DOMOV

http://www.secularism.org.uk/uploads/newsline-15-november-2013.pdf

 Newsline

www.secularism.org.uk

15 November 2013

National Secular Society vraví prezidentom EU, že sekularizmus musí byť „srdcom projektu Európy”

The National Secular Society bola opäť zastúpená na výročnom slávnostnom obede s tromi prezidentmi EU, určenom pre konzultovanie  „nekonfesijných organizácií.”

Usporiadatelia  boli prezident Európskej komisie, Jose Manuel Barroso;  prezident Európskej rady  Herman Van Rompuy;  a prezident EU parlamentu  Martin Schultz ( zastupovaný tohto roku  jeho náhradníkom Laszlo  Surján-om).

Schôdza je analógiou ročného stretnutia s vedúcimi náboženských hnutí a jej cieľom je podporovať dialóg  s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami.

Prezident Barroso požiadal tohto roku hostí, aby sa zamerali  na nutnosť európskych a národných inštitúcií zintenzívniť ich dialóg  s občanmi a spoločenskými organizáciami, aby sa znovu vybudovala dôvera.

Pred slávnostným obedom pozývatelia a hostia  strávili dve hodiny v úradovni Komisie diskutujúc tento problém.

Viaceré príspevky sa zameriavali na mládež a na výchovu, najmä príspevok Sonjy Eggerickx-ovej z Medzinárodnej humanistickej a etickej  únie. Sonja navrhovala, aby európsky ideál  a úlohu Európy v našom intelektuálnom a kultúrnom kontexte vyučovali v školách po celej EU. Iní sa zameriavali na nebezpečné a rastúce odcudzenie sklamanej a nezamestnanej mládeže. Jeden francúzsky prispievateľ zdôrazňoval potrebu  minimálneho platu po celej EU, Výkonný riaditeľ NSS Keith Porteous Wood povedal, že si mslí, že  európske ľudské práva nám závidí celý svet, ale že tieto práva sa stávajú čoraz viac ohrozené ortodoxnými náboženstvami. Pripomenul prezidentom nedávne otvorenie úradu Organizácie islamskej spolupráce v Brusseli a záznamy o OIC ako sa snažia  za posledné desaťročia zabrániť slobode prejavu a na medzinárodných fórach opakovane prekladajú ohováračky o Rezolúciách OSN. ( OIC= Organizácia islámskej spolupráce)

Bolo toto otvorenie úradovne, na čo má OIC právo, iba prvé štádium  na začatie frontu proti slobode prejavu v Európe?

O téme ľudských práv povedal prezident Európskej humanistickej federácie (EHF) , Pierre Galand: „ Sme hlboko znepokojení narastajúcim pravicovým extrémizmom v Európe. V mnohých európskych členských štátoch populistické skupiny posilnili v poslednej dekáde nacionalizmus a rasizmus, xenofobiu a niekedy aj homofóbiu. Tieto skupiny sú škodlivé pre zdravie európskych demokracií.”

Príspevok Keith Porteous Wood'sa nasleduje:

___________________

http://www.secularism.org.uk/uploads/kpw-speech-20131105.pdf

 Príspevok Keith Porteous Wood'sa  na  stretnutí  filozofických a nekonfesných predstaviteľov  s vedúcimi funkcionármi EU

 

Európska Komisia , dňa 5. novembra, 2013

‘Dajme občana do srdca európskych projektov v čase zmien ’

„Podiel európskych občanov, ktorí nie sú kresťania, sú nábožensky nezainteresovaní, alebo ateisti rastie exponenciálne. Sekularizmus chráni ich presvedčenia, ich právo mať a prejavovať takéto presvedčenia ako aj zaručuje  rovnaké zaobchádzanie s nimi ako  so všetkými, bez ohľadu na náboženstvo alebo iné presvedčenie.

„Takáto rovnosť má zaistiť lepšie vzájomné porozumenie. Ak máme byť Príspevok Keith Porteous Wood'savektorýdení európskymi občanmi a v tejto vzrastajúcej mnohotvárnosti kultúr,, ak vychovávame naše deti spoločne s detmi, ktorých rodičia majú iné presvedčenie, bez proselitizovania , potom  budú môcť lepšie chápať kultúru a presvedčenia tých druhých.

„Takáto výchova musí zachovať a dodržiavať hrdé dedičstvo Európy osvietenstva, napomáhajúce rovnosti, slobode myslenia a prísnemu skúmaniu názorov.

„ Musíme tiež  uznávať a zachovať  slobodu prejavu; žiaden názor nemôže byť immuny voči kritike; žiadna osoba nie je vyňatá z možnosti urážky. Preto musíme odhodlane oponovať každému úsiliu Organizácie islamskej spolupráce, ktorej úradovňa v Bruisseli  bola otvorená tohto roku, aby umlčala kritikov náboženstva v Európe. Na ich agendu močno usudzovať podˇa ich ustavičného koncipovania reyolúcií v poslednej dekáde ,napráklad „Boj proti ohováraniu náboženstva” na pôde OSN. Bude vás asi šokovať ak sa dozviete, že je dokonca zakázané vysloviť slovo „šaria” na Rade OSN o ľudských právach, ak nie je rečník

„odborník na šariu”. Tiež odkazujem na úsilia OIC vzlúčiť „islamofóbiu” - pojem, ktorý vymyslelo Moslimské bratstvo a definujú ho v nebezpečne širokom rozsahu.

„Sedíme tu ako reprezentanti „nekonfesionálnych občanov”, ale náš osobný názor -- nech ide o nábožných alebo nie -- je že to nesmie prinášať ani výhody ani nevýhody, či už v oblasti legislatívy alebo v postupe voči občanovi. Toto je podstata sekulárneho ideálu a ja odporúčam , aby sa stal tiež srdcom európskeho projektu.”