DOMOV

V USA žalujú biskupa za to, že nehlásil jemu známe pornografické aktivity kňaza

Prameň: http://www.nytimes.com/2011/10/15/us/kansas-city-bishop-indicted-in-reporting-of-abuse-by-priest.html?scp=1&sq=&st=nyt


Autori: A.G. Sulzberger a Laurie Goodstein

KANSAS CITY, Pondelok . — Rímskokatolícky biskup bol obžalovaný , pretože nezahlásil prípad zneužívania dieťaťa kňazom patriacim do jeho diecézy, ktorý robil pornografické obrázky s jedným dievčaťom. Je to prvý krát za 25 rokov , čo sú v USA známe škandály týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí. (poznámka: vyhotovovanie pornografických obrázkov je zaiste menší trestný čin, než sexuálne zneužívanie – preto je prípad mimoriadne pozoruhodný)

V piatok oznámili podanie žaloby na biskupa Roberta W. Finna a na diecézu v Kansas City. Obe žaloby sa týkajú zanedbania povinnosti hlásiť trestný čin kňaza,. Ktorý vyhotovoval tohto roku pornografické fotografie jedného dievčaťa. Obe obžalované stránky sa necítili vinné. Medzi katolíkmi v Kansas City tento prípad vzbudil pobúrenie, keďže biskup Finn v decembri minulého roku pripustil, že vedel o týchto fotografiách, ale nezahlásil to polícii až do mája. Počas tohto obdobia kňaz Shawn Ratigan, naďalej sa zúčastňoval s deťmi na cirkevných podujatiach a robil oplzlé fotografie s jedným mladým dievčaťom.

Pred desiatimi rokmi sa všetci americkí biskupi zaviazali, že budú hlásiť všetkých podozrivých páchateľov – čo Vatikán posledný rok tiež odporúčal . Sám biskup Finn sa k tomu zaviazal pred tromi rokmi v rámci finančného vyrovnania ($10 miliónov) poskytnutého obetiam zneužívania v Kansas City.

Hoci sa žaloba týka iba priestupku, advokáti obetí uvítali žalobu ak prelom -- vraviac, že doteraz americkí biskupi sa vyhli obžalobám, napriek tomu, že bolo dokumentované, že o zneužívaní vedeli.

Michael Hunter, riaditeľ oddelenia Siete Prežívajúcich (the Survivors Network) v Kansas City povedal: „To má pre nás obrovský význam. Je to niečo na čo som ja osobne čakal už dlhé roky –teda skutočné branie k zodpovednosti previnilcov. Sme potešení , že miestny prokurátor našiel na to odvahu“ Sám obžalovaný biskup naznačil, že sa bude brániť obžalobe celo svojou silou. Povedal v jednom vyhlásení: „ Budeme odporovať týmto obvineniam s odhodlanosťou a s energickou obranou.“

Obžaloba vyhlásená v piatok prokurátorkou Jean Peters Baker-ovou , čakala doteraz od 6. októbra pod zámkom, pretože obžalovaný biskup sa nezdržiaval v krajine. Vrátil sa až vo štvrtok, v noci.

Pani Bakerová povedala na tlačovej konferencii, že sama je nábožensky založená, a že prípad nemá s náboženstvom nič do činenia – je motivovaný štátnym právom o zneužívaní detí. Povedala: „To sa týka ochrany detí.“

Ak by bol biskup Finn uznaný vinným, očakáva ho finančná pokuta až $1,000 a uväznenie až na jeden rok. Diecéza by mohla dostať finančnú pokutu až $5,000.

Pani prokurátorka Bakerová povedala, že dodržiavanie utajovania jej bráni vyjadriť sa či sa uvažuje aj o ďalších obvineniach. Ale fakt, že obžaloba je iba v jednom bode, nezmenšuje jej vážnosť. Povedala: „Podľa môjho vedomia takáto obžaloba tu ešte nebola“

Nemusí to ani znamenať, že tým končia súdne problémy, ktorým čelí diecéza. Minulý mesiac biskup Finn a kňaz Robert Murphy vystupovali ako svedkovia pred iným súdom blízko Clay County. Hovorca prokurátora odmietol to komentovať. Kňaz obžalovaný, že fotografoval oplzlé snímky, otec Ratigan často navštevoval základnú katolícku školu blízko jeho fary. Riaditeľ školy poslal list v máji 2010 na diecézu, v ktorom sa sťažoval na správanie sa kňaza Ratigana voči deťom. Potom v poslednom decembri jeden počítačový technik objavil tie fotografie v počítači Ratigana a odovzdal počítač na diecézu. O deň neskôr sa pokúsil Ratigan o samovraždu. Diecéza priznala, .že dostali fotografiu s mladým dievčaťom od pásu nahým, ale nehlásili to policajnému dôstojníkovi, ktorý mal na starosti prípady sexuálneho zneužívania. N a diecéze vyhlásili, že biskup Finn posielal Ratigana do kláštora a radil mu, aby sa vyhýbal styku s maloletými..

Ale až do mája kňaz Ratigan sa zúčastňoval na detských podujatiach, trávil víkendy v rodinách farníkov, poriadal pre deti „hľadanie veľkonočného vajíčka“ a viedol s povolením biskupa konfirmáciu jedného dievčaťa. Rodičom a farníkom povedali iba, že otec Ratigan utrpel otravu kysličníkom uhoľnatým -- preto sa veľmi čudovali keď bol tento zatknutý – až v máji keď diecéza zavolala políciu. Bol obžalovaný na federálnom súde za to, že robil neslušné fotografie z jedného maloletého dievčaťa. Táto nová obžaloba bola podaná v piatok a tvrdí sa v nej, že biskup Finn a diecéza mali dôvody na podozrenie, že kňaz Ratigan pácha trestný čin zneužívania dieťaťa. Obžaloba cituje aj „ predošlé poznatky o kňazovi Ratiganovi a jeho správaní sa k deťom, ako napríklad odhalenie fotografií v Ratiganovom príručnom počítači dieťaťa s nahou vagínou, snímky dievčat s vyzdvihnutými sukňami, snímky dievčat namierené na rozkrok. Biskup Finn povedal vo svojim prejave v piatok, že diecéza plne „spolupracovala” s dodržaním zákona. Poukázal tiež na opatrenie, ktoré sám vykonal po tom, čo sa škandál zverejnil, vrátane poverenia zostaviť o prípade správu a posilniť procedúry na zabránenie zneužívania detí. Obžaloba zasa uvádza, že diecéza nedodržiavala svoje vlastné smernice a že biskup Finn bol „naklonený veľmi veriť” kňazovi Ratiganovi.

Prípad vzbudil v biskupovi zlosť, keďže sám je neochvejný teologický konzervatívec, ktorý zohral v diecéze rolu polarizujúcej osobnosti. Od toho času čo prípad Ratigana bol zverejnený množstvo hlasov žiada odstúpenie biskupa.

Prispelo k pocitu, že biskup klame aj to, že pred tromi rokmibiskup Finn urovnal súdne procesy s 47 kňazmi obžalovanými zo zneužívania detí, za čo vyplatil 10 miliónov $ a odsúhlasil zoznam preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí aj, že každý prípad podozrelý zo zneužívania detí musí byť hneď zahlásený príslušným úradom. Zatiaľ sa zdá, že Francúzsko je jediný štát, kde bol biskup odsúdený za to, že nehlásil zneužívanie detí povedal Terrence McKiernan, predseda skupiny obetí, ktorá tieto prípady sleduje

Komentár prekladateľa

Pred 25 rokmi sa v USA vynorili prvé prípady, keď katolícki kňazi sexuálne zneužívali maloleté deti. Objavili sa súdne procesy proti katolíckym kňazom a mníchom, ktorých počty narástli do tisícov . Aj tieto však neodhaľujú realitu, ale iba zverejnené prípady. Skutočné cifry sú celkom iste vyššie.

Potom sa začali podobné správy aj z iných krajín ako: Kanada, Írsko, Veľká Británia, Mexiko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a možno tvrdiť, že prípady sa vyskytli po celom svete. (Prečo nepočujeme o prípadoch zo Slovenska nič?)

Okrem toho sa pozornosť zamerala aj na členov hierarchie, ktorí keď sa dozvedeli o tomto trestnom čine - vinníka nezahlásili, iba ho preložili na iné miesto, kde naďalej mali styky s mladistvými. Navyše existuje dokument o tom, že Vatikán pohrozil EXKOMUNIKÁCIOU tým, čo takéto prípady zahlásia polícii ( pozri:http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/17/religion.childprotection --a dokument „CRIMINALES” http://image.guardian.co.uk/sys-files/Observer/documents/2003/08/16/Criminales.pdf)

Toto je teda jeden y premnohých dôkazov, že učenie katolíckej viery nechráni ani jej najoddanejších stúpencov pred tými najnemravnejšími trestnými činmi