DOMOV


Dogma vždy vedie k vražde

Autor: A. C. Grayling, uverejnené v Independent 24 mája, 2013
Chladnokrvná vražda vojaka Lee Rigby-ho vo Woolwichi tohto týždňa je príkladom dogmy vedúcej k vražde. Vraždy sú páchané pre celý rad dôvodov, ale jedno čo majú spoločné je, že páchatelia sa nachádzajú v nenormálnom stave mysle. Počnúc zúrením alebo žiarlivosťou, až po psychopatiu profesionálneho zabijaka – alebo vojaka, ktorý je výcvikom vyškolený, aby zabíjal iných v stanovených okolnostiach – je predpokladom rozdielnosť myslenia. Jedna z mocných metód ako docieliť takýto stav mysle je aj vypestovanie náboženskej horlivosti.

Viera v nadprirodzené bytosti, zázraky a fantastické rozprávky napísané v starých Náboženských Písmach je pri najmenšom neracionálna .. v najhoršom prípade patologická. Čím je táto viera hlbšia o to menej striedmou je aplikácia na skutočný život. V extrémnom prípade nie len nabáda, ale aj ospravedlňuje páchateľov v ich skutkoch. Neprirodzený životný štýl, seba poškodzovanie, ritualistické opakované správanie sa fantastickej presvedčenie a podobné – všetky sú normálne pre nábožensky orientovaných ľudí. To môže byť väčšinou neškodné pre iných, ale keď sa spájajú s nepriateľským zámerom k iným , čo nepatria do rovnakej skupiny viery alebo k „zvestovateľom“ tej viery-- stáva sa pre iných nebezpečnou.

Pre zdravú myseľ sú také veci ako zavraždenie druhého človeka na ulici alebo plánovanie masovej vraždy ako sa stala 9 septembra 2001 sú rovnako šialené ako nechutné.( Poznámka : myslí sa tým séria teroristických útokov v New York City spáchaná al- Qaedou ).Vychádzajúc z predošlých úvah, prichádzame k záveru, že ľudia čo robia také veci nie sú ani zvyčajní ani duševne zdraví. Vykazujú jednoznačne znak psychopatie – t.j. schopnosť urobiť niečo racionálnym postupom, vychádzajúc pri tom zo šialených predpokladov. Pre svoje okolie sa zväčša pozdávajú ako normálni ľudia.

Uvážte len udalosti teroristických útokov v New York City spáchané al- Qaedou 9. septembra, 2001. Páchatelia prešli dlhým obdobím výcviku v lietaní, obdobím plánovania; platili si svoje výdavky a žili medzi svojimi obeťami ako normálni spoluobčania: Dokonca sa postavili do radu, aby sa dostali do lietadla spolu s tými, ktorých hodlali zabiť. Všetko toto vyžaduje veľkú sebakontrolu. Ale v ich mysli bola zakorenená ako hrdzavý klinec šialená viera, že robia vec záslužnú, oprávnenú a morálnu

Viera“ povedal raz niekto „ je vec, za ktorú som ochotný zomrieť, dogma je vec za ktorú som ochotný zabíjať“ Hranica medzi ochotou zomrieť alebo zabíjať je tak úzka, že sa veľmi ľahko prekročí. Výsledok je taký, že dejiny sa hemžia prípadmi masakrov podnietených náboženstvom. Problém spočíva v neotrasiteľnej istote, že náboženstvo oprávňuje stúpencov k tomu, čo robia. Inkvizítori upaľovali kacírov, aby ich uchránili od dôsledkov „hriešnosti“ – aby tak strávili menej času v očistci. Tak tomu aspoä verili, teda z ich strany bol láskavý čin zabiť ich upálením. Súčasné skupiny teroristov nevyhlasujú o sebe, že sú voči svojim obetiam láskavé. Motív, ktorý otvorene priznávajú je nenávisť alebo pomsta Pri tom oprávnenie sa opiera o predstavu, že neveriaci sú bezcenní, nezasluhujúci nič iného než smrť. Je to téma súdobých kritických útokov na náboženstvo, pri čom sa vyzdvihuje, že náboženstvo rozdeľuje ľudí, vyvoláva konflikty, ospravedlňuje krutosť . Je to nezávislé na tom, že nejaké náboženstvo hlása existenciu nadprirodzených bytostí alebo zázrakov. Obhájcovia náboženstva horlivo zdôrazňujú dobročinnosť a umelecké výplody závislé na náboženstve, aby tak zmiernili, alebo zabránili kritike. Ale nenábožensky orientovaní ľudia tiež konajú dobročinne a vytvárajú umelecké predmety. Preto ich nemožno nespájať s láskavosťou alebo kreativitou. Tie sú prirodzenou povahou väčšiny ľudí bez ohľadu na to v čo veria.

