DOMOV


Pozrime sa na poučný prehľad násilných konfrontácií vyvolaných náboženskou neznášanlivosťou iba v poslednom období:

Voľne spracované podľa: http://www.religioustolerance.org/curr_war.htm

Konflikty a vojny v blízkej súčasnosti

Prinášame prehľad niektorých „horúcich oblastí“ v ktorých prebiehajú konflikty v podstatnej miere zavinené náboženskou neznášanlivosťou

Je to dôkaz toho, že dobre myslené vyhlásenia vedúcich náboženských a politických činiteľov k zachovaniu mieru nevedú k ničomu. ( Pozri Ženevská duchovná výzva- 1999) Prečo je tomu tak? Nenávisť vzbudzujúca násilie proti „INOVERCOM“ je totiž takou inherentnou a zákonitou PRAKTICKOU črtou a dopadom náboženstiev, že ju nemožno prekonať.

Nabádania náboženských fanatikov k mieru možno prirovnať k tomu ako keby niekto začal prehovárať tie „zlé levy“, aby prestali prenasledovať a zabíjať tie „ dobré a krásne antilopy“ a namiesto požierania ich mäsa prešli na vegetariánku stravu a začali požierať trávičku na afrických stepiach.

Boli sme a doteraz sme svedkami toho, že v neiktových krajinách je najväčším nepriateľom občana práve ich vlastná vládnuca moc, ktorá ich fyzicky duchovne i hospodársky utláča.

Podľa jedného prameňa „takmer 170 miliónov ľudí bolo zavraždených ich vlastnou vládou v histórii  20. storočia.

Tieto masové vraždy sa týkali:

  1. Popravovania ľudí, ktorí sa jednoducho rozhodli zmeniť svoje náboženstvo

  2. Masových vrážd stúpencov menšinových náboženstiev členmi väčšinového náboženstva

  3. Vrážd niektorých členov jednej náboženskej skupiny ich vlastnými „spoluveriacimi“

  4. Masových vrážd a genocíd nepresne definovanej skupiny z viacerých príčin, medzi ktorými je jednou aj náboženstvo

PREHĽAD


Krajina

Medzi ktorými náboženskými skupinami

Typ konfliktu

Afganistan

Extrémni radikálni fundamentalistickí moslimovia moslimskí teroristi & nie- moslimovia

Osama bin Laden bol na čele teroristickej skupiny nazvanej Al Quada (Prameň) ktorej sídlo bolo v Afganistane. Boli chránení a integrovaní s pomocou diktatúry TALIBANU Al Quada a všeobecne pokladá za páchateľa teroristických útokov na USA lode, vyslanectvá, iné budovy. Ich cieľom je vyvolať celosvetovú vojnu medzi moslimami a nemoslimami, Severná aliancia Afgánov spolu s Britániou a s USA –ako je známe – zakročili proti TALIBANU a proti Al Quada , a napokon utvorili nový režim v krajine. 

Bosna

Srbskí pravoslávni, kresťania, rímskokatolíci, moslimovia

Veľmi krehký mier udržuje teraz prítomnosť medzinárodných mierových ozbrojených síl

Pobrežie slonoviny

Moslimovia, domorodé náboženstvá, kresťania

Po voľbách v neskorých rokoch 2000, štátne bezpečnostné orgány „začali atakovať výhradne civilné obyvateľstvo pre ich náboženstvo, etnický pôvod, a národnostný pôvod. Prevažná väčšina obetí pochádza zo severnej moslimskej časti krajiny , alebo patria k imigrantom a ich potomkom. Vojenské povstanie v r. 2002 pokračovalo v o vyvražďovaní.

Cyprus

Kresťania moslimovia

Ostrov je rozdelený , vytvorili sa enklávy pre etnických Grékov (kresťanov) a Turkov (moslimov). Mierová jednotka OSN udržuje rovnováhu .

