DOMOV

 

Poslanec NR SR Sergej Chelemendik, bývalý občan ZSSR o Nežnej revolúcii

 

Zamatová, alebo ako sa na Slovensku častejšie hovorí, nežná revolúcia bola výsledkom perestrojky a rozpadu Sovietskeho zväzu pod riadením Gorbačova a s jeho bezprostrednou účasťou na týchto udalostiach. Vstup Slovenska a Česka do NATO a následne do EÚ predurčila Gorbačovova zrada na Malte v decembri 1989, po ktorej nikto nehľadal alternatívu. Čokoľvek by dnes Gorbačov hovoril, všetci poznáme výsledok jeho činnosti na poste generálneho tajomníka - bez zápasu či aspoň odporu bol rozložený Varšavský blok a vzápätí Sovietsky zväz. Desiatky miliónov ľudí bolo uvrhnutých do chaosu, mnohí z nich tento chaos neprežili.Tri vetvy ruského národa, ktoré vytvorili veľkú civilizáciu, sa ukázali rozdelené a prebieha surový zápas s cieľom poštvať proti sebe Rusov, Ukrajincov a Bielorusov.

Do Československa som prišiel v roku 1988 a nijaké znaky nespokojnosti ľudí som nevidel. Bola to krajina „socializmu s ľudskou tvárou" v tom najpriamejšom zmysle slova - s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva a so sociálnym zabezpečením, o akom dnes „rozvinutá" Európa môže iba snívať.Nespokojnosť vyvolávali dve veci - zatvorené hranice, za ktorými sa nachádzal akoby „raj" ukrývaný pred ľuďmi a nedostupnosť luxusných vecí - pod ktorými sa v tom čase chápali západné autá a veľké rodinné domy s drahým zariadením.

Dnes je na mieste otázka, či by Československo bez prevratov naozaj nedokázalo otvoriť hranice alebo sa nenaučilo vyrábať Škody Octavie bez toho, aby odovzdalo celý svoj priemysel do rúk západoeurópskych koncernov?

Pokiaľ ide o špeciálnu operáciu, tu je celkom zrejmé, že bez aktívnej a činorodej účasti československej ŠtB a sovietskej KGB udalosti takéhoto rozmeru by sa nemohli uskutočniť. Stačí spomenúť skupinu sovietskych vojsk na území Československa, ktoré sa nepohli z miesta a pasivita československej armády a polície. Všetci títo „nežní revolucionári" boli istým spôsobom kontrolovaní a usmerňovaní tajnými službami, ktoré dostali príkaz zhora a musia byť úprimne vďační ŠtB a KGB za spoluprácu. Zamatová revolúcia v Československu bola lokálnou epizódou podľa scenára, divadlo bez úsilia a zápasu.

Od perestrojky a demokracie sa v krajinách sovietskeho bloku masovo očakávalo, že zo socializmu zostane to najlepšie a k nemu sa dodá niečo ešte lepšie zo slobodného sveta konkurencie a trhu. Vyšlo to naopak. To najlepšie zo socializmu sa vyhodilo na smetisko a obsah smetiska západného „slobodného" sveta sa stal vzorom pre život a napodobňovanie.

Národy východnej Európy odovzdali bezplatne a v záchvate akéhosi masového opojenia trhom a privatizáciou obrovské hodnoty, vytvorené ich rukami. V mnohom, hoci našťastie nie vo všetkom, tento proces prebiehal aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane Ruska. Všetci sme sa stali donormi chátrajúceho Západu, šťavy, vypité z nás oddialili súčasnú krízu Západu o dvadsať rokov.....