DOMOV

Náboženské lobovanie bolo neúspešné v Európskom parlamente pri debate o potlačení AIDS

(prameň: http://humanistfederation.eu/religious-lobbying-defeated-in-debate-on-hiv-policy-at-the-european-parliament/)

1 december 2011

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, dňa 1.decembra 2011, Európsky parlament prijal rezolúciu týkajúcu sa práce EU v boji proti AIDS v krajinách EU a susedných štátov. Táto rezolúcia definuje stanoviská všetkých politických skupín. Jej text zdôrazňuje potrebu zvýšiť činnosti členských štátov v boji proti AIDS, tým že sa viac sprístupnia informácie a dáta o testovaní výsledkov, dáta o účinnosti prevencie – ako aj podporu nediskriminačných programov pre ľudí, ktorí šijú a sú nakazení vírusom HIV . Humanisti vrelo privítali túto rezolúciu a upevňovanie s tým súvisiacich povinností Európskeho parlamentu .

Naproti tomu však mnohé náboženské organizácie –na iniciatívu Európskeho strážcu dôstojnosti (European Dignity Watch) spustili agresívnu kampaň a lobovanie medzi členmi parlamentu a navádzali týchto, aby hlasovali proti trom základným paragrafom v rezolúcii. Chceli tým údajne vytvoriť zreteľné odlíšenie medzi bojom proti AIDS a reprodukčnými právami. Pri tom vyvíjali tlak, aby členovia Európskeho parlamentu odstránili z rezolúcie antikoncepciu a prerušenie tehotenstva. V praxi ti znamená, že by ženy – za predpokladu prijatia týchto návrhov – mali OBMEDZENÉ svoje reprodukčné práva.

Z iniciatívy Centre d’Action Laique (Belgicko), členskej organizácie EHF sa humanisti tiež ozvali a žiadali poslancov Európskeho parlamentu prijať rezolúciu v jej plnom znení.

Dnes máme alarmujúce počty ľudí nakazených AIDS-om v Európe , najmä vo východnej Európe. Pohlavný styk a krvné transfúzie sú dve hlavné cesty prenosu. Ako Michael Cashman (UK socialistický poslanec EP) poznamenal počas plenárneho zasadania, holistický prístup , vrátane antikoncepcie a prerušenia tehotenstva sú nevyhnutné na prevenciu nových nákaz.

Hoci bola rezolúcia prijatá celá, veľmi citlivý paragraf 22 mal menšiu podporu. Tento paragraf vyzýva Komisiu a Radu EU , aby zabezpečili prístup k „bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva, vrátane starostlivosti po prerušení” Hlasovalo 369 poslancov EP za, zatiaľ čo 206 hlasovalo proti. Toto nás nabáda k ostražitosti a pripravenosti pre budúce pokusy odstrániť rezolúciu

(Poznámka : Holistický prístup znamená prístup rešpektujúci VŠETKY aspekty problému)

Záver redakcie

Toto je jeden z mnohých príkladov ako náboženstvá vždy stáli a stoja v ceste činnosti ľudstva bojovať proti smrteľným nákazlivým chorobám a tieto napokon zdolať