DOMOV Arogancia kňazov
Condell :O viere

Condell: Agresívny ateizmus

 

(originál na URL: http://dotsub.com/view/0de7fb9d-d4e9-4fcb-b6c6-2ca3cf39bf85)

Hoci som ateista a sekularista a natoľko proti náboženstvu ako je len možné byť, nemám problémy s nikým veriacim v Boha -- ak je to spôsob, ktorý si zvolili na prežívanie svojho života. V skutočnosti si myslím, že niektorí ľudia veria vo falošného Boha -- a tento ich je falošný preto, že všetci sú falošní -- čo môže mať istý zlepšovací účinok -- povedzme taký ako má umelé osvetlenie proti zimným mrákavám.

Ale osobné presvedčenie a verejne prijaté náboženstvo sú dve celkom odlišné veci. Akonáhle sa náboženstvo stane verejne prijatým presvedčením, prestane byť duchovným a stane sa politickým --obvykle s propagovaním pokryteckej morálky. To je preto, že sa odvoláva na božskú autoritu, žiadajúc bezpodmienečné podriadenie sa a poslušnosť presahujúca oblasť rozumu -- nenávidí demokraciu rovnako ako nenávidí ženské práva a homosexuálov. Je toho teda práve dosť. Vždy sa usiluje o teokraciu, o posilnenie moci a postavenia kléru. Verejne uznávané náboženstvo slúži iba prospechu kňazov. To je základný fakt na pochopenie. Osobná viera, duchovné -- nech sa rozhodnete akokoľvek to nazývať -- nepotrebuje aby ju spravovala privilegovaná kasta klerikálnych fašistov (sic originál). Verejné náboženstvo je závislé na kléru a naopak klérus je závislý na ňom. pokrivenosť kňazskej profesie, ktorá je podľa môjho názoru najviac zaangažovaná v nesprávnom zamerávaní ľudského pokolenia.Ani jeden z nich nemôže existovať samostatne - a žiaden z nich nie je potrebný. Oni to dobre vedia a preto pojednáva ich poďobané náboženstvo o hriechu a podriadení sa, o poslušnosti -- nie o osvete. To je predsa tá posledná vec, ktorú si želajú, pretože osvietení ľudia nepotrebujú klérus. Prečo vraví pápež katolíkom: "Poslušnosť je doktrína cirkvi -- je to základ vašej viery". Nie je to teda ani Kristova reč na hore ani milovanie vášho blížneho. Poslušnosť je základom. Musí byť, pretože druhá alternatíva je riadiť sa hlasom vlastého srdca a to je to posledné, čo tí paraziti (sic originál) chcú. Počul som už porovnávať cirkev s mnohými vecami --ako: piloti oblohy, upíri s psím obojkom na krku, medzi moje obľúbené patrí: vši ľudstva, ale nemyslím, že tieto prívlastky plne vystihujú opravdivú Tak ako alchimisti pokúšajúci sa premeniť zlato v olovo, klérus sa pokúša odstrániť čo najviac tvorivosti a radosti, neutralizovať náš život a presvedčiť nás, že tento život nie je dosť dobrý. Osobujú si morálnu autoritu, zatiaľ čo záznam ich činnosti ukazuje, že "náboženstvo" a "morálka" nesúvisia spolu o nič viac ako slová "stvorenie" a "veda". Jediné poučenie, ktoré rozumný človek môže čerpať z náboženstva je never všetkému čo prečítaš v knihách. Keď niektorý vyšší funkcionár kléru vystupuje v médiách robí všetko, aby očernil sekulárny názor ako extrémizmus -- hoci oni sami sú extrémisti. Tvrdia, že neuznávame dôkazovú silu našich zmyslov keď odmietame súhlasiť s množstvom nedokázateľných absurdností a nedovolíme im nadiktovať nám množstvo stanovísk v našom živote. Chcete ešte viac extrémizmu? Neexistuje hĺbka, do akej títo ľudia môžu klesnúť pri utvrdzovaní ich všiváckej dogmy. Príklad je otázka kondómov. Ako všetci vieme.katolíckej cirkvi sa nepáči kontrola pôrodnosti, ale poskytnúť vedome falošnú informáciu o živote alebo smrti ľuďom, ktorí musia plne poslúchnuť -- ako to pápež urobil nedávno v Afrike -- je cynizmus a neľudskosť, ktoré by sa mali trestať ako pokus o vraždy. Každý verejný prejav funkcionára nadriadeného kňazom je určený na to, aby nás zneškodnil a odlúčil od života na tejto planéte, pretože nechcú aby sme niekde mali svoje základy. Preto nás presvedčujú, že dokonca nepatríme do tohto sveta. Podľa nich sme o veľa lepší, na to, aby sme patrili do tohto hriešneho sveta, sme niečo posvätné a mimoriadne. Veď ako by aj nie. Sme tak mimoriadní že musíme celý náš život stráviť na kolenách a ospravedlňovať sa za veci, s ktorými nemáme nič spoločného. Prečo celé to dobro, ktoré sľubuje náboženstvo nastane až v budúcnosti -- nie teraz? Nie v nejakom okamihu, ktorý predstavuje realitu. Pre vás neostáva nič než modliť sa a kajať sa pri súčasnom nenávidení pozemských podmienok žitia. Preto je pre vás o veľa lepšie sústrediť sa na tú nádhernú