DOMOV

Čo ovplyvňuje postoje Vatikánu?

(Spracované podľa: news9-bounces@secint00.un.org [mailto:news9-bounces@secint00.un.org]On Behalf Of UNNews

Na zasadaní OSN Svätá stolica víta dokument o cieloch rozvoja milénia s istou rezerváciou

New York, 29. september, 2010

Svätá stolica uvítala úsilia na zdolanie biedy na poslednom zasadaní valného zhromaždenia OSN o cieloch vývoja milénia (Millennium Development Goals --MDGs) ale vyjadrila aj obavy o paragrafoch týkajúcich sa kontroly rastu populácie a životného štýlu menšín.. "Je dôležité zdôrazniť, že tieto ciele sa nedosiahnu bez aktivácie dvoch morálnych nevyhnutností." Povedal na zasadaní tajomník pre vzťahy so štátmi --Dominique Mamberti.

Za prvé:

Je nevyhnutné, aby bohaté krajiny si plne uvedomili svoje povinnosti pomáhať a vytvorili fungujúcu finančnú a obchodnú sieť výhodnú pre chudobnejšie krajiny.

Za druhé:

Všetky krajiny či už bohaté alebo chudobné musia uskutočniť etický obrat v politike a ekonómii -- zabezpečujúce dobrú vládu a vylučuje každú formu korupcie.Inak ostáva riziko, že sa do r. 2015 dosiahnu iba nedostatočné výsledky, čo by bolo smutné a paradoxné. Treba dosiahnúť aj obrat na úseku úseku kontroly počtu populácie a v životnom štýle menšín, ktoré navrhuje dokument tohto zasadania.

Zdôraznil aj, že je najväčšou garanciou ak OSN bude pokračovať vo svojom historickom poslaní zapojiť všetky štáty do spoločného ciela obhájiť mier, bezpečnosť a integrálny rozvoj v súlade na rešpektovanie dôstojnosti všetkých mužov a žien počnúc právom na život aj pre tých najslabších ako sú smrteľne chorí a ešte nenarodené deti. Uvítal aj zluvu, ktorá vstúpila v platnosť o zákaze používania hromadnej munície a novú zmluvu "START" o kontrole zbrojenia medzi USA a Ruskom.

Edd Doer, bývalý prezident Americkej humanistickej asociácie na to reagoval takto:

(prameň :fhe-info@yahoogroups.com)

Ten klub starých mládencov na rieke Tiber ( rozumej: Vatikán) ako sa zdá si neuvedomuje aká malígna je ich patriarchálna opozícia voči antikoncepcii a prerušeniu tehotenstva ako prispievajúceho faktoru k šíreniu biedy, deštrukcii prostredia a politickej nestability. Je to asi preto, že ich veľmi zamestnáva starosť ako zakryť škandály so zneužívaním detí v cirkevných kruhoch.