< DOMOV

DOMOV

Citácie názorov zahraničných sekularistov

 Uvádzame stanoviská, ktoré zaujímajú sekularisti v celom svete k AKTUÁLNYM otázkam a dianiam súčasnosti.

Poučná je táto stránka v porovnaní so situáciou na Slovensku, kde postúpila klerikalizácia už natoľko, že sa ľudia boja vyjadrovať akékoľvek myšlienky, ktoré sú proti srsti všemocnej katolíckej cirkvi a ich bábkovým politikom!

Za materiál vďačíme Britskej spoločnosti National Secular Society (www.secularism.org.uk) 

„Prichádza čas keď v záujme našej planéty a všetkého živého na nej, budú musieť humanistickí rozumní ľudia zneškodniť časovanú bombu náboženských šialencov. Možno debatovať o tom ako to treba urobiť, avšak nemožno debatovať o tom či sa to má alebo nemá urobiť“

(J. Dispenza, Scoop) [NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE-11 August 2006]

„Uisťovanie o existencii posmrtného života robí z ľudí nevšímavých k tomu, aby sme dlho žili na tomto svete“

 (Iain McWhirter, Sunday Herald) ) [NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE-18 August 2006]

 

„ Vláda by mala upustiť od praxe zvyšovania počtu náboženských škôl. Samotná myšlienka štátneho financovania výchovy založenej na náboženstve je vonkoncom zlá, pretože náboženská diskriminácia by nemala mať miesto vo výchove  21.-ho storočia. Dnes máme odôvodnene ostré námietky proti takejto praxi, ktorá prehlbuje  náboženské rozdielnosti, ktoré môžu byť nebezpečné“

 (Slovo editora, The Economist) [NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE-25 August 2006]

 

Pokiaľ to ľudia pochopia a odvrátia sa od iluzórneho Boha, budú sa naše problémy stupňovať. Potrebujeme sekulárnu spoločnosť. Vo veci náboženských škôl sme urobili obrovský omyl. Tieto sú katastrofálne a mali by byť všetky zrušené. To a týka rovnako katolíckych ako evanjelických.“

(Howard Brenton, dramatik, London Evening Standard)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-1.september 2006]

 

„ Jediný dôvod prečo cítim nevyhnutnosť stavať sa proti náboženstvu je, že je to mocná spoločenská sila v mene niečoho čo je absurdné“

(Jonathan Miller, Jewish Chronicle)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-1.september 2006]

 

„Podporou rozširovania počtov náboženských škôl, najmä moslimských naša vláda svojvoľne ignoruje jedno z najtrápnejších poučení zo Severného Írska, čo dokazuje ako oddelená výchova na základe náboženstva vedie k sektárskemu napätiu.“

(Jenny McCartney, Sunday Telegraph)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-1.september 2006]

 

„ Čím je viera intenzívnejšia tým viac sa stáva  nerozumná. Silnú vieru vychvaľujeme namiesto toho, aby sme od nej odradzovali a báli sa jej“

(Robert Nairn, Independent)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-1.september 2006]

 

„ Ak sa pozriete na históriu, spoznáte že chápanie toho čo je dobré alebo zlé existovalo vždy predtým než jestvovali náboženstvá.. Náboženstvá vynašli ľudia až potom, aby vyjadrili tieto myšlienky“

(Salman Rushdie, Der Spiegel)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-1.september 2006]

 

„ Teokracia je bezpečná iba pre náboženstvo tých víťazov. Demokracia by mala byť bezpečná pre presvedčenie každého. Preto viera nikoho –ani moja, ani vaša – nesmie získať oficiálne postavenie v akejkoľvek demokracii“

(Gregg Hodgson, NWTimes, USA)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-8.september 2006]

 

„ Náboženstvo je kvasom koláča smrti. Je to najhroznejší činiteľ pôsobiacoi na zraniteľnú myseľ. Je útočiskom odcudzených a osamotených ľudí.  Je to niečo čo mali ľudia pred televíziou. Zväzuje to ľudí do akéhosi pomyselného – nejestvujúceho sveta. Ľudia potom sa rozprávajú večne so svojimi pomyselnými priateľmi. Nemal by som proti tomu námietky, ale niektorí z týchto ľudí sú vodcovia  sveta“

(Komik Dylan Moran – Sunday Telegraph magazine)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-15.september 2006]

 

„ Problém s vierou je ten, že každý kto nevyznáva tú vašu vieru nemá pravdu navždy a trvalo“

(Ian Bell, The Herald)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-22.september 2006]

 

„Kresťania počnúc štvrtým až do osemnásteho storočia, sú rovnakí ako moslimi  pokiaľ ide o šírenie ich viery mečom. Prečítajte si históriu kresťanstva v Európe a môžete hľadať ako chcete avšak nenájdete nikoho kto šíril vieru iba pomocou vzoru a prácou.“

 (Martin E. Marty, Chicago Tribune)

[NATIONAL SECULAR SOCIETY- NEWSLINE-22.september 2006]

 

POKRAČOVANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ble width="496" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">WebZdarma.cz