DOMOV Vatikán by mal byť súdený
Ratzinger.jpg (21898 bytes)
(Spracované voľne podla:http://www.huffingtonpost.com/sam-harris/bringing-the-vatican-to-j_b_571088.html)

Autor: Sam Harris

Priznávam, že hoci som kritikom náboženstva, nevenoval som veľkú pozornost škandálu so sexuálnym zneužívaním detí v katolíckych inštitútoch. Zdalo sa mi azda nešportové mieriť na takú zmorenú rybu. Tento škandál treba posudzovať aj retrospektívne: Predstavte si nábožnú matku a otca, ktorí zapíšu svoje milované dieťa do cirkevného inštitútu a potom zistia, že ho tam znásilňujú a strašia, aby o tom mlčal, lebo inak príde do pekla. Predstavte si, že toto sa stalo tisíckam detí v našej súčasnosti -- a azda aj nesčíselným počtom detí v minulosti po celé tisícky rokov. Pohľad na náboženskú vieru sa tým zásadne mení a je deprimujúce si na to len pomyslieť. Mohli byť však aj iné okolnosti, ktoré mali upútať moju pozornosť. Zvážte, čo je to za smiešna ideológia, ktorá to umožnila: Katolícka cirkev po celé dve tisícročia démonizovala ľudskú sexualitu do tej miery ako žiadna iná inštitúcia. Vyhlasovala, že táto základná a normálna vlastnosť ľudí a ich súloženie na základe vzájomného súhlasu je tabu. V skutočnosti Katolícka cirkev aj doteraz je proti používaniu antikoncepcie, radšej pripustí, aby tí najchudobnejší ľudia na svete mali najviac detí a aby najkratšie žili Ako následok tejto zaslepenej a nenapraviteľnej hlúposti, cirkev odsúdila celé generácie slušných ľudí k hanbe a k pokrytectvu -- alebo k neobmedzenému plodeniu detí a tým k biede a smrti na AIDS. Primyslite si k tejto neľudskosti aj prefíkanosť, s ktorou bol zavedený celibát v kláštoroch ( to všetko, aby sa netrieštil MAJETOK cirkvi! -- poznámka prekladateľa) a máte pred sebou inštitúciu, jednu z najbohatších na svete, ktorá priťahuje pederastov, pedofilov a sexuálnych sadistov do svojich radov, vyzdvihuje týchto ako veľké autority a zabezpečuje im prednostne prístup k deťom. Napokon pomyslite koľko detí sa narodí mimo manželstva, pri čom ich matky sa stávajú opovrhovanými -- všade, kde prevláda učenie tejto cirkvi. Toto vedie k tomu, že tisícky chlapcov a dievčat sa dostávajú do sirotincov, ktoré obhospodaruje cirkev -- a tam ich potom znásilňujú a terorizujú rôzni " dušpastieri". V tejto strašidelnej mašinérii, ktorá funguje už po celé veky, môžeme aj my smrtelníci postrehnút s akou " čudnou dokonasťou" fungujú "božie cesty"

V r. 2009 Írska komisia pre vyšetrovanie pohlavného zneuživania detí (CICA) sa ujala vyšetrovania na území Írska. Ich správa obsahuje 2,600 strán  zneužívania (Zdôraznené prekladateľom) Čítal som iba malý zlomok tohto dokumentu. Za týmito správami sa skrýva jedno kontinuum pohlavného zneužívania vedúceho k nesmiernemu zlu a utrpeniu nevinných detí. Škandál v katolíckej cirkvi -- možno identifikovat ako škandalóznu katolícku cirkev. (Zdôraznené prekladateľom) Skrýva sa ním znásilňovanie a mučenie osirelých detí. Obete svedčia, že ich bili remeňmi a znásilňovali tak, že krvácali z konečníka. Niekedy a na nich striedalo viac násilníkov -- potom ich znovu zbili a hrozili, že ich zabijú a že pôjdu do pekla ak nebudú mlčať. Niektoré z detí, ktoré boli tak zúfalé, že to nahlásili označili ako luhárov a vrátili ich mučiteľom, aby ich títo znovu znásilňovali a mučili.

Dôkazy poukazujú na to, že mizéria týchto detí bola uľahčená tým, že hierarchia katolíckej cirkvi správy o tom ututlávala na každej úrovni hierarchie, vrátane terajšieho pápeža. V jeho predošlej funkcii -- ako vtedajší kardinál Ratzinger -- pápež Benedikt zanedbal povinnosť Vatikánu oznámiť sexuálne zneužívanie kňazmi a reholníkmi vyšetrujúcim trestným orgánom. Pýtame sa: čo urobil tento múdry a súcitný muž keď sa dozvedel o tom, že jeho zamestnanci znásilňujú deti po tisíckach? Či to oznámil polícii a zabezpečil, aby sa obete chránili pred dalším sústavným znásilňovaním ? Mohlo by sa predpokladať aspon trocha ľudského zdravého rozumu v cirkvi. Stalo sa však práve opačne: opakované a ustavične sa stupňujúce sa sťažnosti boli odkladané bokom, svedkovia boli donucovaní, aby mlčali, biskupi boli vychvaľovaní za to, že odolávali zákonom svetských inštitúcií a duchovenstvo, ktoré sa dopušťalo týchto zverstiev boli iba prekladaé a tam -- v nových farnostiach-- pokračovali v ničení životov detí.

Nie je nadsádzkou povedať. že Vatikán po celé dekády (ak nie storočia) splňoval skutkovú podstatu kriminálnej organizácie, ktorá dovoľovala sexuálne zotročovanie detí --čo nie je žiadny odpustiteľný hriech. (Zdôraznené prekladateľom)