje bezvýznamnosť ľudských túžieb a cielov a vznešenosť ako aj obdivuhodný poriadok v prírode i vo svete myšlienok. Pokladá individuálnu existenciu za akýsi druh väzenia a chce vyciťovať vesmír ako jeden celok. Začiatok kozmického náboženského cítenia sa objavoval už v skorých časoch vývoja – napríklad v mnohých Žalmoch o Davidovi a v niektorých častiach Proroctiev. Budhizmus obsahuje o veľa silnejšie takéto prvky, ako sme sa poučili z obddivuhodných textov Schopenhauera.

( Albert Einstein, “The World as I See It” Secausus, New Jersey:The Citadel Press, 1999, str 24- 29)