[september2005]

NIEKTORÉ BOŽSTVÁ vysnené ľudstvom a vytvorené podľa OBRAZU ČLOVEKA
 Vysnené  božstvá

DOMOV

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijnýcj

 

Ako sa brániť

 

 

 
EGYPTSKÉ BOŽSTVÁ anubis.jpg (3711 bytes)

ANUBIS

Egyptský boh s hlavou šakala- boh podsvetia, kde sa dostávajú ľudia po smrti. Podľa egyptskej mytológie bral a vážil duše zomrelých.
V istých obdobiach egyptskej histórie bol pokladaný aj za pána mŕtvych . predtým než sa táto funkcia pripísala bohovi OSIRIS. Neskôr ho pokladali za syna OSIRISA

Basted  BastedBW.JPG (24379 bytes)

Egyptská bohyňa s hlavou mačky. Bola to bohyňa slnka až po nástup gréckych vplyvov. Potom jej začasli pripisovať funkciu bohyne mesiaca. Gréci ju stotožnili s gréckou bohyňou ARTEMIS.
Basted pokladali za dcéru boha RA, za oko boha RA a vo svojej fantázii jej pripisovali aj iné funkcie ako pomstiteľa nepriateľov Egypta.

 

Bohyňa ISIS so svojím božským synom   (HORUS)  isis-horus.jpg (23548 bytes)

V egyptskej mytológii bola to bohyňa - matka plodnosti a prírody. Jej uctievanie sa kombinovalo s uctievaním jej manžela OSIRISa  a jej syna HORUSA.
Zobrazovali ju s kravskými rohmi na hlave spolu s mesačným alebo slnečným kruhom

V prvých storočiach n.l. bol  kult ISIS veľkým konkurentom kresťanstva, napriek ukrutnému prenasledovania jeho stúpencov uctievanie ISIS prežilo až do 6. storočia n.l.

 

 


 

HINDUISTICKÉ  BOŽSTVÁ

Hinduistické božstvá  BrahmaBW.JPG (8603 bytes)

Dve veľké odnože hinduizmu sú Vaišnavizmus uctievajúci boha VIŠNU a Šaivizmus  uctievajúci boha ŠIVU. Okrem toho však veria v množstvo ďalších božstiev. Títo ostatní bohovia majú síce vlastnosti hlavného božstva , ale chovajú sa súčasne ako ľudia teda majú vzťah aj k ženským božstvám.( tieto ich "manželky" sa nazývajú "šakti")

V hinduizme je Brahma stvoriteľ , zodpovedá za celú organizáciu sveta na začiatku každého cyklicky sa opakujúceho obdobia existencie

 

 

VIŠNU  VishnuBW.JPG (5865 bytes)
Pokladá sa za  ochrancu a udržiavateľa sveta. Je to teda dobrotivý boh. Za jeho súčasnú inkarnáciu ( vtelenie ) sa pokladá boh RAMA ( pre ktorého sa v súčasnej Indii vyvražďujú hinduisti a mohamedáni v meste Ayodha )

 

 

GANEŠA  GameshaBW.JPG (11662 bytes)

Je to boh so sloniu hlavou, syn ŠIVU a PARVATI, vzývaný najmä obchodne podnikajúcimi hinduistami, ktorí veria, že im pomôže odstraňovať prekážky z cesty.

 

GANEŠA

 

KALI

kali.BWjpg.JPG (15987 bytes)

Je božskou silou predstavujúcou nie len kreatívne mocnosti , ale je aj bohyňou NIČENIA. Zobrazujú ju s početnými párovými rukami

   

KALI

 


Grécko - rímske božstvá

ZEUS - JUPITERzeus.jpg (38346 bytes)

 

Vládca celej plejády bohov sídliacich na hore OLYMP.

Funkcie spravovania ľudských osudov sú podelené medzi bohmi. Títo majú niekedy až veľmi ľudské vlastnosti

 

ZEUS - JUPITER

 

 

APOLO, boh krásy  apollo2.jpg (14637 bytes)

Mená popredných dvanásti gréckych bohov ( ktorých prebrali aj Rimania pod  latinskými názvami ) sú: Zeus, HERA, ATHENA, HERMES, Aphrodite, HEPHAESTUS, ARES, APOLLO, ARTEMIS, POSEIDON, Demeter, and DIONYSUS

 

APOLO, boh krásy


Perzský boh, podľa ktorého sa vytvárala legenda o Ježišovi

MITHRA 

MithraBW.JPG (22041 bytes)
Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred n.l. a vstúpil na nebesia v r. 208 pred n.l., teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom  opäť začalo vystupovať. .Mithra údajne sa narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“  Robil zázraky a dokonca zobudil jedného človeka z mŕtvych... Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu,  Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý meč (= kríž ) Mithrov . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv.