DOMOV

Nemecko: Kníhkupectvo patriace katolíckej cirkvi predáva 2500 „erotických" kníh.

(Prameň: http://thenewcivilrightsmovement.com/germany-catholic-churchs-2-3-billion-store-sells-2500-pornographic-books/news/2011/11/02/29531)

Katolíckej cirkvi v Nemecku patrí kníhkupectvo v cene 2.3 biliónov dolárov , nazývané Weltbild, ktoré predáva medzi iným aj 2.500 „erotických” kníh s titulami ako “Fuckable,” Lawyer’s Whore,” and “Sluts’ Boarding School.” ( „slušný” slovenský preklad:: „Dá sa pokefovať”, Právnikova prostitútka” , „Penzionát fľandier”--v originále sú názvy vulgárnejšie) Toto kníhkupectvo ovláda 20% knižného trhu v Nemecku a je na druhom mieste na svete --hneď za kníhkupectvom Amazon. Vlastní ho na 100% Katolícka cirkev. Nemeckí občania sa usilovali už desaťročí primäť kníhkupectvo, aby prestalo predávať „erotiku”, pretože yo je porušením učenia cirkvi. Názov „Weltbild” možno preložiť asi ako „ Obraz sveta” alebo „Svetonázor”

Jeden hovorca katolíckej cirkvi sa vyjadri reportérom: „Weltbild sa snaží vyhýbať sa distribúcii možnej pornografie” Pozrime sa teda pravde do očí ako to vlastne vyzerá. Jedna on-line agentúra, Worldcrunch konštatovala:” Jej úsilia predísť distribúcii pornografie boli zrejme neúspešné” „Už viac než 10 rokov skupina katolíkov, majúcich o vec záujem, sa pokúša informovať cirkevných hodnostárov o tom čo sa deje. Cítia sa urazení výrokom a pokrytectvom jedného hovorcu (cirkvi ). Skupina poslala v roku 2008 sedemdesiat stranový dokument všetkým biskupom, ktorých diecézy sa podielali vo vlastníctve kníhkupectva Weltbild už 30 rokov. V tomto doklade uviedli dôkazy, že sa predáva pochybný materiál”

Dnes žáto spoločnosť sídliaca v Augsburgu, Rakúsko má 6400 zamestnancov a ročný obrat 17 miliárd euro. V Nemecku má predajňu on-line, ktorá je na druhom svetovom mieste po kníhkupectve Amazon V Nemecku je Weltbild vedúca spoločnosť v predaji kníh, zásobuje asi 20% celkového domáceho predaja. Zisky sa pravidelne znovu investujú do spoločnosti s cieľom rýchle zvyšovať podiel na celkovom predaji. Tento ciel sa dá zrejme dosiahnuť iba ak

Weltbild naďalej bude predávať materiál, ktorý je v nesúlade s učením cirkvi. Tých 2500 erotických kníh v ich katalógu obsahuje aj knihy vydávané v (známej spoločnosti predávajúca knihy a erotiku) BLUE PANTHER BOOKS. okrem toho spoločnosť zarába 50% zisku vo vydavateľstve Droemer Knaur, publikujúcej tiež pornografické knihy a tým je teda spoluvydávateľom (Ukázky niekoľkých titulov: „Vezmi si ma teraz hneď”,” „Volaj ma cundra”

(Poznámka redaktora: Katolícka cirkev vydala veľmi znepokojujúcu tlačovú správu, že bude žalovať vydavateľstvá, ktoré ich erotické ponuky označili ako pornografiu, vyhlasujúc za pornografiu tituly ako : “Fuckable,” Lawyer’s Whore,” and “Sluts’ Boarding School.” slovenský preklad:: „Dá sa pokefovať”, Právnikova prostitútka” , „Penzionát fľandier”, keďže tieto nesplňujú podmienky platnej definície pre pornografiu) Toto je nie len znepokojujúce ale aj bezočivé. Namiesto toho, aby sa cirkev ospravedlnila -- pokračuje na svojej dráhe pri ktorej vyhlasuje, že nemôže robiť nič zlého -- tým sa stáva opäť agresorom

 

Uverejňujeme aj zostručnenú repliku Weltbildu z 27 októbra, 2011

V poslednom čase médiá napadli celý rad svetových vydavateľstiev pre predávanie pornografie, pri čom prehľadali internet pod pojmom: EROTIKA”... Pornografia je podľa zákona definovaný pojem. Welddbild neponúka ani neponúkal predtým pornografiu, V ponukách Weltbildu možno nájsť na internete za kalendárny rok 2011 menej než 0.017% celkového obratu celosvetového vydávania kníh. Vyhlásenia, že „Katolícka cirke si zarába obrovské zisky na porno sú nepravdivé a ohováračné. Spoločnosť podnikla zákonné kroky proti ohováračom.

Ako každé iné kníhkupectvo pokladá svet za aktívneho zberateľa pre svoje ponuky aj Weltbild má katalógy odzrkadľujúci predajne na internete. Tam sa môžu nájsť príslušné tituly. Weltbild ponúka všetko čo je prístupné na nemeckom knižnom trhu, sú tam aj erotické knihy. Tieto možno objednať cez akékoľvek kníhkupectvo.

Treba poznamenať, že neexistuje cenzúra. Snažíme sa plniť svoje záväzky. V našich ponukách nie sú popierači holokaustu, velebenie vojen, velebenie násilia, sexu. Toto sú hranice, ktoré dodržujeme. V extrémnych prípadoch si spoločnosť ponecháva svoje právo vyňať tieto knihy to svojej ponuky. Pochybné knihy sa citujú spolu s informáciou. Vzhľadom na počty 775,000 prístupných titulov vrátane 100,000 nových publikácií ročne nikdy nie je ukončené ich preskúmavanie

Kontakty:

Eva Großkinsky
Leitung Unternehmenskommunikation Head of Corporate Communications
Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Augsburg

Telefon: +49 821 / 7004 - 5555 Phone: +49 821 / 7004 - 5555
Fax: +49 821 / 7004 - 5558 Fax: +49 821 / 7004 - 5558

E-Mail: eva.grosskinsky@weltbild.com