DOMOV


http://www.npr.org/2013/05/29/187009384/pope-attracts-attention-for-tolerance-toward-atheists


Pápež František povedal: Aj ateisti môžu byť spasení

Rob iba dobro -- potom nájdeme spoločný bod, v ktorom sa stretneme – povedal pápež František, čo je odlišné od línie Benedikta, týkajúcej sa nekatolíkov.

Na ateistov sa treba pozerať ako na dobrých ľudí ak títo konajú dobre“, povedal pápež František pri svojom poslednom nabádaní, aby ľudia všetkých vyznaní alebo aj bez vyznania spolupracovali

        1. Vedúci 1.2 miliárd rímskych katolíkov urobil túto poznámku pri kázni na rannej omši vo svojom sídle – čo je každodenná udalosť, pri ktorej hovorí bez prípravy. Hovoril o jednom katolíkovi, ktorý sa pýtal kňaza, či aj ateisti môžu byť Ježišom spasení.

Aj tí, tak ako každý“ odpovedal pápež podľa Rádia Vatikán. „My všetci máme povinnosť konať dobro“ povedal-

Rob iba dobro -- potom nájdeme spoločný bod, v ktorom sa stretneme“ – bola údajne odpoveď pápeža … „Ja však nemyslím, že som za jedno s ateistami“

Pápežovo zahrnutie ateistov a ľudí bez vyznania do skupiny potenciálne spasených je v jednoznačnom rozpore so stanoviskom jeho predchodcu Benedikta, ktorý aj spomínal, že nekatolíci mu vytýkajú, že ich pokladá za občanov druhej triedy.

Prečítaj celý článok na :

http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/22/pope-francis-atheists-can-be-good#ixzz2Ugqsm3v

Vatikán opravil poznámku pápeža a vyhlásil, že ateisti idú do pekla

Prameň: http://www.inquisitr.com/677913/vatican-corrects-pope-atheists-still-going-to-hell/

Vatikán opravil poznámku pápeža a vyhlásil, že ateisti idú do pekla. Je to reakcia na výrok pápeža Františka na omši konanej 22. mája 2013. Na tejto omši pápež František vyjadril smelý názor, že Kristovou krvou boli aj ateisti spasení. Teraz však Vatikánsky hovorca „objasnil“ tento pápežov výrok a tvrdil, že veru ateisti musia byť na to pripravení, že pôjdu do pekla.

Prejav pápeža Františka bol vysielaný na Vatikánskom rádiu dňa 22. mája 2013. Tematika omše bola „ Robiť dobro“. Pápež povedal, že každý -- či už muž alebo žena – bol stvorený na obraz Boha a preto mal by a musí robiť dobro. Vyzdvihol najmä, že sa to týka nie len katolíkov, ale že všetci ľudia môžu robiť dobro. Potom pokračoval v rozvíjaní myšlienky čo myslí pod pojmom „každý“. „Pán spasil všetkých nás krvou Ježiša Krista, nie len katolíkov! „Aj ateistov, Svätý otče?“ Znela otázka . „ Aj ateistov....a všetci sme povinní robiť dobro“ znela odpoveď.

V záverečnej modlitbe pápež František hovorí ďalej o konaní dobra a znovu zdôrazňuje , že každý musí konať v záujme dobra Je to „práca jednej rodiny“ tak ako my sme „Božie deti“.

Hneď na druhý deň hovorca Vatikánu reverend Thomas Rosica vydal „vysvetľujúcu pripomienku“. Vatikán OPRAVIL výrok pápeža a znovu vyzdvihol, že ateisti pôjdu do pekla. Vo svojich pripomienkach Rosica vysvetlil, že ..tí čo „odmietajú vstúpiť do katolíckej cirkvi“ -- „nemôžu byť spasení.“ Znovu zopakoval , že to bol aj záver pápeža Františka, že tento myslel, že každý môže byť spasený IBA/ALEBO ak sa rozhodne konvertovať za katolíka. (zdôraznené prekladateľom).

Ako uviedol CNN (= Cable News Network – kábelová televízna spoločnosť), pápež František vyslovil viacero výrokov, ktoré smerujú k zjednocovaniu. Po svojom zvolení vyzýval pápež František všetkých mužov a všetky ženy k jednote bez ohľadu ba ich náboženskú vieru. „V tomto bode cítime blízkosť aj s tými, čo nepatria do žiadnej náboženskej skupiny, avšak usilujú o pravdu ...sú to naši vzácni spojenci obhajujúci ľudskú dôstojnosť pri vytvárané pokojnej koexistencie medzi všetkými ľuďmi.“

Zatiaľ čo pápež František ako sa zdá vyzýva k jednote, Vatikán OPRAVIL zámery pápeža. Hovorca Vatikánu a iní katolícki vedúci síce súhlasia, že jednota a spasenie sa môže docieliť. Avšak konzervatívni lídri vyzdvihujú, že JEDINÁ CESTA k tomu je katolícka cirkev. Táto záležitosť asi ostane predmetom debaty. Konzervatívni a liberálnejší katolíci majú často ťažkosti v nachádzaní spoločnej pozície.

Viac o tom možno sa dočítať na

http://www.inquisitr.com/677913/vatican-corrects-pope-atheists-still-going-to-hell/#5IJ7qzOVxg47k11m.99ČO SI O TOM MYSLIA HUMANISTI.

Diskusia jasne odhaľuje ABSURDITY, ktoré vnášajú náboženstvá do myslenia ľudí ( všetky náboženstvá, nie len kresťanstvo)

1) Existenciu neba a pekla nikto doteraz nedokázal-

2) posmrtný život s dušou letiacou do neba alebo do pekla nikto nedokázal

3) Čo je to „byť spasený“ alebo nie, nikto nevysvetlil celkom dôveryhodne-

4 ) Je otazné tvrdenie, že Ježiš Kristus svojím ukrižovaním „spasil ľudstvo“. Keď niekto spácha trestný (alebo iný) čin, je za to zodpovedný ON – teda nie jeho sused, alebo niekto iný.