DOMOV

 

Fundamentalizmus preniká do STV

 

Stanovisko k relácii Islamizácia Európy

Prevzaté zo Sekulárne listy

[12. 10. 08]

Alexander Rehák

STV 2 predviedla dňa 25. septembra 2008 reláciu - Islamizácia Európy, v ktorej ukázala ako kresťanská zaslepenosť, neznášanlivosť  a povýšenectvo dokážu postaviť  veci na hlavu namiesto toho, aby ich vykreslili v ich objektívnej podobe.

V relácii po úvodných slovách predviedla televízia ukážky z novodobého islamského terorizmu - vyhýbajúc sa informácii a tlmiac nesmelé narážky niektorých účastníkov, že aj iné náboženstvá (motivovali a) motivujú k terorizmu. Nespomenula ani jediným slovkom najmä:

Umelo produkovaný dojem súvislostí islamu s terorizmom bol posilnený aj výrokmi o "prepojení" islamu s terorizmom. Pravda je však iná: Korene násilia až terorizmu treba hľadať  vo všetkých náboženstvách, ktoré sú podkladom pre radikalizáciu, fanatizmus a napokon aj terorizmus. Prečo teda SRV 2 nepredviedla aj ukážky týchto teroristických aktov, bolo to azda na vyvolanie klamného dojmu, že iba moslimovia sú teroristi?

Nepresnosti odzneli aj v tom zmysle, že moslimské spoločenstvá neabsorbovali modernizmus. Pravda je iná: Moslimské spoločenstva vykazujú širokú škálu modernizmu počnúc od špičkových ako sú Kuvajt, Emiráty, Bahrajn a iné - porovnateľné so svetovou špičkou ale aj iné kraje zaostávajúce v tomto smere.

Najzarážajúcejšie boli prejavy mladého doktoranda Katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Imricha Gazdu. Tento tvrdil také bludy ako „Západ začína nenávidieť  seba" - ateistov označil za „duchovne prázdnych".

Ani jedno z týchto demagogických tvrdení nepochádza z jeho vlastnej hlavy - ON ICH IBA OPAKUJE ako papagáj. Prvú vyjadril kardinál Jozef Ratzinger kým ešte nebol pápežom (Pozri stránku: Real Clear Religion). Druhá odznela na pôde klerikálnych slovenských fundamentalistov v minulých rokoch.

Opak je totiž pravdou: Západ je sebavedomý a hrdý na výdobytky vedy. Medzi tie patria najmä nové poznatky o vesmíre. Katolíckym fundamentalistom iba nevonia, že kozmonauti nikde vo vesmíre nenachádzajú potvrdenie tých povier, ktoré vymysleli pred 6000 rokmi naši ignorantskí predkovia. Nevonia im ani fakt, že ich „ideológia" neobjavila doteraz absolútne NIČ - ani tú nitku s ktorou si prišívame gombíky.

Moderátor neupozornil toho doktoranda Katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Imricha Gazdu na to, že sú to myšlienky plynúce z vymývania mozgu a že by mohli splňovať  znaky skutkovej podstaty trestného činu Hanobenie národa, rasy a presvedčenia § 423 nášho trestného zákona.

Tak sa stalo, že kresťanskí fundamentalisti sa vzácne zhodli s moslimami, že najväčšou hrozbou súčasného sveta nie sú vlastne ani teroristi, ale - ateisti. (Pozri stránku - blog Eduarda Chmelára.)

Človek sa sotva vie ubrániť  predstave zlodeja, ktorý na úteku kričí: „Chyťte zlodeja" - len aby odpútal pozornosť  od toho, že ON JE TÝM zlodejom.

Relácia dokázala aj ďalšiu črtu: Takto sa VEREJNÁ inštitúcia nenápadne a postupne prispôsobuje upevňovaniu protidemokratického náboženského fundamentalizmu na Slovensku, ktorý je čím ďalej tým viac porovnateľný s fundamentalizmom typu TALIBANU.