DOMOV

 

Vatikán sa nezmení presvedčovaním, treba ich donútiť (Úvodník Terry Sandersona v News-line november 5, 2010)

Pred pápežovou návštevou UK sa tam ustanovila skupina "Hlasy katolíkov" s cieľom prekonať kritiku namierenú proti Vatikánu, pápežovi a cirkvi vo všeobecnosti. Títo propagandisti -- medzi nimi Jack Valero, hlava Opus Dei v Británii, sú vycvičení na zahmlievanie, prekrucovanie a oponovanie argumentov o veciach ako zneužívanie detí kňazmi, zákazu kondómov Vatikánom v boji proti AIDS ako aj pozícií cirkvi voči ženám a homosexuálom. " Hlasy katolíkov" sa ukázali ako celkom bezohľadné a nebolo azda takej rafinovanosti a prekrucovania, ktoré by neboli použili, na znemožnenie tých, ktorí oponovali učeniu Vatikánu. Viem, že je to pravda, pretože som sa osobne zúčastnil na viacerých debatách vysielaných rozhlasom, na ktorých boli prítomní predstavitelia tejto skupiny a bol som neraz prekvapený ako boli pripravení zaútočiť, aby chránili Vatikán pred kritikou. V jednom interview vo vysielaní BBC , p. Valero trval na tom, že Katolícka cirkev nezakazuje kondómy. Na debate v Conway Hall, Austen Ivereigh povedal, že tvrdenie o tom, že kondómy prepúšťajú vírus HIV, žiadna významní osobnosť Vatikánu nepovedala, že to bol prejav nejakého blázna. Náš výkonný riaditeľ ho opravil a povedal, že ten "blázon" nebol nikto iný než predseda Pontifikálnej rady pre rodinu, nebohý kardinál Trujillo, ktorý túto lož opakoval viac krát a ktorému vatikánske kruhy neodporovali a nevyslovili nesúhlas. Austin Ivereigh-ov štýl argumentácie v diskusii vyvolanej okolo návštevy pápeža bol krikľavo klamársky. Môžete sa o tom dočítať v mojom osobnom vyjadrení. Debata v Conway Hall-u sa stala dosť vášnivou, ako sa aj dalo očakávať podľa príspevkov posluchačov, ktoré boli veľmi "k veci" . Predsedkyňa vytrvalo brala slovo tým, ktorí -- podľa jej názoru -- zašli trochu ďaleko. Väčšina týchto príspevkov bola vyvolaná vyhýbavými odpoveďami pána Ivereigh-a, ktorý často predstieral, že sa stáva obeťou "nástrahy" a tvrdil, že statočne čelil týmto nevychovaným a neznášanlivým ateistom. Moje pohrdanie skupinou "Hlasy katolíkov" bolo konečné. Boli pripravení na výhovorky pre zlomyseľné maskovanie Vatikánu sexuálneho zneužívania detí a jeho katastrofálneho odmietania antikoncepcie ženám v krajinách trpiacich biedou.Podobne aj Vatikán sa pokúsil tento týždeň utíšiť obete sexuálneho zneužívania tým, že ich vyzval listom, aby sa spojili s Vatikánom na dosiahnutie spravodlivosti. Bol to deň, keď Vatikán nasadil paramilitárnu políciu, na potlačenie kľudnej demonštrácie vo Vatikáne konanej obeťami zneužívania. Príčinou zákroku Vatikánu proti demonštrantom majúcim v rukách zapálenú sviecu bolo, že o tom písali všetky média sveta. Obete nešli do Vatikánu vyjednávať, išli tam, aby obvinili Vatikán. To je správna cesta na dosiahnutie zmien. Preto som bol prekvapený keď som zistil, že skupina humanistov v Londýne ( Central London Humanist Group) spolu s novým redaktorom ich magazínu Paul Sims-om, vstúpili do vyjednávania so skupinou Hlasy katolíkov s cieľom "vyjasniť oblasti nesúhlasu". Stretnutie trvajúce dve hodiny bolo uskutočnené, pretože obe skupiny chceli zorganizovať menšiu a viac rešpektovanú schôdzu, než bola tá zvolaná do Conway Hall-u, ktorá -- ako sa vyjadril pán Sims " bola hlasná a výtržnícka" a tiež veľmi provokatívna. Pán Sims patrí k humanistom, ktorí sa radi vystatujú tým, že sú "umiernení" a že si osvojujú "stredné pozície" a že nepatria k "agresívnym ateistom" -- ktorých pápež tak odsudzoval. Nemá rád ľudí, ktorí nerešpektujú svojich oponentov. Pravdepodobne sa domnieva, že sa niečo dá docieliť debatovaním a vyjednávaním so skupinou "Hlasy katolíkov". Nie je však jasné, čo chcú vlastne docieliť, pretože diskutovať s hlavou Opus Dei o nejakých zmenách v krutom učení Vatikánu, je činnosť odsúdená na neúspech. Vatikán nie je demokracia, nie je otvorený pre vyjednávanie, a ani jeho prisluhovači nie sú k tomu ochotní. Pápež má priamu linku k bohu. On musí mať vždy pravdu a všetci ostatní sa mýlia, Aký kompromis sa môže dosiahnúť s takou inštitúciou?

