DOMOV

 

Hlboko veriaci ľudia sa kastrovali --na základe učenia kresťanstva

(Vybraté z http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/30076)

Ako jeden z mnohých prípadov vyberáme ORIGENA

Origen (185-254)

V skorých dňoch kresťanstva panovalo veľa hrôzy medzi veriacim vo veciach sexu. Mnohí kresťania tých čias sa chceli vzdať všetkých " svetských" radostí -- ako sú telesný pôžitok, hmotné vlastníctvo, rodinné vzťahy len preto. že chceli napodobňovať Krista.

Evanjelium , najmä Matúš 19:12 to priamo "radilo" týmito slovami: " Existujú eunuchovia, ktorí sa takými narodili už z matkynej maternice, sú aj takí. ktorých iní ľudia urobili eunuchmi; A sú aj EUNUCHOVIA, KTORÍ SA SAMI UROBILI EUNUCHMI -- V ZÁUJME KRAĽOVSTVA NEBEZKÉHO. TEN KTO TO VIE PRIJAŤ, NECH TO PRÍJME:"

( Poznámka redakcie: Túto stať evanjelia teda možno chápať ako navádzanie na to, aby sa veriaci sami vykastrovali)

Väčšina teológov si vysvetľovala toto znenie v tom zmysle, že by kresťania mali ostať v celibáte v nádeji na to, že sa tak dostanú do neba.

Grécky teológ ORIGEN si túto pasáž veľmi vzal k srdcu a sám sa kastroval

( Poznámka redakcie: V skutočnosti si urezal penis, čo nie je kastrácia, ale znemožňuje pohlavný styk)

Nie je jasné prečo Origen to sebamrzačenie spáchal , keďže inak žil ako učenec, ktorý nebol ženatý. Jeden cirkevný historik v štvrtom storočí tvrdil, že to urobil, aby mohol učiť ženy bez pokušenia.

Zdá sa, že Origen nebol sám vo svojej horlivosti, pretože Cirkevný koncil v Nicei v r. 325 zakázal veriacim kastrovať sa.

( Poznámka redakcie: Čo je to za ideológia, ktorá navádza ľudí aby sa kastrovali? Znamená to azda, že všetci učitelia a profesori na našich školách so žiačkami a študentkami by sa mali vykastrovať? Prečo by pravoverní kresťania mali ostať v celibáte? Veď by to mohlo ohroziť existenciu ľudského pokolenia. Prečo sa na takéto prvky naboženstva zabúda a ľudia to všetko preglgnú?)

Literatura:

"Origen of Alexandria". ReligionFacts. 2006-02-