Východný Timor

Kresťania a moslimovia

Je to rímskokatolícka krajina . Asi 20 % obyvateľov vymrelo v dôsledku vraždenia, , hladu alebo chorôb, po tom čo boli násilne pripojení k Indonézii ( prevažne moslimskej) Po tom čo sa rozhodli vo voľbách pre nezávislosť , veľa kresťanov vyvraždili , alebo zahnali do vyhnanstva s prispením indonézskej armády a milície na základe starostlivo vypracovaného plánu na genocídu a náboženské čistky. Teraz je situácia čiastočne ustálená .

India

Animisti, hinduisti, moslimovia & šíchovia

Rozmanité konflikty sa tam periodicky opakujú. V neskorých rokoch 2002-vo februári moslimsko- hinduistický konflikt vypukol, ňom zavraždili priemerne 100 ľudí za deň behom prvých piatich dní.

Indonézia, provincia Ambon

Kresťania & moslimovia

Po storočiach vzájomného mierového spolunažívania začali v júli 1999 konflikty medzi kresťanmi a moslimami v tejto provincii. . teraz sa situácia zdá niečo pokojnejšia.

Indonézia, provincia Halmahera 

Kresťania & moslimovia

30 ľudí bolo zabitých, 2,000 kresťanov vyhnaných ;obydlia a kostoly boli zbúrané .

Kašmír

Hinduisti & moslimovia

Ide o chronicky nestálu oblasť sveta, na ktorú si robia nárok jednak Pakistan ako aj India. Prístup k jadrovým zbraniam a a ochota použiť ich ešte viac destabilizujú túto oblasť. Od r. 1989 zomrelo tam podľa odhadov asi 30 –60 tisíc ľudí.

 Kosovo

Srbskí pravoslávni, kresťania a moslimovia

Mier bol násilne vynútený zákrokom NATO mierových síl. Existujú dôveryhodné dôkazy o masových vraždách zo strany juhoslovanských síl ( prevažne srbskí pravoslávni) postihujúcich etnických Albáncov. Pravda nechýbali ani podobné činy zo strany albánskych moslimov.

Kurdsko

Kresťania, moslimovia

Útoky proti kresťanom (Protestantom , Chaldejským katolíkom ako aj  asýrskym ortodoxom ). Bombové útoky na dennom poriadku .

Macedónsko

Macedónski pravoslávni a moslimovia

Moslimovia (často označovaní ako etnickí Albánci) zapojení do občianskej vojny proti celému zvyšku obyvateľov krajiny, ktorí sa hlásia k macedónskym pravoslávnym. Bola podpísaná mierová zmluva . Bolo docielené aj odzbrojenie s pomocou NATO .

Stredný Východ

Židia, moslimovia, a kresťania.

Mierový proces medzi Izraelom a Palestínou sa úplne zosypal Toto zapríčinilo smrť viac než 800 Palestíncova asi 200 Izraelitov Väčší konflikt sa opäť zopakoval v septembri 2000 a nepretržite pokračuje .

Nigéria

Kresťania, animisti a moslimovia

Yourubvia a kresťania na juhu krajiny bojujú proti moslimom na severe. Krajina sa chce prebojovať k demokracii po mnohých desaťročiach moslimského diktátorského vládnutia.

Severné Írsko

Protestanti, katolíci

Po 3,600 vraždách za posledných 30 rokov , sa urobil istý pokrok vo forme prímeria a nezávislého postavenia pre celú túto oblasť. 

Pakistan

Suniti & Ši'itskí moslimovia

Vzájomne sa ustavične napadajú, ale rozsah konfrontácií nie je veľký.

Filipíny

Kresťania a moslimovia

Pomerne neveľké dávno trvajúce konflikty medzi prevažne kresťanskou centrálnou vládou a moslimami na juhu

Rusko,
Čečensko

Ruskí pravoslávni kresťania a moslimovia

Ruská armáda zakročila proti snahám odtrhnúť túto oblasť od Ruskej federácie Moslimovia údajne vyhodili do vzduchu viaceré budovy v Moskve . Sú správy o mnohých vzájomných príkoriach .