budúcnosť. A pokiaľ vy čakáte, že to príde -- teda po skončení vášho života -- najlepšie čo môžete robiť je padnúť na kolená a modliť sa. Tejto činnosti nie je nikdy dosť. A pokiaľ to robíte, prečo sa neobrátiť aj na mňa s malou samozrejmou otázkou: Kto má osoh z vašej viery tu na zemi, kde tá viera platí? Kto zbiera plody vašej práce na zemi -- na rozdiel od mimozemských odmien v sľúbených nekonečných nebeských odmenách? Opýtam sa vás aj niečo: Koľko vznešených členov kňazskej kasty býva v palácoch? Je to len hŕstka -- všakže.? Ale čo tam majú pohľadávať. Títo celkom iste zabudli na Ježišove posolstvo. Na to nemusíte byť ani teológom, aby ste to videli. Každé dieťa musí vidieť, že taký kňaz nechápe podstatu toho, o čom poučuje druhých. Robí iba to čo nejaká cvičená opica. Zďaleka nie je hoden na tú spoločenskú pozíciu, ktorú zastáva. Tým, že ju zastáva, sám tú pozíciu ponižuje a robí ju bezvýznamnú. Taký arcibiskup z Canterbury --. ako sa iste pamätáte -- je bezprincipiálny kvisling, ktorý chce aby moslimský zákon šaria bol v Británii uzákonený -- len preto, že je to náboženský zákon.. ( poznámka prekladateľa: slovo quisling, v slovenčine kvisling, sa dnes používa v mnohých svetových jazykoch ako synonymum pre kolaboranta či vlastizradcu). Ako vidno pre tohto arcibiskupa je na prvom mieste náboženstvo, až po ňom prichádza ľud. Tu v Británii sme si zvykli počúvať tohto muža ako nás poučuje o nesebeckosti a potrebe nebyť materiálne zameraný. A to robí z komfortného prostredia jedného zo svojich nádherných palácov. To je pravda. Používa dva paláce vzdialené od seba asi na jednu hodinu jazdy autom. Jeho kolega arcibiskup z Yorku -- druhý moralista v médiách -- býva samozrejme tiež v paláci. Samozrejme -- akože ináč. Veď nejaké iné bývanie by znamenalo urážku Ježiša.. Pokiaľ ide o ostatných , biskupov, arcibiskupov, kardinálov -- žiaden z týchto by si nešpinil svoje nohy niekde inde než v nejakom kaštieli. Samozrejme, že všetci vieme aj o pápežovi a o jeho masívnom paláci -- v skutočnosti je na čele jedného veľkomesta, ktoré navyše má štatút samostatného štátu, nad ktorým vládne. To je krásne --a vy veriaci ste kde? Na vašich kolenách pohrúžení do modlitieb za spásu -- iba preto, že váš obľúbený teleevangelista si chce kúpiť nové súkromné tryskové lietadlo za vaše peniaze -- samozrejme v mene Ježiša. Ten Ježiš -- ak sa skutočne niekedy vráti -- bude veľmi bohatý s celým tým množstvom majetkov kúpených v jeho mene. A pri tom všetko to je iba hrubý extravagantný, nepotrebný luxus. Chcel by som vedieť čo si asi pomyslí, keď sa dozvie, že zobrazenie jeho krutej smrti sa stalo najvýnosnejším peniaze plodiacim logom v ľudskej histórii a že po 2000 rokoch j to prostriedok na zhrabávanie celej hory peňazí -- zväčša od chudobných ľudí. Chcel by som vedieť či by Ježiš nepocítil hryzenie svedomia a či si nepomyslí, že vlastne on by sa mal kajať, nie my a že on by mal prosiť o odpustenie za to, že dovolil aby jeho meno bolo zneužité tými cynickými krv vycicajúcimi kriminálnikmi.(sic originál) Myslím, že musíme zatiaľ iba čakať. Medzitým nech sa vám páči obracajte sa k náboženstvu, ak chcete byť skutočne utešovaní -- je to jediné na čo sa môžete oprieť. Ale nikdy sa neobracajte na náboženstvo ak hľadáte pravdu. Náboženstvo nepozná pravdu a tí kňazi sú živým dôkazom toho. Ak by predsa nejakým zázrakom sa potkli o pravdu, zapreli by to, aby chránili svoju páchnucu dogmu. Malo by to byť celkom jednoznačné, že to nie sú ľudia pokory a vedomostí čo je akýsi Ježišov model a o čo sme sa usilovali, ale karieristi. Bezvýznamní, s obmedzeným myslením, zaujatí sebou samými. Aký to ponižujúci stav pre každého, kto sa nazýva duchovný vodca. Skutoční farizeji, ktorým Ježiš odporoval.

To sú tí posadnutí svojou vlastnou dôležitosťou, ich vlastnou veľkoleposťou, so "status quo", ktorý chcú udržať za každú cenu --vždy s dogmou o sústrasti, tí čo sa správajú ako keby ľudia tu boli pre osoh náboženstva a nie naopak. Ja som prišiel na to, že slovo "heretický" -- odvodení z gréckeho "hairetikos" -- znamená: "schopný vybrať si". To hovorí za všetko, nemyslíte si?

Prajem vám mier a nech je Boh s vami.

Pat_Condell-mini.jpg (5590 bytes)

Pat Condell

 

 

 

 

 

 

 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat.

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat.