< Domov

 

Domov

Čo si myslia naši priatelia (pokračovanie)

 

„ Musíme dbať, aby sme neustupovali zo strachu pred potenciálnymi násilníckymi radikálmi . zdržanlivosť až cenzúra vlastných prejavov  zo strachu  je neprípustná“

(Angela Merkel, Nemeckí kancelárka)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 29 september 2006

 

„Spolčenie sa vlády a náboženstva sa môže stať tyraniou so silou prudkého jedu“

(Lawn Griffiths, East Valley Tribune

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 6. október 2006

 

„Myslím si, že náboženstvo je pravý opak spirituality. Je to byrokracia medzi človekom a bohom“

(Bill Maher, Americký komik

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 6 október 2006

 

„Ak je Benedikt CVI pápežom v Ríme, potom Richard Dawkins je celkom jasne arcibiskup ateizmu“

(James Mitchell, Tonight)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 20 október 2006

 

 

„ Problémy vždy začínajú keď politické rozhodnutia vznikajú zo zdanlivých rozhovorov s Bohom.. Akonáhle začnete zdôvodňovať politické rozhodnutia týmto spôsobom,  potom už nemôžete reagovať na kritiku alebo iné návrhy  zmenami politických postojov lebo zavedením akýchkoľvek úprav.“

(Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schrôder o Georgovi Bushovi)

 NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 27 október 2006

 

Náboženstvo je opäť oživované nie preto, že spirituality sa ozýva v našej konzumnej spoločnosti, ale pre  výstrednosti, ktoré posmeľujú extrémistov všetkých vierovyznaní.

(Ruth Gledhill, The Times)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 10. november 2006

 

„ Návrat náboženstva do politiky pociťujeme všetci výrazne – premnohých to znamená návrat k utrpeniu“

(Ralf Dahrendorf, Guardian)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 17. november 2006

 

„Organizované náboženstvo je nefunkčné . Robí z ľudí nenávistné opice a vonkoncom nevedie k súcitu“

(Sir Elton John)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 17. november 2006

 

„Tým že vyzdvihujeme hlúpym spôsobom náboženstvo na trvalú a nedotknuteľnú povahu osobnosti- tak ako je pohlavie, alebo rasa, naši žurnalisti a papaláši nás doviedli dnes do stavu, keď kritizovanie viery  sa pokladá za vybočujúce z prijatého poriadku, keď karikatúry alebo opery vysmievajúce sa niečomu vyvolávajú požiadavky, podporované hanobne aj vládami aby sa to cenzurovalo“

(Frank Fisher, Guardian)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 24. november 2006

 

„ Veselé Vianoce“ začína vyznievať  dnes viac výhražne než  pekne – sú tieto želania  mienené naozaj úprimne , alebo mi majú iba pripomínať, že žijeme v kresťanskom štáte a že sa tomu musím prispôsobiť

(Lauren Hayden, Minnesota Daily)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 24.. november 2006

 

„Pokiaľ naša spoločnosť pripustí, schváli a bude aj financovať cirkevné školy, budeme musieť byľ pripravení na neznášanlivosť akýchkoľvek rozdielov a na bludy o údajnej vyvolenosti niektorých“

(Terry Lane, The Sunday Age)

NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE 15. december 2006

 

predchádzajúce