Postihnutá sexuálnym zneužívaním, Sue Cox zistila, že posledný týždeň, keď sa zúčastnila protestu vo Vatikáne, hlava vatikánskeho tlačového úradu, Frederico Lombardi, bol donútený vyliezť zo svojho úkrytu a stretnúť sa s protestujúcimi.

Nasleduje popis ako to Sue Cox, členka NSS (National secular society) popisuje:

Toto stretnutie vzniklo, pretože si Vatikán uvedomil, že jeho úsilie zatknúť organizátorov našej pokojnej demonštrácie, osvetlené všetkými svetovými médiami, nebude osožiť snahám katolíckej cirkvi zachovať si svoj "pekný obraz", To čo z toho vyplynulo, bola dopredu zmanipulovaná záležitosť, pri ktorej predsedajúci (Lombardi) povedal, že nemá právomoc niečo meniť. Prakticky iba hľadal možnosti ako sa vykrútiť. Chcel prečítať list "vyfabrikovaný" Vatikánom s aspektom, že by to mohlo byť spoločné vyhlásenie -- čo nebola pravda a obsah bol neprijateľný. Cirkev sa takto systematicky diskvalifikovala od snáh o ozdravenie, ukazujúc tragický nedostatok záujmu na tých hrôzach, ktoré sa snaží zakrývať, Ako som už opakovane povedala, katolícka cirkev je fatálne narcistická organizácia a bolo to šokujúce vidieť na vlastné oči. (Poznámka: Narcizmus je črta osobnosti s egoizmom, márnomaselnosťou, namyslenosťou, Aplikované na spoločenské skupiny to znamená eltárstvo a nezáujem o útrapy iných.) Nedostatok empatie, neúprimnosť a neochota bez akejkoľvek pokory --iba povýšenecká grandióznosť -- bola tam zjavná. Každému bolo jasné, že schôdza bola zbytočná. Vatikán sa nezameriaval na potreby našej reprezentácie, a ani ich nezaujímalo, že také množstvo ľudí sa tam účastnilo.

Nedalo by sa to predpokladať ak uvážime, že

Milióny katolíkov tiež nesúhlasia s pápežovým učením a vo svojom súkromnom živote sa správajú ináč. Niektorí aj poukazujú, že zmena môže nastať iba ak základňa (ľudia hlásiaci sa ku katolicizmu) to nebude tolerovať a vyvinie tlak na prijatie zmien. Zmeny nenastanú hlácholením oddaných obhajcov súčasného stavu -- ako to bolo v prípade pána Simsa a jeho priateľov predchádzajúci týždeň. V skutočnosti sú také zmierovacie pokusy neproduktívne. Naopak dávajú zbraň do rúk propagandistom, ktorí potom vyhlasujú, že existujú aj " rozumní sekularisti" a že "agresívni sekularisti", ktorí odporujú Vatikánu a jeho krutým učeniam a mohli by docieliť zmeny sú nežiaduci..

Odporúčal by som pánovi Paul Simsovi a Centrálnym humanistom Londýna, aby prestali vyjednávať s organizáciou, ktorá pokladá každého kritizujúceho za kacíra a radšej nech sa pripoja k "agresívnym sekularistom" a ich jednoznačným požiadavkám, ktorých sa pápež tak bojí.