V ďalšej obhajobe náboženstva obhájci vyzdvihujú otlčené kačice o Hitlerovi, Stalinovi a Mao-ovi ako sekulárnych páchateľoch ukrutností – tvrdiac pri tom svojvoľne, že to čo robili v záujme ateizmu. Bez ohľadu na to, že Hitler nebol ateista, treba vyzdvihnúť, že ideológie ako „ One Great Truth“ a „ One Right Way“ nedbajú na vzývanie bohov pri svojom ospravedlňovaní , je to ich monolitický a totalitárny charakter, čo ich robí vraždiacimi. Torquemadova Inkvizícia a Stalinizmus sa málo odlišujú v ich účinkoch na ich nešťastné obete.( „One Great Truth“ je ideológia , podľa ktorej čokoľvek robíte. Zámer to robiť pochádza z „ducha vesmíru“ . „One Right Way“ .je podobné extrémistické hnutie)

Jednoznačný povšimnutia hodný bod týkajúci sa vrážd spáchaných v mene božstva tento týždeň, či už ide o útok Sunnitov na Shiitov v Iraku, alebo o zavraždenie Lee Rigmy-ho je, že to boli záležitosti osobného presvedčenia. Na také konanie treba aby páchateľ bol presvedčený, že koná správne, Všimnite si pri tom rozdiel od vedeckého svetonázoru: „Nič nie je celkom isté“. Naproti tomu v prípadoch „VIERY“ opatrnosť a hľadanie dobrého dôkazu sa nevyžaduje. Existuje nejaký spôsob ako zdolať hnilé účinky náboženského presvedčenia, vedúceho k toľkým vraždám na tomto svete? ANO. Nežiadajte, aby deti mysleli, že musia prijímať a bezpodmienečne poslúchať jedno alebo druhé z tak zvaných „Veľkých právd“. Nabádajte ich, aby boli skeptické a skúmali príčinu a dôkazy, aby s jasným pohľadom domysleli dôsledky toho, že príjmu zdedený obraz sveta, ktorý chce ostať imuný, odmieta revíziu a je pripravený zabíjať ľudí, ktorí zapochybujú.

Potom v jednej alebo dvoch generáciách sa môže stať, že príhoda na ulici Woolwich sa stane nemožnou.


A.C. Grayling je anglický filozof a zakladateľ nezávislej univerzity New College of the Humanities. Je autorom viacerých kníh vrátane „ Vyvracanie skepticizmu (The Refutation of Skepticism ) (1985), Význam vecí (Meaning of Things ) (2001) a Dobrá kniha (The Good Book ) (2011).

Info :

http://news.sky.com/story/1096818/woolwich-lee-rigbys-fiancee-very-proud

Vojak Lee Rigby (25 ročný) bol dobodaný k smrti vraj dvomi moslimami, po tom čo bol zrazený k zemi blízko svojich barakov poslednú stredu (22. mája, 2013) v Londýne

Prečítajte si tiež:


Náboženstvá vedú k SAMOVRAŽDÁM

Náboženstvá vedú k ATENTÁTOM

Náboženstvá vedú k TERORIZMU