DOMOV

Joseph McCabe

[ 1867 - 1955 ]

(Spracované podľa http://www.infidels.org/library/historical/joseph_mccabe/)

Joseph McCabe

[ 1867 - 1955 ]

Jeden z velikánov ateizmu nie len v Anglicku, ale aj v celosvetovom meradle, zanechal za sebou ako dedičstvo literárne diela, ktoré sú agresívne a ostanú aktuálne aj dnes. Jeho diela by mohli vytvoriť samostatnú knižnicu, keďže napísal asi 250 kníh a množstvo menších esejí

Joseph McCabe sa nrodil v r. 1867. Vo veku devätnásť rokov sa stal františkánskym mníchom. Čoskoro ho však znechutili jeho kolegovia -- mnísi a celá kresťanská doktrína. Nadobro opustil povolanie mnícha vo februári 1896.

Čoskoro potom začal písať -- najprv proti kňazom, neskôr spisy na obhajobu a zdôvodnenie ateizmu. Stal sa jedným zo zakladateľov Britain's Rationalist Press Association (Tlačová racionalistická asociácia Británie). Stal sa veľmi plodným spisovateľom a jeho diela publikovalo vydavateľstvo: Haldeman-Julius Publications. Bol aj vynikajúcim rečníkom -- podľa vlastného odhadu predniesol asi tri až štyri tisíc prednášok v USA, Austrálii a vo Veľkej Británii. Bol takto aktívny až do staršieho veku nad osemdesiat rokov. Zomrel 10. januára,1955 -- v ustavičnom boji proti neprávostiam a nečestnosti náboženstva. Mal osemdesiat sedem rokov. Nadpis na jeho náhrobnom kameni znel podľa jeho vlastného želania: "Bol rebelom do svojho posledného dňa"

 Z jeho 250 knižných diel možno ešte zakúpiť tieto:

A Biographical Dictionary of Ancient, Medieval, and Modern Freethinkers (1920)

The Columbia Encyclopedia's Crimes Against The Truth

The Human Origin of Morals (1926) [ Little Blue Book No 1061 ]

Is The Position Of Atheism Getting Stronger (1936)

Lies And Fallacies Of The Encyclopedia Britannica

Luther Burbank Speaks Out

Rome's Syllabus Of Condemned Opinions: The Last Blast Of The Catholic Church's Medieval Trumpet

The Story Of Religious Controversy

Why I Believe In Fair Taxation Of Church Property (1930)

Populárne brožúry vydával pod titulom "The 20th Big Blue Book" (Dvadsiata veľké modrá kniha) -- sú to tieto tituly:

The Vatican's Last Crime

How The Pope Of Peace Traded In Blood

How The Cross Courted The Swastika For Eight Year

The Vatican Buries International Law

Hitler Dupes The Vatican

The War And Papal Intrigue

The Pious Traitors Of Belgium And France

The Pope And The Italian Jackal

Atheist Russia Shakes The World

Facist Romanism Defies Civilization

The Totalitarian Church Of Rome

The Tyranny Of The Clerical Gestapo

Rome Puts A Blight On Culture

The Church The Enemy Of The Workers

The Church Defies Modern Life

The Holy Faith Of Romanists

How the Faith Is Protected

The Artistic Sterility Of The Church

The Fruits Of Romanismindex.html

Záujemci si môžu prečítať niektoré z jeho diel na internete pomocou GOOGLE