DOMOV

 

Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy

Hierarchie římskokatolické církve vydala dokument, v němž sděluje věřícím, že některé části Bible nejsou pravdivé.

Katoličtí biskupové v Anglii, ve Walesu a ve Skotsku jím varují pět milionů britských katolických věřících, aby neočekávali od Bible "faktografickou přesnost". "Nemůžeme od Bible očekávat úplnou vědeckou či historickou přesnost," píší biskupové v dokumentu nazvaném Dar Písma svatého.

Tento dokument je velice aktuální, poznamenává britský list The Times, protože náboženská pravice, zejména v USA, jejíž vliv tam sílí, požaduje doslovnou interpretaci Bible. Chtějí zejména, aby se příběh o stvoření člověka, jak je vyprávěn v biblické knize Genesis, vyučoval ve školách vedle Darwinova teorie o evoluci. Tito lidé jsou přesvědčeni, že teorie "inteligentního designu" je stejně přesvědčivá jako Darwinova evoluční teorie.

Avšak prvních 11 kapitol knihy Genesis, které líčí dva rozdílné a občas si protiřečící historie stvoření člověka, patří právě mezi ty části Bible, o nichž nyní oficiálně varují britští katoličtí biskupové, že je není možno brát jako "historická fakta". V nejlepším případě tyto části Bible obsahují "stopy historie".

Tento nynější postoj katolických biskupů dokazuje, jak dlouhou cestu ušla katolická církev od 17. století, kdy byl odsouzen Galileo jako kacíř za to, že odmítl tehdy téměř univerzální víru v boží inspiraci Bible a argumentoval pro koperníkovský názor na uspořádání sluneční soustavy. Papež Pius X. odsoudil modernistické katolické vědce, kteří přizpůsobili historicko-kritické metody analýzy staré literatury pro studium Bible.

Britští katoličtí biskupové konstatují že církev musí předkládat veřejnosti evangelium "způsobem,který je vhodný pro měnící se dobu. Musí být srozumitelné a atraktivní pro naše současníky."

Bible má pravdu v těch svých částech, kde hovoří o spasení, tvrdí biskupové, ale pokračují: "Nemůžeme od Bible očekávat úplnou přesnost v jiných, světských otázkách."

Odsuzují fundamentalismus za jeho "tvrdohlavou nesnášenlivost" a varují před "vážným nebezpečím", které se skrývá ve fundamentalistickém přístupu.

"Takový postoj je nebezpečný, například, když lidé z jednoho národa nebo z jedné skupiny vidí v Bibli mandát pro svou vlastní nadřazenost a dokonce si myslí, že jim Bible dovoluje, aby používali proti jiným lidem násilí."

Co se týče nechvalně známé protižidovské kletby v Matoušovi 27:25: "Jeho krev nechť padne na nás a na naše děti", výrok, který ospravedlňoval staletí antisemitismu, biskupové zdůrazňují že tato a obdobná jiná slova nesmějí být už nikdy zneužívána jako záminka pro zacházení s židy s pohrdáním. Biskupové označili tuto pasáž jako "dramaticky přehnanou" a dodali, že měla "tragické následky", protože vyvolávala nenávist a pronásledování. "Postoje a jazyk sporů z prvního století mezi židy a židovskými křesťany by už nikdy neměly být ve vztazích mezi židy a křesťany napodobovány."

Biskupové také varují, že první kapitoly knihy Genesis nelze brát doslovně. Srovnávají je s ranými legendami o stvoření světa, zejména ze starého Východu. Biskupové zdůrazňují, že je zjevné, že význam těchto textů je náboženský a nelze je považovat za historické texty.

Biskupové také odmítalí apokalytická proroctví ve Zjevení, v poslední knize křesťanské Bible, v níž její autor líčí dílo Krista, který vstal z mrtvých, smrt Bestie a svatební hostinu Krista Beránka.

Biskupové konstatují: "Takový symbolický jazyk musí být respektován pro to, čím je, a není možné ho interpretovat doslova. Nemůžeme předpokládat, že tato kniha obsahuje podrobnosti o konci světa, ani o tom, kolik lidí bude spaseno a kolik zahyne."

Nové vysvětlení o Bibli bylo vydáno jako součást čtyřicátého výročí dokumentu Dei verbum, textu z druhého vatikánského koncilu, který vysvětlil význam Písma svatého při zjevení katolické víry.

Následující výroky v Bibli jsou podle britských katolických biskupů nepravdivé:

Genesis ii, 21-22

I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Genesis iii, 16

Bůh ženě řekl [poté, co ji obloudil had]: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti v těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Matouš xxvii, 25

A všechen lid mu odpověděl: " Krev jeho na nás a na naše děti."

Zjevení, xix,20

Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

Britské listy 7.10.2005

http://www.blisty.cz/2005/10/7/art25293.html

 Anglická verzia:

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1811332,00.html

 

Poznámka redakcie: Sme presvedčení, že výpočet NEPRAVDIVÝCH tvrdení biblie podľa anglických katolíckych biskupov nie je zďaleka vyčerpávajúci.