Srbsko, provincia Vojvodina

Srbskí pravoslávni a rímskokatolíci

Srbské etnické čistky „ podnietili“ 50,000 etických Maďarov k opusteniu tejto najsevernejšej oblasti Juhoslávie. POZRI DETAILY

Južná Afrika

Animisti a "Bosoráci“

Stovky ľudí podozrivých a obvinených z „čiernej mágie“ sa vyvraždí každoročne.

Sri Lanka

Budhisti a Hinduisti

Tamilovia (zväčša hinduistická menšina tvoriaca 18 %) a angažujú vo vojne za nezávislosť od r. 1983 proti zvyšku krajiny (70 % budhistov) Odhady hovoria o 65,000 zabitých. V konflikte nastal náhly obrat v septembri 2002, keď Tamilovia upustili od svojej požiadavky úplnej samostatnosti.

Sudánsko

Animisti kresťania a moslimovia

Komplexné etnické, rasové a náboženské konflikty , ktorých obeťami sú rovnako animisti ako kresťania na juhu krajiny. Otroctvo a takmer otroctvo sú tu obvyklé Sú aj správy o údajnom ukrižovaní kresťanov.

Uganda

Animisti, kresťania a moslimovia

Kresťanskí rebeli „Armády Odporu Pána“ sú zaangažovaní v občianskej vojne na severu Ugandy. Ich cieľom je kresťanská TEOKRACIA , ktorej zákony vychádzajú z Desatoro Božích Prikázaní. Páchajú pravidelne únosy detí (asi 2000 ročne ) Tieto unesené deti sú zotročené a znásilňované.( Všetko v mene kresťanských desatoro prikázaní!)


Pri prezeraní tohto celkom neúplného a stručného prehľadu mohlo by azda napadnúť niekoho, prečo tieto materiály rozvádzame na našich stránkach.


Príčina je jednoduchá: Na všetkých týchto konfliktoch nesie SPOLUVINU aj štátna správa zodpovedná za príslušnú oblasť. Sotva že štátna správa nedodržuje neutralitu a začne UPREDNOSTŇOVAŤ alebo ZNEVÝHODŇOVAŤ jednu „vyvolenú“ skupinu svojho občianstva , zákonite skôr alebo neskôr dochádza k animozitám, sporom , násilnostiam, trestným činom a napokon aj k najkrutejším občianskym vojnám.


Poučí sa z toho aj naša slovenská fundamentalistická náboženská diktatúra? Doteraz neboli žiadne náznaky , že by si za obdobie po novembri 1989 naše politické kruhy toto uvedomili.
Zoznam väčších náboženských vojen

Tieto cifry udávajú aj smrť civilných občanov pre chorobu, hladomor a pod., rovnako ako počty vojakov, ktorí padli v boji a aj prípadné masakry a genocídy

Najnižší odhad

Najvyšší odhadN názov vojny

Miesto konania

Kto proti komu7003,000,000

700711500000000000011,500,000[22]

Thirty Years' War

Holy Roman EmpireProtestants and Catholics

69995000000000000000.5%–2.1%

70062000000000000002,000,000

70064000000000000004,000,000[23]

French Wars of Religion

FranceProtestants and Catholics

69994000000000000000.4%–0.8%

70061000000000000001,000,000

70063000000000000003,000,000[24]

Nigerian Civil War

NigeriaIslam and Christian

69983000000000000000.03%-0.09%

70061000000000000001,000,000[25]

70062000000000000002,000,000

Second Sudanese Civil War

SudanIslam and Christian

69982000000000000000.02%

70061000000000000001,000,000[26]

70063000000000000003,000,000[27]

Crusades

Holy Land, EuropeIslam and Christian

69993000000000000000.3%–2.3%

7005130000000000000130,000[28]

7005250000000000000250,000

Lebanese Civil War

LebanonSunni, Shiite and Christian