DOMOV

Dostali sme tento zaujímavý list, ktorý uverejňujem bez zmeny:

 

Ľudia a kresťanské učenie

Ako ateista ak sledujem vývoj u kresťanov za posledné obdobie musím konštatovať, že smeruje k lepšiemu. Ak v minulosti vodu kázali a víno pili - o láske rozprávali a zlobu, nenávisť či násilie  po svete šírili tak počas pontifikátu Jana Pavla II. sa tento stav dosť zmenil. Ján Pavol II. chodil po svete aby priznal hriechy cirkvi a nadviazal rozumný dialóg s inovercami či dokonca nevercami. Čo považujem za zvlášť pozitívne je fakt, že na týchto cestách odmietal násilie ako cestu na riešenie problémov. Možno sa to bude zdať mnohým, že je to málo (lebo zakazujú svojim veriacim to či ono, napr. kondómy), ale ide o  obrovský historický obrat a toto by sme mali oceniť a predovšetkým sa z toho poučiť.

Žiaľ práve tuto skutočnosť mnohí politici a novinári a to aj tí ktorí si navliekli na seba kresťanskú kombinézu nepochopili a naďalej chodia po svete aby šírili zlobu, nenávisť a násilie. Čo ma zvlášť mrzí je fakt, že sa k nim radia aj politické špičky Slovenskej republiky.

 

Andrej Sablic