DOMOV

MARDUK bol podľa mezopotámskej mytológie hlavný boh Babylonu,‭ ‬Jeho kult prekvital v‭ ‬18.‭ ‬storočí pred naším letopočtom počas vlády Hammurabi-ho.‭ ‬Bybylonský epos o stvorení‭ ‬Enuma Elish obsahuje podrobnosti o Mardukovo a jeho činoch...‭ ‬no tento epos je prevzatý zväčša z legiend a Kananítskych mýtov kolujúcich o bohovi Baalovi.‭ ‬V epose sa hovorí ako boh Marduk bol zvolený za kráľa všetkých babylonských bohov a poverený bojom proti Tiamat‭ – ‬dračici ktorá predstavovala všetko zlo‭  (‬Podobne ako kresťanský diabol‭)‬.‭ ‬Marduk premohol a zabil Tiamat a rozseknul jej telo na dve časti.‭ ‬Z krvi rebelujúceho boha Kingu stvoril ľudské pokolenie aby toto slúžilo bohom.‭ ‬Založil aj Babylon‭ ‬.‭ ‬Epos končí chválou boha Marduka a recitovaním jeho päťdesiatych mien.
Celkom podobný mýtus možno nájsť aj v Žalmoch‭ ‬4:12-17‭ ‬a judaisticko-kresťanská genesis obsahuje podobný popis usporiadania originálneho chaosu ako sa popisuje v Enuma Elish.‭ ‬Pravda v biblickej genesis je to prispôsobené monoteizmu.
O živej obrazotvornosti ľudí toho obdobia svedčí nie len tento epos o bohoch a stvorení ľudstva,‭ ‬ake aj umelecká tvorba.‭ ‬Ako príklad možno uviesť reliéfy okrídleného býka s ľudskou hlavou‭ – ‬ako symbol vrcholných schopností sily,‭ ‬lietania a myslenia.‭

Tento príklad by mal nabádať aj kresťanov k zamysleniu,‭ ‬či biblické rozprávania o stvorení človeka z hliny a rozprávajúcom hadovi prehovárajúcom Evu,‭ ‬aby jedla zakázané jablko a fantastická rozprava o prorokovi,‭ ‬ktorý strávil tri dni v žalúdku veľryby nie sú POROVNATEĽNÉ výplody fantázie s akými sa stretávame už v Babylónii
okrýdlený býk